Cinsel İsteksizlik

Yazar Nilay ÖlçekPsikiyatrist • 23 Ocak 2018 • Yorumlar:

Bildiğimiz üzere cinselliğin biyolojik, psikolojik, kültürel ve çevresel olmak üzere birçok bileşeni vardır:

Bu bileşenlerden herhangi birinde sorun olması cinsel sorunları da beraberinde getirebilir.

Cinsel istek azlığı dönem dönem herkesin karşılaşabileceği bir durumdur. Stres, kaygı, ilişkide yaşanan sorunlar ya da depresyon sonucunda oluşabilecek bir tablodur. Bunun yanında içinde bulunulan kültürün etkileri de cinsel isteği etkiler. Yargılayıcı ve aşırı katı cinsel tutumlar cinsel istek azlığına neden olabilmektedir.

Cinsel istek azlığı, her yaşta kadın ve erkeğin karşılaşabileceği bir durumdur. Bu durum bahsedildiği üzere çok çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Cinsel istek azlığı yaşayan kişide bu duruma neden olan tıbbi bir sorun olmadığı anlaşılmalıdır. Ayrıntılı değerlendirme, öykü alma sonrasında gerekliyse diğer tıbbi muayene önerileri olabilir. Eğer kişinin bu durumunun ilişki sorunları kaynaklı olduğu anlaşılırsa eşle beraber çift ve aile terapisi uygulanır.

Kadında Cinsel İlgi/Uyarılma Bozukluğu Tanısı Nasıl Konulur?

Kişinin yaşı ve kültürü göz önünde bulundurularak aşağıdakilerden en az 3 tanesiyle kendini gösteren cinsel ilgi yokluğu ya da azlığı olması:

Cinsel etkinliğe karşı ilgisizlik ya da az ilgi

Cinsel içerikli düşüncelerin olmaması ya da az olması

Cinsel etkinliği başlatamama ya da eşinin başlatma girişimlerine cevap verememe

Neredeyse her cinsel karşılaşmada, cinsel etkinlik sırasında cinsel coşku olmaması

İçten ya da dıştan gelen herhangi bir cinsel simgeye karşı cinsel ilgi ya da uyarılmanın olmaması

Neredeyse her cinsel karşılaşmada, cinsel etkinlik sırasında cinsel organlarda ya da cinsel organların dışında bir duyum olmaması ya da çok az olması

Bu belirtilerin 6 aydır süregeliyor olması

Bu durumların kişide belirgin sıkıntıya neden olması

Bu durumun fiziksel-tıbbi bir sorundan, başka bir cinsel işlev bozukluğundan, madde ve ilaç etkisinden ya da bir ilişki sorunundan kaynaklamıyor olması

Erkekte Düşük Cinsel İstek Bozukluğu Tanısı Nasıl Konulur?

Kişinin yaşı ve kültürü göz önünde bulundurularak cinsel içerikli düşünce ya da düşlemlerin ve cinsel etkinlik için isteğin, sürekli ya da yineleyici olarak az olması.

Bu belirtilerin 6 aydır süregeliyor olması

Bu durumların kişide belirgin sıkıntıya neden olması

Bu durumun fiziksel-tıbbi bir sorundan, başka bir cinsel işlev bozukluğundan, madde ve ilaç etkisinden ya da bir ilişki sorunundan kaynaklamıyor olması

Cinsel İstek Azlığının Tedavisi Mümkün mü?

Bu konuda uzman bir terapistin de yardımıyla kısa sürede tedavisi mümkündür.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)