Adres

Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle
Özel Tobb Etü Hastanesi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +120 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Hakkımda

1967 Eskişehir doğumludur.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakultesi mezunudur.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Yetmezliği
  • Kalp Romatizması
  • Karotis
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Anjiyografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Anjiyogram


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Anjiyoplasti


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Arteriografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Aterektomi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Damar Ameliyatları


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Eforlu Ekg


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Ekg


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Endarterektomi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Enjeksiyon Im


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Filebografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Hemaferez


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Holter Izlemi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Homogreft Kapak


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Homosistein


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Jackson Pratt Dren


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kardiyak Stent


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kardiyoversiyon


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kateter Yerleştirme


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kolesterol Testi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Komissürotomi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Laparoskopi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Laserasyon Onarımı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Nebulizatör


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Norwood Ameliyatı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Perikardiyosentez


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Robotik Cerrahi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Ross Ameliyatı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Skleroterapi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Torakotomi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Transkateter


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Vasküler Cerrahi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Vega


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Venografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
62 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
O
Konum: Özel Tobb Etü Hastanesi Kalp Kapakçığı Değişimi

Öncelikle 6 sene önce mitral kapak değişimimi yapan sayın hocam ve ekibine tekrar şükranlarımı sunarım. Tayfun hocamın yaklaşımı ve verdiği bilgiler doğrultusunda ameliyata karar verdim, şimdilerde ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anlıyorum. Gittiğim her muayenede çok başarılı bi operasyon olmuş kapak orjinal gibi çalışıyor yorumları beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu vesile ile tekrar teşekkürlerimi sunar, başarılarının devamını dilerim.


R
Konum: Özel Tobb Etü Hastanesi Aort Kapak Replasmanı

Annem Radiye Yarışkan uzun süredir sıkıntı yaşıyordu ve ameliyat olmakdan kaçınıyordu.TOBB Etü hastanesinde görevli anestezi uzmanı Dr. Hüsne Bayrak ŞAHİN hanımın vesilesi ile Tayfun AYBEK Hocamızdan randevu aldık.Tayfun AYBEK Hocamın kendine olan güvenli duruşu,mütevaziliği ve annemi korkutmadan sade dille anlatımı biz de güvenli ellerdeyiz hissi uyandırdı ve annem muayene olduğu gün İzmir de yaşadığı halde her anlamda muhteşem olan Tayfun Hocamızda ameliat olmaya ikna oldu.
25.01.2020 tarihinde anjio ve ardından 27.01.2020 tarihinde aort kapak değişimi ameliyatını başarı ile gerçekleştirdi. süreç hocamızın muayene sırasında bize anlattığı şekilde eksiksiz gerçekleşti. Ameliyathaneye alınma sürecinden itibaren her aşama mesaj sistemi ile tarafımıza bilgilendirildi.
Hastanede yapılan tüm bakım ve işlemler o kadar iyiydi ki tüm hemşirelerin, hasta bakıcıların ve temizlik personelinin güler yüzlü oluşları ,gösterdikleri ilgi alaka bize evde olduğumuz hissi uyandırdı.Ameliyat hazırlık aşamasından başlayıp ameliyatın başlaması; ameliyatın başarılı şekilde bitmesi; yoğun bakımda uyanışı ve yoğun bakım sürecinin bilgilendirilmesi ayrıca ameliyat bitiminde hemşire Şahan hanımın bizzat araması bizi çok memnun etti.
Taburcu oldukdan sonra da hasta takip sistemi sayesinde sorularımız Şahan hanım tarafından anında cevaplandırıldı.
Öncelikle Sayın doktorumuz Prof. Dr Tayfun AYBEK Hocamıza , Şahan Hanıma Tüm Hemşirelerine ,bölüm sekreterine hasta bakıcılarına temizlik personeline kısacası tüm ekibe gerek yoğun bakım servisin de gerekse normal servis de gösterdikleri ilgi alaka ve güler yüzleri için sonsuz teşekkürler.
İYİKİ VARSINIZ TAYFUN HOCAM. TÜM EKİBE MİNNETKARIZ.
Ayrıca bizim TAYFUN AYBEK Hocamla tanışmamıza vesile olan ve bize gerek ameliyat esnasında gerekse ameliyat sonrası süreçde yanımızda olan ,destegini esirgemeyen son derece alçak gönüllü olan anestezi uzmanı Dr. Hüsne BAYRAK ŞAHİN e de sonsuz teşekkürler.
Annemize yaşam sevinci verip tekrar sağlığına kavuşturduğunuz için tekrar tekrar teşekkürler Tayfun HOCAM.
Filiz KILIÇ- Bilal YARIŞKAN -Feyza KARA


D
Konum: Özel Tobb Etü Hastanesi Asd ameliyatı

Tayfun Aybek ve ekibindeki tüm doktor hemşirelere çok teşekkür ediyorum. 37 yaşında asd geç öğrenmiş bir hastaydım. Hocamıza gittiğimizde bize verdiği güven sayesinde kendimi çok rahat hissetim. Ameliyattan sonraki dönemimi uzaktan takip sistemi ile de takip edildi. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Ekipde bulunan bütün doktorlarıma çok teşekkür ediyorum onların güler yüzü, hemşirelerin sanki kendi yakınları gelmiş gibi ilgilenmeleri benim için çok kıymetli idi. Yolunuz açık olsun hocalarım sevgi ile kalınDeniz Turan


T
Konum: Özel Tobb Etü Hastanesi Asendan Aort Anevrizması

Annemin Aort Anevrizması nedeniyle Hoca'mız ile tanıştık. Kendisi bu ameliyatı kapalı yapabileceğini ve bu şekilde iyileşme sürecinin çok daha hızlı olacağını tüm detayları ile açıkladı. Açıklamaları, çok korktuğumuz bu ameliyat öncesi bizde büyük bir güvene ve rahatlamaya sebep oldu. Ameliyat başarı ile geçti ve annem daha ilk günlerde ayağa kalkmaya, birinci haftada ise kısa yürüyüşlere başlayabildi. Halen daha hasta takip sistemi sayesinde tüm sorularımızı sorabiliyor ve hızlıca geri dönüş alabiliyoruz.
Bu zor süreci kolaya çeviren Tayfun Hoca'mıza, tüm ekibine, güler yüzlü hastane personeline çok teşekkür ederiz.


