Girişimsel Radyoloji Uzmanı - makaleler ve yararlı bilgiler

 • Tiroid

  Tiroid bezi boynumuzun ön kısmında hemen soluk borumuzun başladığı düzeyde yer alan bir salgı bezidir. Tiroid bezinin en önemli görevi metabolizma hızını düzenleyen hormonları salgılamaktır. Tiroid bezinden...


 • Varis

  Genellikle bacaklarda görülen cildin hemen altındaki toplardamar genişlemelerine varis adı verilir. Ven adı verilen toplardamarlar bacaklarımızdaki oksijenini kaybetmiş olan kanı yer çekiminin tersi...


 • Radyoembolizasyon

  Yazar Işıl YıldızGirişimsel Radyoloji Uzmanı • 2 Mayıs 2019

  Radyoembolizasyon, ameliyat edilemeyen hastalarda, karaciğer kanserlerinde kullanılan bir tedavi metodudur. Karaciğer kanserinin bulunduğu bölgede hem radyasyon tedavisi hem de embolizasyon işlemini aynı...


 • RF Ablasyon

  Yazar Işıl YıldızGirişimsel Radyoloji Uzmanı • 2 Mayıs 2019

  RF Ablasyon Nedir? Girişimsel Radyolojide Hangi Hastalıklarda Kullanılır? RF Ablasyon (RFA, Radyofrekans Tahrip yöntemi), kanser tedavisinde kullanılan, ısı ile kanser hücrelerinin tahrip edilmesi prensibi...


 • Tiroid Biyopsisi

  Yazar Işıl YıldızGirişimsel Radyoloji Uzmanı • 2 Mayıs 2019

  Tiroid bezi içerisinde yer alan tiroid nodülünden parça alınması işlemine tiroid biyopsisi denmektedir. ABD’de tüm popülasyonun %4-7 arasında tiroid nodülü izlenmektedir. Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklerden...


 • Meme Biyopsisi

  Yazar Işıl YıldızGirişimsel Radyoloji Uzmanı • 2 Mayıs 2019

  Meme hastalıklarında biyopsi uygulamaları sıklıkla aşağıdaki durumlarda yapılmaktadır; Memede Ultrasonografi, Mamografi veya MR tetkikleri ile saptanan bir kanser mevcudiyetinde tanıyı netleştirme...


 • Biyopsi

  Yazar Işıl YıldızGirişimsel Radyoloji Uzmanı • 2 Mayıs 2019

  Biyopsi,organ veya dokulardan tanı konması amacıyla parça alınması işlemine verilen isimdir. Biyopsi yapılmasındaki asıl amaç, hastalığın tanısını koymaktır. Hastalığın tanısının güç olduğu durumlarda,...


 • Perkütan Apse Drenajı

  Yazar Işıl YıldızGirişimsel Radyoloji Uzmanı • 2 Mayıs 2019

  Apse, herhangi bir organda veya dokuda mikroorganizmalar tarafından oluşturulan iltihabi durumun vücut tarafından sınırlandırılmaya çalışılmasıyla oluşan enfeksiyon odağıdır. Apsenin büyüklüğüne bağlı...


 • Kemoembolizasyon Nedir?

  Yazar Işıl YıldızGirişimsel Radyoloji Uzmanı • 2 Mayıs 2019

  Kemoembolizasyon tedavisi, girişimsel radyologlar tarafından uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kanser tedavileri arasında lokorejiyonel (Locoregional-bölgesel) tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır....


 • Böbrek Kanseri İçin Girişimsel Radyoloji

  Yazar Işıl YıldızGirişimsel Radyoloji Uzmanı • 2 Mayıs 2019

  Böbrek kanseri, erkeklerde en yaygın sekizinci ve kadınlarda en yaygın onuncu kanserdir. Böbrek kanserinin en yaygın türü, böbreklerin kanı filtreleyen ve idrar üreten renal tübül denilen kısımlarından...

Uzmanlık Alanları