Hekimler Aynı Konuda Neden Farklı Konuşurlar?

Yazar Alaattin ÖztürkGenel Cerrah • 6 Kasım 2018 • Yorumlar:

1. Ekolleri farklıdır

Aynı hastalık için aynı dal hekimleri bile takip ettikleri tıbbî görüş gereği farklı uygulama yapabilirler. Her iki yöntem de doğrudur. Örneğin safra kesesi iltihabı için bazı hekimler tıbbî görüşleri gereği hemen ameliyatı, bazıları da önce ilaç tedavisini ardından planlı ameliyatı önerirler.

2. Dahilî ve cerrahî bakış açısı farklıdır

Bazı hastalıklara dahilî uzmanların yaklaşımı ile cerrahî uzmanların yaklaşımı farklıdır. Üstelik bu farklı yaklaşımların bilimsel dayanağı da vardır. Örneğin dahilî uzmanlar yemek borusu reflü hastalığında genellikle ilaç tedavisi uygularlar. Ama cerrahî uzmanları genellikle ameliyat önerirler.

3. Bilgi ve tecrübeleri farklıdır

Hekimlerin yetiştiği zaman ve yer tecrübelerini de etkiler. Bu etki sonucunda aynı hastalığın teşhis ve tedavilerinde farklı söylemler ve uygulamalar olabilir. Bu farklılık yanlışlık değil tercihlerin farklı olmasıdır.

4. Zamanla hastalıkların tedavisi değişir

Tıp oldukça hızlı gelişen bir bilim dalı, teknolojisi hızla yenileniyor. Bu sayede bazı hastalıkların tedavisi de zamanla farklı oluyor. Örneğin 10-15 yıl öncesine kadar mide ülseri için ameliyat yapılırken günümüzde ülser için ameliyat uygulanmama ilaçlar yeterli olmaktadır.

5. Zamanla hastanın belirti ve bulguları değişebilir

Pek çok hastalığın seyri zamanla değişir, hastanın şikayetleri değişir. Acil hastalıklarda bu değişim saatlerle bile farklılık gösterebilir. Hastayı ilk gören hekimin muayene ve tetkik sonuçlarına göre koyduğu teşhis ve önerdiği tedavi hastayı daha sonra gören hekiminkinden farklı olabilir. Bu duruma en güzel örnek apandisit hastalığıdır. Apandisit başlangıçta sıradan bir karın ağrısı zannedilip hastaya basit ağrı kesiciler verilebilir. Ama zamanla hastalık yerleştiğinde ameliyat etmek gerekir. Bu durumda ilk gören hekim ile ameliyatı yapan hekimin teşhis ve tedavileri birbirinden oldukça farklı olacaktır.

6. Bazı hastalıkların seyri zamanla farklılık gösterir

Bazı hastalıklar zaman içinde iyileşebilir, kötüleşebilir. Bu durumda tedavileri de farklılık gösterir. Örneğin boğulmuş fıtık için acil ameliyat şarttır. Ama bazı kişilerde ameliyat için beklerken bile fıtığın boğulmuş hali düzelebilir. Bu durumda acil ameliyat gerekmez; planlı ameliyat yapılır.

7. Bazı hekimler daha saldırgan bazıları daha çekingen tedavi yapar

Bazı hastalıklarda hekimin tedavi tercihi çok saldırgan olabilir, bazı hekimler de aynı durumda daha küçük ve çekingen uygulama yapabilirler. Örneğin bir abseyi, ağrı ve estetik kaygılarla küçük bir işlemle de tedavi edebiliriz, büyük bir kesi ile tümden de yok edebiliriz. Bu iki uygulama arasındaki farklılık hekimin tercihidir.

8. Bazı hastalıklar sınırdadır. Birden fazla şekilde tedavi edilebilir

Bazı hastalıkların tek bir tedavisi yoktur. Aynı safhadaki hastalık birden fazla yöntemle tedavi edilebilecek özelliktedir. Hekimin tercihine ve hastanın durumuna göre tedavi seçilir.

9. Hastaların beklentileri hekimlerin farklı konuşmasına yol açabilir

Hastaların hekimlerden beklentileri, hastalıklarının tedavilerini de etkiler. Bu, bazen bilinçli olarak tedavi seçeneklerini belirlemek şeklinde olabilir veya görüşme esnasında hekimde bıraktığı izlenim ile olabilir. Hastanın durumuna göre her hekim farklı uygulamalar yapabilir.

10. Alet ve cihaz hazinesi hekimi farklı tedavi yapmaya yönlendirir

Her hastanenin ve hekimin teşhis ve tedavide kullandığı alet ve cihazlar eşit değildir. Bu eşitsizlik bazen teşhis ve tedaviye yansıyabilir. Örneğin baş ağrısı şikayeti olan bir hasta, tomografi cihazı olmayan bir kurumda muayene edilirken beyin tümörü teşhis etmek mümkün olmaz ve sık görülen sıradan bir baş ağrısı olarak değerlendirilebilir.

11. Teşhis için kullanılan teknolojiler iyileştikçe doğru teşhis ve tedavi oranı artıyor

Tıp teknolojisinde hızlı gelişmeler oluyor. Tetkik yöntemleri ve cihazlar vücudun daha iyi görüntülenmesini dolayısıyla teşhiste isabetimizi artırıyor. Bu cihazla sahip olmak aynı şikayetler için teşhis ve tedavimiz farklı olabiliyor.

12. Yeni tedavi yöntemlerinin her hekim tarafından kısa sürede duyulması ve bizzat uygulanması zaman alabiliyor

Yeni tedavi yöntemleri tüm hekimler tarafından hemen kullanılmaz. Bir yöntemin yayılması için o yöntemin gerçekten doğru olması, eski yönteme üstün olması ve hekimlerin bu yöntemi öğrenip tecrübelerine katması gerekir. Bu süreç de bir zamana ihtiyaç duyar. Bu sürece dahil olmuş hekim ile olmamış hekim aynı hastalık için farklı tedavi seçenekleri sunabilir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Yorumlar: (0)