Aldatıldık!f

Yazar Zübeyde Ezgi HorzumPsikolog • 27 Temmuz 2020 • Yorumlar:

Romantik ilişkinin olumsuz seyretmesinde türlü sebepler sayılabilir. Bu sebeplerden birisi de aldatmak/aldatılmaktır. Böyle bir durumda ilişkinin devam edip etmeyeceği, aldatan partnerin affedilip affedilmeyeceğine bağlıdır. Aldatma konusuna geçmeden önce sağlıklı romantik ilişki nasıl olmalıdır biraz ondan bahsedelim.

Söz konusu romantik ilişkiler olduğunda kişiler bazı durumlarda kendilerini çıkmazda hissedebiliyorlar. İlişkinin sağlıklı şekilde devam etmesi bireylerin birbirlerinin ihtiyaçlarını görmesine, beklentilerinin ne oranda gerçekleştiğine ve kendilerine ait farkındalık seviyelerine bağlıdır. Kişiler hem kendi hem de karşı tarafın isteklerini dikkate aldığında mutluluk doyumuna ulaşabilirler. Partnerlerin birbirleriyle sosyal açıdan uyuşmaları, benzer zevklere sahip olmaları ortak bir payda oluşturacağı için beraber geçirdikleri zaman değerli olacaktır. Her iki taraf da bunun bir ilişki olduğunu ancak hala kendi sınırları ve kendi hayatları olduğunu unutmamalı, karşı tarafın fikirlerine ve seçimlerine saygı duymalıdır.

Bireylerin ilişkide ihtiyaç duyduğu bazı konular vardır. Burada bahsedilen ihtiyaçlar çoğunlukla duygusal ihtiyaçlar olmakla birlikte; yakınlık, güvenlik, ilgi ve aşk, bağlanma duygularıdır. Bunlar yeterince karşılandığı takdirde ilişkinin doyumunun arttığı gözlemlenebilir.

İnsanlar yaşamları boyunca çeşitli ilişkiler içinde bulunmaktadır ve aslında bireyin çevreyle olan tüm bu etkileşimi kişinin hayat ve ilişkiler hakkında bazı görüşleri olmasına zemin oluşturmaktadır. Eğer bireyin romantik ilişkiler hakkında olumsuz inançları varsa bu ilişkinin kötüye gitmesine sebep olabilir. Şimdi gelelim aldatmaya! Neden aldatır insanlar? Nedir bu davranışın sebebi? Aldatmayı elbette tek bir sebebe bağlamamız mümkün değil. Bu konu üzerine birçok farklı bakış açısı var. Aldatma evrimsel açıdan ele alındığında bazı cinsiyetçi durumlar ortaya çıkabiliyor. Örneğin erkeklerin aldatma oranının kadınlarınkine göre daha fazla olduğu söylenmekte. Bunun sebebi olarak da erkeklerin soylarını devam ettirme isteklerinin yoğun olması ve bu nedenle birden fazla partnerle oldukları gösteriliyor. Bu tarz cinsiyetçi yaklaşımlar romantik ilişkilerin sağlamlığını sarsacak nedenlere dönüşebiliyor zaman zaman. Aşırı genelleme gibi çarpıtmalara sebep olup herhangi bir cinsiyeti etiketlemeye yol açabiliyor. 

Bunun yanısıra çocukluk travmaları, rol model alınan ebeveynin böyle bir davranış sergilemesi gibi çok geniş ve karmaşık birçok neden söylenebilir aldatmanın sebeplerinde. 

Aldatmayı ilişki içerisinde ikiye ayırmamız mümkün: “Duygusal” ve “Fiziksel/Cinsel”. Diğer bir ifadeyle ilişki içindeki kişinin, ilişki dışından biriyle gizlice kurduğu duygusal veya fiziksel bağlar aldatmanın kapsamı içindedir. Burada şunu unutmamak lazım: Her bireyin kendine göre bir aldatma tanımı vardır. Örneğin partnerinin ilişki dışından biriyle duygusal bir bağ kurmasını aldatma olarak görmeyen kişiler olabildiği gibi bunu asla affedilemeyecek bir aldatma olduğunu düşünen bireyler vardır. 

Başta bahsedilen sağlıklı romantik ilişkideki duygusal ihtiyaçların yoksunluğu aldatmanın önemli sebeplerinden biri olabilir. Bireyler doğası gereği anlaşılmak ve önemli hissetmek istiyorlar. Halihazırdaki romantik partnerinden bunu karşılayamayan kişi aldatmaya yönelebiliyor. Öte yandan insanların anlaşmalarındaki en büyük araç olan iletişim romantik ilişkilerde de büyük bir önem taşıyor. Her iki tarafın da kendilerini ifade edebilmeleri, ifade ettiklerinde yargılanmamaları, dinlenip dikkate alınmaları ilişkinin sağlıklı ilerlemesi için şart. Eğer bireyler duygularını, düşüncelerini, sorunlarını partnerleriyle paylaşamıyorsa sağlıklı bir iletişim söz konusu olamaz.

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)