A
Konum: Özel Tobb Etü Hastanesi Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti

01.10.2019 Tarinde Babam Mustafa SOYLU yu diyaliz hastası olmasına rağmen kafamızdaki soruları vede korkuları gidererej bypas ameliyatı yapan başta Tayfun Aybek hocama ve ekibine yoğun bakımdaki vede servisteki hemşiresinden temizlik görevlilerine kadar herkese çok çok tşk ediyorum, bize insan olduğumuzu tekrar hatırlattıklaŕi için


O
Konum: Özel Tobb Etü Hastanesi

TOBB ETÜ HASTANESİ KALP CERRAHİSİ
PROF. DR. SAYIN TAYFUN AYBEK Hocamıza ve Ekibine güler yüzlülükleri,Sevgi dolu davranışları ve verdikleri güven duygusu ile Tüm endişelerimizi gidererek
Zor denilen kalp ameliyatını 10.09.2019 tarihinde başarı ile gerçekleştirdikleri gibi ucurumun ucundan sihirli parmaklarıyla Babam (Gürol KELEŞ)`e tekrar umut oldular. Sayelerinde babam sağlıklı bir şekilde hayata geri döndü.
Bölüm sekreteri Fatoş Hanım ve
Hemşire Şahan Hanıma; Yoğun bakımda görev alan doktor ve hemşirelerimize; serviste babamla ilgilenen Hemşire ve Hasta bakıcılara sonsuz minnet ve şükranlarımızı borçluyuz. Allah başımızdan eksik etmesin.


A
Konum: Özel Tobb Etü Hastanesi Kalp Kapakçığı Değişimi

Tayfun AYBEK hocam, süper bir İnsan..Bize hocamı önerenler gördüğünüz anda kalben bir güven hissedeceksiniz demişti gerçekten de öyle görür görmez o güven duygusuna kapılıyorsınuz.Ayrıca çok güleryüzlü sıcakkanlı alçak gönüllü bir doktor. Ayrıca çok başarılı bir hekim. ameliyatı başarılı bir şekilde tamamladı.Operasyonun her anını kurmuş olduğu sistem vasıtasıyla bizimle paylaştı.Tüm ekibi, hemşireleri süper asla kendinizi yalnız ve kötü hissetmiyorsunuz Allah Tayfun hocama sağlıklı uzun ömürler versin ki daha birçok hastaya yardımı olsun ..
Ayrıca kurdugu uzaktan takip sistem ile ameliyat sonrası hiç panik yaşamadıkve bizi 1 dk bile merak icinde bırakmadılar.
Güleryüzlü hocama ,girişdeki Fatoş hanımdan ve Şahan hnmdan itibaren tek tek ismini yazamadığım ekibine ve hemşirelerine teşekkürler , iyi ki varsınız
Başarılarının devamını dilerim.CENGİZ AVDAN


S
Konum: Özel Tobb Etü Hastanesi

TOOB -ETÜ kalp cerrahisi sayın porf .Dr Tayfun Aybek hocam ve Ekipine teşekkür ederim Avrupada ve Turkiyede Kendisini kanıtlamış sevgili hocam beni tekrar 2019 doğumlu yaptı Agurt kökünde genişleme sebebiyle Ameliyatımı yabti kendisinden ve ekibine tekrar teşekkür ederim Allah yarve yardimcin olsun Allah sizin gibi tecrübeli kaliteli hocalarimiz yetişmesini Allah'tan dilerim sevgilerimle hocam iyki varsin
AHMET ŞAHİN UYLAR


Konum: Özel Tobb Etü Hastanesi Kalp kapakçığı Tamiri

6 Şubat 2019 Çarşamba Günü Saygıdeğer Tayfun Hocam tarafından kalp kapakçığım tamir edildi.Hocam ve ekibi son derece pozitif ve güven verici.Özel Tobb Hastanesinin hizmet kalitesi de mükemmel.Hasta takip sistemi de Tayfun Hocamızı her an yanımızda ve yakınımızda hissetiriyor.Bu konudaki ilgi ve yaklaşımlarından dolayı Şahan Hanıma da ayrıca teşekkürü bir boç bilirim.Abdullah Coşkuner


M
Konum: Özel Tobb Etü Hastanesi

11 Şubat 2019 da annemin 2.by pas ameliyatını yaptırdık riskli denilen ameliyatı Tayfun hocam tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve 2 damar değiştirildi. Bizlere bu mutluluğu yaşatan Tayfun hocam ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca ameliyat sonrası cok değerli diyet bölümünden Engin beye hemşire lere ve özellikle Murat beye sonsuz sevgilerimizi iletmek istiyorum.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

1967 Eskişehir doğumludur.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakultesi mezunudur.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Yetmezliği
  • Kalp Romatizması
  • Karotis
Tümünü göster

İlgili aramalar