İNGUİNAL HERNİ (KASIK FITIĞI)

Yazar Mithat GünaydınÇocuk Cerrahı • 8 Temmuz 2017 • Yorumlar:

Çocuk cerrahlarının en sık yaptığı ameliyatların başında gelen kasık fıtığı nasıl oluşur? Çocuk, anne karnında (Rahim) iken, çocuğun testisleri de çocuğun karnı içindedir. Doğuma yakın testisler skorutum dediğimiz torbaya iner. Bu aşamadan sonra,  testisin geçisine kadar açık olan processus vajinalis denilen zarın erimesi ile kasık kanalının iç halkası kapanır. Karın içi ile skrotum arasında bağlantı kalmaz. Bu zar kapanmazsa kasık fıtıığı denilen oluşum olur.
         

Miadında doğan bebeklerde %1-3 sıklıkta görülürken, prematürelerde bu oran daha yüksektir. Erkeklerde kızlara göre daha sıktır ve sağ tarafta olma ihtimali daha fazladır.
           

Fıtık yenidoğan döneminden itibaren herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Karın içi basıncı arttığı durumlarda, erkek çocuklarında sıklıkla bağırsaklar ya da karın içi organların üzerini kaplayan omentum adı verilen yağ tabakası, kız çocuklarında ise sıklıkla yumurtalıklar ve bağırsaklar bu kesenin içine girerek kasık bölgesinde bir şişlik meydana getirir. Bu şişliğin şişip kaybolması fıtığın en önemli bulgusudur. Aile de bu şişliği görerek çocuk cerrahına başvurur.  Tedavisi mutlaka cerrahidir. Tanı alır almaz en kısa sürede ameliyat edilmelidir. Ameliyat edilmesindeki neden; fıtık kesesi içine barsak, yumurtalık gibi yapıların girmesi (inkarserasyon) ve geç kalındığında da sıkışan organın dolaşımının bozularak gangrene gitmesi (strangülasyon) ile sonuçlanan ve hayati tehlike oluşturan bir tablo ile karşılaşılabilme olasılığının yüksek olmasındandır.
             

Ameliyatının önüne geçecek başka bir hastalık, anestezi almasını gecikterecek üst solunum yolu enfeksiyonu, kansızlık gibi sorunları yoksa en kısa sürede opere edilmelidir. Günübirlik ameliyatlardandır. 5-6 saat açlık sonrası, yaklaşık 0,5-1 saatlik bir ameliyatla fıtık ameliyatı gerçekleştirilir. 
           

Fıtık ameliyatı basit bir girişim gibi görünmekle beraber yüksek teknik beceri ve tecrübe isteyen bir ameliyattır.  İnguinal bölgede kilot çizgisi denilen çizgi üzerinden transvers olarak 1,5-2 cm.lik kesi ile yapılır fıtık kesesi bulunurak testisin damarları ve spermatik korddan ayrılır. Kese kasık kanalının iç halkası hizasında anatomik olarak kapanması gereken yerde bağlanır. Bu işlemler sırasında özellikle küçük çocuklarda deneyimsiz bir cerrahın testisin damarları ve spermatik korda zarar verme olasılığı oldukça yüksektir.  
           

Çocuklarda Laparoskopik fıtık ameliyatı yapılmakla beraber, çocukta fıtık ameliyat kesisinin 1.5 cm kadar olmasından dolayı çoğu çocuk cerrahı laparoskopik yaklaşımı tercih etmemektedir. Ayrıca bu yaklaşım açık cerrahi kadar anatomik değildir. Nüks şansı bir miktar daha yüksektir.          

 HİDROSEL (SU FITIĞI)
                     

Fıtıkta anlatılan mekanizmalar hidroselde de geçerlidir. Hidroseli fıtıktan ayıran özellik , açık kalan processus vajinalisin organların değil sadece karın içi sıvının girişine imkan vermesi bu nedenle de fıtık boğulmasının söz konusu olmamasıdır. Hidrosel bu özelliğinden dolayı fıtık gibi hemen ameliyat edilmez. 1 yaşına kadar beklenir kapanmazsa o zaman fıtık gibi onarılır. 2 yaşına kadar gerilemeyen hidroselin geçme ihtimali yoktur. Ameliyat edilmelidir.

                                                                                                   

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)