Adres

İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy
Yalova Devlet Hastanesi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +123 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Üç Damar Hastalığı
  • Aort Yetmezliği
  • Aort Diseksiyonu
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Anjiyografi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Anjiyogram


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Anjiyoplasti


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Arteriografi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Aterektomi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Balon Valvüloplasti


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Damar Ameliyatları


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Efor Treadmil Testi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Eforlu Ekg


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Ekg


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Endarterektomi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Enjeksiyon Im


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Enjeksiyon Iv


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Filebografi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Hemaferez


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Holter Izlemi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Homogreft Kapak


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Homosistein


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Jackson Pratt Dren


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kardiyak Stent


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kardiyoversiyon


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Karotis Ameliyatı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Karotis Endarterektomi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Karotis Ultrasonu


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kateter Yerleştirme


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Kolesterol Testi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Koltuk Altı Kalp Ameliyatları


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Komissürotomi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Koroner Anjiyogram


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Laparoskopi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Laserasyon Onarımı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Minimal Invaziv Cerrahi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Nebulizatör


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Norwood Ameliyatı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Nükleer Stres Testi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Perikardiyosentez


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Robotik Cerrahi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Ross Ameliyatı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Skleroterapi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Torakotomi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Transkateter


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Vasküler Cerrahi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Vega


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Venografi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


İsmet Paşa Mahallesi İzmit Karayolu 3.Km, Çiftlikköy

Yalova Devlet Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
2 görüş

sn doktorumdan allah razı olsun iç dış varislerim deforme olmuştu yürüyemiyordum ayaklarım korkunç şişiyordu beni kurtardı allah razı olsun sonderece hastasınla ayrım yapmadan ilgilenen doktoruma şükranlarımı sunuyorum ..


Ben. Aynur aksu yirmi senedir çektiğim bacak ağrısından sol. Ayağım otuz altı sağ ayağıma kırk numara ayakkabı giyme işkencesi baş vurmadığım doktor kalmadı türkiyenin giptmediğim doktor. Profosor. Kalmadı bursadaki profosör. Çaresiz bir hastalık tehşişi. Koydu neymiş ak kanı taşyan damarlarım çalışmıyor böyle yaşıyacaksın dediler taki Yalova devlet hastanesindeki Ahmet demir dehasını tanıyana. Kadar muayne eder etmez teşisini koydu çaresiz dedikleri derdime çare oldu ona nekadar teşekkür etsem: azdır onun üstüne başka doktoru tanımıyorum çok başarılı ameliyatımı yaptı beni sağlığıma kavuşturdu Allahıma şükür iki ayağımada aynı numara ayakkabı giymeye başladım ağrılarımda son buldu eğer ödül verilecek doktor kim deseler. Hiç terredütsüz Yalova devlet hastahanesi kalp damar cerrahi AHMET DEMİR. Diye haykırırdım sayın yetkililer böyle dahilere sahip. Çıkın benim. Gibi bir sürü. Çaresizler vardır eminim doktorum size bütün. İçtenlikle teşekkür ediyorum ölene kadar size duva edecem. Allah bütün hayallerini. Gerçekleştirsin sevgiyle kalın


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Üç Damar Hastalığı
  • Aort Yetmezliği
  • Aort Diseksiyonu
Tümünü göster

İlgili aramalar