İş-Yaşam Dengesi

Yazar Şenay Çelikbaş • 12 Ocak 2019 • Yorumlar:

İş-Yaşam Dengesi

İş yaşam dengesi kişinin iş yaşamı ile özel yaşamı arasında çatışma olmaması, iki alanla aynı düzeyde meşgul ve tatmin olmasıdır. Zaman, enerji gibi kaynakları tek bir alana yoğunlaştırmak çatışma yaratır. Çatışma temelde 3 kaynağı vardır : zamana bağlı çatışma, gerginliğe bağlı çatışma ve davranışa bağlı çatışma.

Zamana bağlı çatışma, iş ya da aile kaynaklı zaman kısıtlarının etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Gerginliğe bağlı çatışma, çalışanın iş ya da aile yaşamında yaşadığı olumsuz duyguların gerilim yaratarak diğer yaşam alanlarındaki rolünü etkilemesidir.

Davranışa bağlı çatışma, kişinin iş ve özel yaşamındaki farklı roller gerektirmesinden kaynaklanan çatışmadır. Örneğin iş yaşamında otoriter olmak zorunda olan bir baba çocuğuyla olan ilişkisinde farklı davranmak zorunda olabilir. İki rol arasındaki dengeyi bulmak önemlidir.

  • İş Yaşam Dengesinin Kurulamaması Halinde Yaşanabilecek Sorunlar:

Dengenin kurulamaması bireyin özel yaşamın gereksinimlerini yerine getirememesine ve stres düzeyinin yükselmesine ,stres sonucu hastalıklara,yaşam doyumu ve aileyle verimli zaman geçirilmemesine bunun da ilişkileri etkimesine neden olur.

İş açısından kuruluşlarda işten ayrılma ve devamsızlıklara,verimliliğin iş doyumunun düşmesine neden olur.

  • İş Yaşam Dengesi Nasıl Kurulur ?

Öncelikli olarak hayatımızdaki taleplerin farkına varıp bu talepleri düzenlemeliyiz.

İş talepleri (iş yükü ,çalışma saatleri,işteki rol beklentileri), aile talepleri (aile içi rol beklentileri, eş ve anne rolü) ve kişisel alandaki taleplerin (kişilik, yapmak istediğimiz şeyler) düzenlenmesi.

*Destek isteyin ve kendinize destek alma konusunda izin verin.

*Suçluluk çok fazla enerji tüketen bir duygudur.Suçluluğunuza karşı koyabilmek için mantığınızı devreye sokun. Yapamadığınız şeyler için kendinize yüklenmeyin

*Sınırlar olmadan “hayır” demek zordur. İstemediğiniz şeyler için hayır deyin.

*Mükemmelliyetçi olmaktan kaçının.

* İyi bir ebeveyn, iyi bir partner ve bir profesyonel olmak için önce kendiniz iyi hissedin.

*Öncelikler listenizi oluşturun, çok iyi çalışın çok fazla değil. Gerektiğinde görevi devredin.

*Ailenizle birlikte keyif alacağınız ritüeller geliştirin.

*Güvendiğiniz ve size rahat hissettiren birini bulun.

* Yaşama bakış açınızı geniş tutun. Yaşamınızda işiniz, aileniz ve arkadaşlarınız arasında bir uyum yaratın.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Yorumlar: (0)