Son 30 gün içerisinde 155 profil ziyareti var

Adres

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy
Medicana Kadıköy (harita)

İlk müsait tarih:

Takvimi göster
Ace European Sigorta, Acıbadem Sağlık Ve Hayat Sigorta, Allianz Sigorta, + 20 daha fazla
0850 333.....

Eecp - doğal bypass

Lipid paneli(trigliserit testi(tg))

Nükleer stres testi + 88 daha fazla

Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon

Nebulizatör

Miyokardiyal biyopsi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof.Dr. Bengi Başar Medicana Kadıköy Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Yetmezliği
  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Kalp Hastalıkları
Tümünü göster

Hasta / Danışan Görüşleri

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Hizmetler

Randevu

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Anjiyografi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Eko(ekokardiyografi)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Stent(koroner anjiyoplasti)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Koroner anjiyogram

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Holter izlemi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Anjiyoplasti

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Ambulatuvar kardiyak izleme

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Kalp pili takılması

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Efor treadmil testi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Normal randevu

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Anjiyogram

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Aort kapak replasmanı

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Aortik(kalp) anevrizma cerrahisi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Aritmide ablasyon tedavisi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Arteriografi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Aterektomi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Balon valvüloplasti

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Biventriküler pacemarker

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Cox-maze prosedürü

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Eforlu ekg

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Ekg

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Ekogram(ultrason)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Elektrofizyolojik test

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Elektron işınlı bilgisayarlı tomografi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Enjeksiyon im

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Enjeksiyon iv

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Esd (sedimantasyon)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Farmakolojik stres testi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Hdl kolesterol testi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Hemaferez

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Homogreft kapak

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Homosistein

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Kalp kapağı replasmanı

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Kalp kapakçığı tamiri

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Kalp nakli

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Kalp transplantasyonu

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Kan basıncı (tansiyon) ölçümü

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Kan elektrolit testi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Kardiyak anjiyografi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Kardiyak kateterizasyon

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Kardiyak stent

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Kardiyoversiyon

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Karotis ameliyatı

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Karotis endarterektomi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Karotis ultrasonu

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Kolesterol testi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Komissürotomi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Korda ve papiler kas onarımı

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Koroner anjiyoplasti

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Ldl kolesterol testi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Lipid paneli(trigliserit testi(tg))

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Lipoprotein paneli(trigliserit testi(tg))

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Mekanik protez kapak

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Mikrovasküler kırpma

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Miyokard perfüzyon sintigrafisi (talyum testi)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Miyokardiyal biyopsi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Nebulizatör

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Nükleer stres testi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Pacemarker implantasyonu

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Periferal vasküler bypass

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Perikardiyosentez

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Perkutan mitral balon valvuloplasti

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Perkütan komissürotomi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Platelet sitaferezi(hemaferezis)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Plazmaferez(hemaferezis)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Sol ventriküler destek aygıtı (lvad)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Tilt testi (tt) (eğik masa testi)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu(tmr)

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Triküspid kapak replasmanı

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Venografi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Venöz dupleks ultrasonografisi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Yüzeyel ekokardiyografi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Geçici kalp pili

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Kalıcı kalp pili

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Ablasyon

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Radyal anjiyografi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Stres ekokardiyografi

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Şah damarı (karotis) stentleme

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Normal randevu

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy


Eecp - doğal bypass

Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi No:11, Kadıköy

Medicana Kadıköy

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof.Dr. Bengi Başar Medicana Kadıköy Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Yetmezliği
  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Kalp Hastalıkları
Tümünü göster