Çocuk Psikiyatristi - makaleler ve yararlı bilgiler

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

  Yazar Fuat KırcelliÇocuk Psikiyatristi • 17 Kasım 2019

  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukların yaşına ve gelişim düzeyine göre azalmış dikkat, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile karakterize bir bozukluktur. DEHB’nin klinik olarak 3 alt...


 • Özgül Öğrenme Bozukluğu

  Yazar Esin Güney KocabaşÇocuk Psikiyatristi • 22 Ekim 2019

  Özgül öğrenme bozukluğu; en sık görülen nörogelişimsel bozukluklardandır. Alt tipleri içinde ise en sık okuma bozukluğu yani disleksi görülür. Görülme oranı erkeklerde kızlara göre 3-5 kat daha fazladır. Okul...


 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

  Yazar Esin Güney KocabaşÇocuk Psikiyatristi • 22 Ekim 2019

  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucunda beyinde oluşan nörobiyolojik bir bozukluktur. Genetiğin rolü yüzde 80-90 civarındadır. Sanıldığı gibi...


 • Ergenlik Dönemi

  Yazar Ülkü DenizÇocuk Psikiyatristi • 23 Eylül 2019

  “Su bulanmayınca durulmaz.” Atasözü Ergenlik dönemi, insan yaşamının, en önemli kırılma noktalarından birini oluşturur. Bir taraftan, çocukluk döneminin geride kalmaya başladığı, diğer yandan ise,...


 • Sınav Kaygısı

  Yazar Ülkü DenizÇocuk Psikiyatristi • 16 Eylül 2019

  Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen Sınav Kaygısı, özellikle eğitim süreçlerinin bir parçası olan sınavlarda, sınav öncesi ve sınav esnasında çocuk ve gençlerin başarımlarını olumsuz yönde etkileyen...


 • Otizm

  Yazar Ülkü DenizÇocuk Psikiyatristi • 16 Eylül 2019

  Çoğu zaman belirli kavramların Türkçe karşılıkları o kavramın tanımladığı durum veya olguların anlaşılmasında kolaylık sağlar. TDK Otizm kavramını İçe Yöneliklik biçiminde kavramsallaştırmıştır. Diğer...


 • Her Çocuk Başarılı Olmak İster

  Yazar Ülkü DenizÇocuk Psikiyatristi • 16 Eylül 2019

  Değerli anne babalar, Bugün, okulların birinci döneminin son günü olması nedeniyle, çocuklarımızın ders başarımlarının çokça tartışıldığı ve değerlendirildiği bir gündür. Çocuklarımızın ders başarımlarını...


 • Öğrenme Bozukluğu

  Yazar Ülkü DenizÇocuk Psikiyatristi • 16 Eylül 2019

  Öğrenme Bozukluğu dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. Öğrenme Bozukluğu...


 • Ergen Etkileşim Grupları

  Yazar Ülkü DenizÇocuk Psikiyatristi • 16 Eylül 2019

  Ergenlik dönemi, çocukların, çocukluktan çıkıp yetişkinliğe adım atıkları zorlu bir süreçtir. Bu dönemde, çocuklarda, hem bedensel anlamda (fizik değişim),hem de ruhsal anlamda önemli değişiklikler olur....


 • Çocuk ve Gençlerde Kaygı Bozukluğu

  Yazar Ülkü DenizÇocuk Psikiyatristi • 16 Eylül 2019

  İnsanın, hem bedensel hem de ruhsal olarak birçok savunma düzenekleri vardır. Bu düzenekler ihtiyaç olduğu her an devreye girer ve koruyucu özellikleriyle, insan yaşamını olağan akışını sürdürmesini sağlarlar....

Uzmanlık Alanları