En Güncel Görüş

M

8 oıcak 2013 tarihinde özel avrasya hastanesinde geçirdiğim başarılı koroner bypass ameliyatımı gerçekleştiren 3 değerli cerrahtan biri olan Sn doç dr. Ali rıza cenal a çok teşekkür ederim başarılarının devamını dilerim.


Adres

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu
Özel Avrasya Hospital (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Randevu takvimini isteyin

Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

Plazmaferez(hemaferezis)

Triküspid kapak replasmanı + 128 daha fazla

Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu(tmr)

Transkateter

Transjugüler şant (tips)

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Doç. Dr. Ali Rıza Cenal Özel Avrasya Hospital hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Koroner Arter Hastalığı
 • Periferik Damar Hastalığı
 • Karotis
Tümünü göster

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
M

8 oıcak 2013 tarihinde özel avrasya hastanesinde geçirdiğim başarılı koroner bypass ameliyatımı gerçekleştiren 3 değerli cerrahtan biri olan Sn doç dr. Ali rıza cenal a çok teşekkür ederim başarılarının devamını dilerim.


Hizmetler

Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Alt ekstremitelerde venografi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Ambulatuvar kardiyak izleme

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Anjiyografi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Anjiyogram

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Anjiyoplasti

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Anterior mediastinotomi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Aort kapak replasmanı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Aortik(kalp) anevrizma cerrahisi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Aortoiliak ve aortofemoral bypass grafisi ve cerrahisi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Aritmide ablasyon tedavisi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Arteriografi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Aterektomi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Atriyal septal defekt onarımı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Balon valvüloplasti

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Biventriküler pacemarker

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Bypass ameliyatı koroner arter bypass grefti

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Cabg(koroner arter bypass grefti)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Cox-maze prosedürü

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Da vinci robotik cerrahi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Efor treadmil testi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Eforlu ekg

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Ekg

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Eko(ekokardiyografi)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Ekogram(ultrason)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Elektrofizyolojik test

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Elektron işınlı bilgisayarlı tomografi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Endarterektomi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Enjeksiyon im

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Enjeksiyon iv

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Esd (sedimantasyon)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Femoropopliteal bypass

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Fibröz tümörün cerrahi olarak çıkarılması

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Filebografi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Hemaferez

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Holter izlemi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Homogreft kapak

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Homosistein

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Jackson pratt dren

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kalıcı pacemaker ekstraksiyonu

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kalp bypass ameliyatı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kalp kapağı replasmanı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kalp kapakçığı değişimi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kalp kapakçığı tamiri

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kalp transplantasyonu

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kan basıncı (tansiyon) ölçümü

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kan elektrolit testi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kardiyak anjiyografi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kardiyak kateterizasyon

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kardiyak stent

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kardiyoversiyon

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Karotis ameliyatı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Karotis endarterektomi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Karotis ultrasonu

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kateter yerleştirme

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kolesterol testi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Komissürotomi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Korda ve papiler kas onarımı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Koroner anjiyogram

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Koroner anjiyoplasti

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Laparoskopi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Laserasyon onarımı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Mekanik protez kapak

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Mikrovasküler kırpma

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Mikrovasküler oklüzyon

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Miyokard perfüzyon sintigrafisi (talyum testi)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Miyokardiyal biyopsi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Nebulizatör

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Nükleer stres testi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Pacemarker implantasyonu

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Periferal vasküler bypass

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Perikardiyosentez

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Perkutan mitral balon valvuloplasti

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Perkütan komissürotomi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Platelet sitaferezi(hemaferezis)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Plazmaferez(hemaferezis)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Preoperatif değerlendirme

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Robot destekli cerrahi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Robot destekli kardiyak prosedürler

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Robotik cerrahi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Skleroterapi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Sol ventriküler destek aygıtı (lvad)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Stent(koroner anjiyoplasti)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Tilt testi (tt) (eğik masa testi)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Torakotomi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Transjugüler şant (tips)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Transkateter

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu(tmr)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Triküspid kapak replasmanı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Variköz ven skleroterapisi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Venografi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Venöz dupleks ultrasonografisi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Yüzeyel ekokardiyografi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Koroner by-pass ameliyatı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Damar cerrahisi ameliyatları

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Pediyatrik kardiyovasküler ameliyatlar

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Kalp tümörü ameliyatları

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Disseksiyon ameliyatları

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Evar (endovasküler tedavi)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Tevar (endovasküler tedavi)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Çalışan kalpte koroner bypass cerrahisi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Endovasküler cerrahi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


David ameliyatı (prosedürü)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Yacoub ameliyatı (prosedürü)

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Mitral kapak tamiri

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Ross ameliyatı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Ross - konno ameliyatı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Konjenital kalp cerrahisi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Damar ameliyatları

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Çocuk kalp ameliyatları

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Bebek kalp ameliyatları

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Yenidoğan kalp ameliyatları

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Norwood ameliyatı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Arteriyel switch ameliyatı

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Minimal invaziv cerrahi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Vasküler cerrahi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Lazerle varis tedavisi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Lazer ile varis tedavisi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Ameliyatsız varis tedavisi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Dikişsiz varis tedavisi

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Şah damarı (karotis) stentleme

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital


Randevu

Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam Caddesi 101. Sokak No:107, Zeytinburnu

Özel Avrasya Hospital

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
M

8 oıcak 2013 tarihinde özel avrasya hastanesinde geçirdiğim başarılı koroner bypass ameliyatımı gerçekleştiren 3 değerli cerrahtan biri olan Sn doç dr. Ali rıza cenal a çok teşekkür ederim başarılarının devamını dilerim.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Doç. Dr. Ali Rıza Cenal Özel Avrasya Hospital hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Koroner Arter Hastalığı
 • Periferik Damar Hastalığı
 • Karotis
Tümünü göster

Diğer içerikler