İnkontinans (İdrar Kaçırma)

Yazar Murat Arslan • 13 Mayıs 2017 • Yorumlar:

1. Clitoris
2. Labium minora (iç dudaklar)
3. Labium majora (dış dudaklar)
4. Vagina
5. Cervix (Rahim ağzı)
6. Body of the uterus (rahim gövdesi)
7. Fundus of the uterus (rahim tepesi)
8. Urethra (dış idrar yolu)
9. Anus
10. Rectum
11. Colon (kalın barsak)
12. Urinary bladder (mesane)

Üriner inkontinans; idrarın istemsiz olarak kaçırılması şeklinde tanımlanabilir.
Özellikle yaşlı bayanlarda % 50‘lere varan sıklıktaki bu hijyenik problem toplum için önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Konunun daha derinlerine girmeden evvel kısaca kadın kontinensi nasıl olmakta buna göz atmakta fayda vardır.

Öncelikle ister istirahatte isterse fiziki bir işlem esnasında olsun kontinensin sağlanması için intravesikal (mesane içi) basıncın, hiçbir halde intraüretral (üretra içindeki) basıncı geçmemesi gerekir. Bir diğer deyişle idrarın kaçması için mesane içindeki basınç, üretral kapanma basıncını aşması gerekir.

Kontinensi (idrarı tutmaya yarayan) sağlayan yapılar:
1. İntrensek (iç) sfinkterik mekanizma
2. Ekstrensek (dış) sfinkterik mekanizma
3. Üretrovesikal junctionun (mesaneyle üretranın birleştiği nokta ) uygun pozisyonda kalmasını sağlayan destek dokular
4. Bütün bu yapıların uygun innervasyonu (sinir ağı)

İntrensek sfinkterik mekanizma:
Kabaca; Üretral mukoza ve üretra duvarının elastik yapısından oluşur .Bu yapılar östrojen bağımlıdır. (Yani kadın menapoza girdiğinde östrojen azalacağı için bu yapı normal işlevini yerine getiremeyecektir.)

İnkontinans

Ekstrensek sfinkterik mekanizma:
Periüretral (üretranın etrafındaki) kas liflerinden oluşan sfinkter ile ürogenital diafragmaya ait kaslardan oluşur.

İnkontinans

VESİKOSFİNKTERİK ÜNİTİ NORMAL POZİSYONUNDA TUTAN YAPILAR
Bu yapılar temelde kadının pelvisi dediğimiz kalça içi bölgesinin taban kaslarına ait yapılardan oluşmaktadır (levator fasyasının kondansasyonlarıdır).

Bütün bu fasyal yapılar ve levator kas lifleri intra abdominal (karın içi) basınç artışında (öksürme – ıkınma – merdiven inme çıkma vs) kasılarak üretrayı önündeki kemik yapı olan simfise doğru çekerler.

İnkontinans

İnkontinanslar birçok değişik şekilde sınıflanabilir, ancak ayırım kolaylığı açısından en pratik sınıflama şöyledir:
GERÇEK STRES İNKONTİNANS (GSI)

  • Urge inkontinans
  • Nöropatik inkontinans
  • Konjenital inkontinans
  • Paradoksal veya overflow inkontinans
  • Post travmatik veya iatrojenik inkontinans
  • Fistülöz inkontinans

İNKONTİNANSLAR İÇİNDE EN SIK KARŞIMIZA ÇIKAN FORMLAR GSI, URGE INKONTİNANS VE MİXT TİP DENİLEN İKİ DURUMUN BİRLİKTELİĞİDİR.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Murat Arslan Üroloji, Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Prof. Dr.

Randevu al Profili görüntüleyin

Yorumlar: (0)