Adres

Molla Gürani Mahallesi, İstanbul
Arafat Mansur Muayenehanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +121 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Uzm.Dr. Arafat Mansur kendi muayenehanesinde sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Mitral Kapak Sorunu
  • Koroner Arter Hastalığı
  • Aort Kapağı Hastalıkları
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Anjiyografi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Anjiyogram


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Anjiyoplasti


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Anterior Mediastinotomi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Aort Kapak Replasmanı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Arteriografi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Aterektomi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Balon Valvüloplasti


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Biventriküler Pacemarker


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Cox-Maze Prosedürü


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Damar Ameliyatları


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Efor Treadmil Testi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Eforlu Ekg


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Ekg


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Ekogram(Ultrason)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Elektrofizyolojik Test


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Endarterektomi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Endovasküler Cerrahi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Enjeksiyon Im


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Enjeksiyon Iv


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Esd (Sedimantasyon)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Femoropopliteal Bypass


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Filebografi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Hemaferez


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Holter Izlemi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Homogreft Kapak


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Homosistein


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Jackson Pratt Dren


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kalp Transplantasyonu


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kan Elektrolit Testi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kardiyak Anjiyografi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kardiyak Stent


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kardiyoversiyon


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Karotis Ameliyatı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Karotis Endarterektomi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Karotis Ultrasonu


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kateter Yerleştirme


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Kolesterol Testi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Komissürotomi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Koroner Anjiyogram


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Koroner Anjiyoplasti


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Laparoskopi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Laserasyon Onarımı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Mekanik Protez Kapak


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Mikrovasküler Kırpma


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Mitral Kapak Tamiri


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Nebulizatör


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Norwood Ameliyatı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Nükleer Stres Testi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Pacemarker Implantasyonu


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Periferal Vasküler Bypass


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Perikardiyosentez


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Perkütan Komissürotomi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Preoperatif Değerlendirme


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Robot Destekli Cerrahi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Robotik Cerrahi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Ross Ameliyatı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Skleroterapi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Torakotomi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Transjugüler Şant (Tips)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Transkateter


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Vasküler Cerrahi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Venografi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Molla Gürani Mahallesi, İstanbul

Arafat Mansur Muayenehanesi

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Özgeçmiş

Hakkımda

Uzm.Dr. Arafat Mansur kendi muayenehanesinde sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Mitral Kapak Sorunu
  • Koroner Arter Hastalığı
  • Aort Kapağı Hastalıkları
Tümünü göster