Fobiler

Yazar U. Sezin Çelikkanat MısırlıPsikolog • 2 Nisan 2020 • Yorumlar:

Genel anlamda fobi, normalde korkulmayacak belli bir durum ya da belli bir nesne ile

karşılaşılınca ortaya çıkan korkudur. Çoğunlukla kişiler bu korkularını anlamsız ve yersiz

bulurlar ama korktukları durum ya da nesneden kaçınırlar. Fobileri 3 ana başlık altında

toplayabiliriz.

1.Agorafobi

Agorafobi kelime anlamı olarak alan korkusudur. Örneğin; topluma taşıma araçlarını

kullanırken(araba, otobüs, tren, uçak),açık alanlarda bulunurken (otoparklar, köprüler, pazar),

kapalı yerlerde bulunurken( dükkanlar, sinemalar vb.), kalabalıkta ya da kuyrukta beklerken 

veya evin dışına yalnız çıkıldığında kişilerde tüm bunlar korku veya kaygı yaratabilir ve bir 

süre sonra kişi bu agorafobik durumlardan aktif olarak kaçınmaya başlar. Kimi zamanda 

kişilerde bilişsel kaçınmalar görülebilir (örn; sayı sayma, başka şeyler düşünme, telkin, başka 

bir yerde veya durumda olduğunu hayal etme vb. ). Tüm bu kaçınmalar sonucunda da yoğun 

korku ve kaygı ile katlanarak devam eder. 

2.Sosyal Fobi 

Sosyal fobi, toplum içinde konuşurken ya da herhangi bir durumda çeşitli belirtilerle 

kendini gösteren yanlış bir şey yapma korkusudur. Bu fobiye sahip kişiler çeşitli bahaneler ile 

topluluğa girmekten kaçınırlar. Bu kişiler ne yaparsa yapsın nasıl davranırsa davransın 

yeterince iyi veya başarılı olamayacağı, yaptıklarının çevresindekiler tarafından 

beğenilmeyeceği korkusunu kapılır, bu durumda kaygısının daha çok artmasına sebep olur. 

3.Özgül Fobiler 

Belli nesne ya da durumdan aşırı korkmadır. Korktuğu nesne ya da durum kişiden uzak 

olduğu sürece kişi herhangi bir problem yaşamaz fakat fobi nesnesi ya da durumu ile 

karşılaştığında korku ortaya çıkar. Bu sebepten, kişide zamanla korktuğu durumlara 

girmemek veya nesnelerle karşılaşmamak için kaçınma davranışları gelişir. 

Psikoterapilerde, kişiler korkunun gelmesini istemeyi ve korkuyu tanımayı başarırsa zaman 

içerisinde bu korkunun ona bir zarar veremeyeceğini de fark etmiş olurlar. 

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)