Dünya Kadınlar Günü

Yazar Hayriye Pervin Karakaş ÖztürkPsikiyatrist • 30 Haziran 2021 • Yorumlar:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü , her yıl Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür.İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine,ekonomik,siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.Toplumsal cinsiyet rolleri ve bu rollerin kadınlar içn getirdiği zorluklar hep konuşulmaktadır.Kültürün değişmesiyle birlikte kadın evden çıkarak çalışma hayatına girmiştir.Bu durum ona ekonomik olarak avantaj sağlamakla birlikte sorumluluk anlamında yükünü daha fazla artırmıştır.Anne,ev hanımı,eş ve işkadını rollerini üstlenen kadın bu noktada erkeklerden ne oranda destek görmektedir?.Çiftler arasında en sık yaşanan sorunlardan biri, evdeki ve çocuklarla ilgili sorumlulukların sadece kadının rolü olduğuna dair olan inancın yarattığı problemlerdir.

Erkekler geniş bir dizi toplumsal rol ve etkinlikte gösterilirken kadınlar daha çok ev işleri ve aile rolleriyle sınırlı tutulmaktadır.Erkekler yaygın olarak uzmanlar ve liderler olarak gösterilirken kadınlar daha çok astlar ve izleyiciler olarak öne çıkarılmaktadır.Erkekler genellikle kadınlardan daha etkin,atılgan ve etkili olarak canlandırılmaktadır.Bunlar toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en önemli şekilleridir.

Aynı zamanda kadına yönelik şiddet olayları hergeçen gün artmaktadır.Kadınların yaşadıkları fiziksel ,cinsel ve psikolojik şiddetin sonuçları son derece endişe vericidir.Destek görmeyen ve şiddete maruz kalan kadınlarda yaşadığı stresin sonucu olarak psikiyatrik rahatsızlıkla sık olarak karşılaşmaktayız.Depresyon,anksiyete ve somatizasyon bozuklukları en sık gördüğümüz ruhsal rahatsızlıklar arasındadır.

Kadının aile içindeki rolü çok önemlidir.Çocuğun eğitiminde ve yetiştirilmesindeki önemi nedeniyle bu tür rahatsızlıkların ve şiddetin çocuklarda yaratacağı etkiler nedeniyle kuşaklar boyu aktarılan sorunları ortaya çıkaracaktır.Mutlu kadınlar mutlu ve kendine güvenli çocuklar yetiştirecek ve toplumun gelişmesinde ve ilerlemesinde büyük katkıları olacaktır.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)