Çocuklarda Ergoterapi İhtiyacı

Yazar Süleyman Sert • 12 Kasım 2019 • Yorumlar:

Çocuklarda Ergoterapi ihtiyacının değerlendirilmesi çocuğun var olan performansının belirlenmesiyle başlar. Ergoterapi değerlendirmesi çocuğun okulda evde ve çevredeki rollerinin belirlenmesi ile devam eder. Değerlendirmenin başında Ergoterapist genel olarak çocuğun Motor Performansını yani oyun oynarken dış etkilere verdiği tepkileri gözlemleyerek başlar. Oyun sırasında Ergoterapist Postüral Kontrolü, Denge Reaksiyonlarını , El Becerileri olarak ince Motor Becerileri Kavrama, Uzanma, Bilateral Koordinasyonu ve motor planlamayı değerlendirir.

Kognitif Değerlendimede çocuğun problem çözme becerileri bilgiyi depolama ve kullanma becerileri iletişim becerileri ve Sosyo-Emosyonel gelişim becerileri değerlendirilir.

Çocuk Ergoterapist tarafından değerlendirilirken ailenin de endişeleri öncelikleri, kültürel geçmişi ve ev ortamında aile-çocuk etkileşimi ayrıca değerlendirilir.

Çocuklarda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta Duyusal Değerlendirmedir. Çocuğun çevresine uygun bir cevap verebilmesi duyusal uyaranı algılaması ile başlar. Duyusal uyarana artmış ya da eksik cevap vermek Ergoterapistlerin Duyusal müdahalelerde bulunmasını zorunlu kılar. Ergoterapist çocuğun Duyusal Değerlendirmesini yaparken önce Duyusal Profilini anlamaya yönelik bazı testler yapar. Değerlendirme yaptıktan sonra gerektiği zamanlarda Duyu Bütünleme Terapisi uygular.

Duyu Bütünleme Terapisi sadece Ergoterapi merkezinde yapılan müdahalelerle sınırlı kalmaz.

Ergoterapist bazen de ailelere evde uygulayabileceği bazı önerilerde bulunur.

Çocuklarda Ergoterapi ihtiyacının belirlenmesi ve değerlendirmesi çocuğun performansını belirlemek adına en az üç seans sürer. Değerlendirme sonunda aileye ayrıca süreç ile ilgili bilgi verilir.

Ergoterapistler uygun gördüğü zamanlarda diğer ekip üyeleriyle bilgi alışverişinde bulunur ve terapi sürecinde ona göre değişiklik yapar.

Ergoterapistler genel olarak Otizm Spektrum Bozukluğu, Disleksi, Down Sendromu Serebral Palsi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Problemleri Duyu Bütünleme Bozukluğu ve Gelişimsel Gecikmeler yaşayan çocuklarda Ergoterapi ihtiyacının olduğunu ve bu tanılarda olan çocuklarda Ergoterapi müdahalesinin olması gerektiğini düşünür.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)