Genel Cerrah - makaleler ve yararlı bilgiler

 • Tüp Mide

  Bypass sonrası ömür boyu vitamin hapları mı kullanacağım? Aslında; hiç ameliyat olmamış insanlarda da yüksek oranda vitamin eksiklikleri görüyoruz. İster bypass olsun ister tüp mide olsun hızlı bir...

 • Şeker Hastalığı

  Şeker hastalığında tam iyileşme ne demektir? Hastanın diyabet ile ilgili olarak kullandığı tüm ilaçları ve insülini keserek normal kan şekeri ve normal HbA1c (uzun dönem kan şekerini gösteren...

 • Şeker Hastalığı (Tip 2 Diyabet) Ameliyat ile Tedavi Edilebilir mi ?

  Şeker hastalığı (Tip 2 Diyabet) ameliyat ile tedavi edilebilir mi? Aslında şişmanlık ile birlikte bulunan şeker hastalığının obezite ameliyatları ile değişik oranlarda tedavi edildiği uzun süredir bilinmekteydi....

 • Organ Nakilli Hastalar, Yaz Geldi Dikkat!

  Diyaliz hastalarının en büyük hayali böbrek nakli olmaktır. Böylece sağlığına kavuşacak, sosyal ve iş hayatı normale dönecek, evlenecek ve çoluk çocuk sahibi olacaklardır. Bu böbreği ancak büyük bir fedakârlık...

 • Sünnet

  Erkek çocukların erişkinliğe ilk adımı olarak nitelendirilen sünnet, tıbben bir zorunluluğu bulunmayan fakat başta idrar yolları enfeksiyonunun azaltılması olmak üzere pek çok faydası olan cerrahi bir...

 • Meme Kanseri Tedavisi Çeşitleri

  Meme kanserinin tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Birçok hastada cerrahi tedavi ilk basamağı oluşturmakla birlikte, operasyon sonrası patolojik inceleme sonuçlarına göre radyoterapi, kemoterapi...

 • Kendi Kendine Meme Muayenesi

  Her kadının 20 yaşından itibaren ayda bir kez yapması gereken bir işlemdir. Ömür boyu devam edilmelidir. Meme kontrollerini düzenli olarak yapan kadın memelerin doğal yapısına elini alıştırmış olur. Her...

 • Yakın İzlem (Meme Kanseri Taraması)

  Mamografi ile tarama çalışmalarının sonucunda meme kanserinin mamografik taramalarla erken yakalanabileceği ve meme kanserinden ölümlerin azaltılabileceği gösterildi. Bu gelişmeler sonucunda dünyanın çeşitli...

 • Meme Kanserinde Risk Faktörleri

  Meme kanseri gelişiminde etkili olan risk faktörlerini şu şekilde kategorize etmek mümkündür: Demografik özellikler (cinsiyet, yaş, ırk/etnisite gibi) Reprodüktif öykü (menarş yaşı, doğum yapma...

 • Ender Görülen Kanser Tipleri

  İnflamatuvar Meme Kanseri Memenin Paget Hastalığı Erkekte Meme Kanseri Gebelik ve Meme Kanseri İnflamatuvar Meme Kanseri Tüm meme kanserlerinin %1.5-3’ünü oluşturur. Meme dokusu yaygın...