ÇOCUK CERRAHİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Yazar Mithat GünaydınÇocuk Cerrahı • 7 Temmuz 2017 • Yorumlar:

Yenidoğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0-18 yaş), doğumsal ve/veya edinsel solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren cerrahi hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan cerrahi bir branştır.

Çocuklar, erişkinlerin küçültülmüş bir modeli değildir. 

Çocukluk çağının kendine özgü  hastalıkları vardır. Çocukluk çağında görülen hastalıklar, dönemlere göre farklı özellikler göstermektedir. Bu hastalıkların tanı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne alınarak yapılmalıdır. Cerrahi yaklaşım gerektiren hastalıklar ise ilgili konulara özgü tanı ve tedavi yöntemlerini belirleyen ve uygulayan Çocuk Cerrahları tarafından değerlendirilmeli ve gerçekleştirilmelidir.                   

Çocukluk çağında yapılan cerrahi bir müdahalenin iyi veya kötü sonuçlarını, hastalar bir ömür boyu üzerlerinde taşırlar.  Bu nedenle, çocukların cerrahi müdahaleleri, iyi yetişmiş Çocuk Cerrahları tarafından yapılmalıdır.

• Günümüzde çocuklarda Laparoskopik (Kapalı Yöntem) ameliyatlar artık yaygın  olarak yapılabilmektedir. Özellikle laparoskopik olarak kolesistektomi, apendektomi, over (yumurta) kistleri ve torsiyonları, inmemiş testisin araştırılması hastanemizde yapılmaktadır.

1-Herni (FITIKLAR) ve inguinoskrotal Bölge Hastalıkları

Çocuk cerrahisinde  en sık yapılan ameliyatlar kasık bölgesi patolojileridir. Bunlar arasında da fıtık, su fıtığı ve inmemiş testis önemli bir yer tutar.

*İnguinal Herni (Kasık Fıtığı)           *Hidrosel (Su fıtığı)            * Göbek Fıtığı                     

*Kordon Kisti                                     *Nuck Kisti                        *Epigastrik Herni                

*İnmemiş Testis                                 *Testis Torsiyonu                                                        

*Testis Tümörleri                               *Varikosel                                                                               

2-Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları             

Yemek borusundan anüse kadar doğuştan barsak tıkanıklıkları (ATREZİLER-MEKONYUM   İLEUSU-MALROTASYON-VOLVULUS)

 • Barsaklarda sinir felci ve sinir yokluğu ''Aganglionozis'' ( Hirschprung Hastalığı)
 • Yenidoğan döneminde görülen karın kitleleri (Tümörler, Kistler)
 • Anüsün kapalı olması (ANAL ATREZİ)
 • Diafragma Hernisi           

 Karın Duvarı Anomalileri (Omfalosel, Gastroşizis)           

3-Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

Yemek borusunun (ösofagus) darlıkları, yanıcı ve yakıcı madde içimine bağlı oluşan hastalıklar (Korozif Ösofajit)

 • Mide çıkışı darlık, tıkanıklık , Pilor Stenozu
 • Gastroözofagial reflü hastalığı (GER) ve komplikasyonları
 • İnce barsakların tıkanıklığı, Brid İleus, polip hastalığı,
 • Kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu, perianal abse
 • Karaciğer kist Hidatik Hastalığı
 • Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi , Bilier Atrezi
 • Kolelitiazis (taş hastalığı)    (Laparoskopik ''Kapalı'' Ameliyat)
 • Dalak hastalıkları ve kan hastalıklarında Splenektomi ( dalak çıkarılması)
 • Pankreas kistleri ve tümörleri
 • Acil Olan Sindirim Sistemi Hastalıkları: (Akut Apandisit, ileus, invajinasyon, Volvulus)       

4-Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

 • Doğumsal Akciğer hastalıkları, kistleri
 • Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi
 • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler
 • Pnömotoraks, hemotoraks
 • Akciğer Kist Hidatik Hastalığı         

5-Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

 • Wilms Tümörü (böbrek kaynaklı çocukluk çağı tümörü)
 • Nöroblastom (Böbrek üstü bezi ve Sinir elemanları kaynaklı tümörler)
 • Yumuşak doku tümörleri
 • Lenf bezi tümörleri (Lenfoma)
 • Karaciğer tümörleri
 • Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi
 • Over, testis (yumurtalık) tümörleri
 • Diğer organlara ait tümörler         

6- Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi

 • Doğumsal boyun kistleri ve sinüsleri (Tiroglossal Kist, brankial yarık artıkları)
 • Tortikollis,  Boyun kitleleri ( lenfadenopati, lenfoma, boyunda gelişen tümörler),
 • Guatr

 7-Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına ait Cerrahi Hastalıklar

 • Böbrek kistleri, tümörleri
 • Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı)
 • Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı)
 • Üreter genişlemesi, taşları
 • Vezikoüreteral reflü (VUR) (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı)
 • Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına açılması (Ekstrofia Vesika)
 • Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (hipospadias) (peygamber sünneti)
 • Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit (sünnet derisi iltihabı) gibi enfeksiyonlar
 • Sünnet
 • Kız çocuklarda Over (yumurtalık) kistleri, torsiyonu (Laparoskopik Yaklaşım)

8-Çocuklarda Travma

 • Trafik kazaları
 • Düşme, darp ve buna benzer genel vücüt travmaları
 • Hırpalanmış çocuk sendromu
 • Kesici, delici, karın, göğüs travmaları

 

 

                                                                                 x

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)