Kawasaki Hastalığı

Yazar Nuran Gürses • 2 Şubat 2017 • Yorumlar:

İlk kez 1967 yılında Kawasaki Sendromu olarak tanımlanmış ve 2000 yılından itibaren Sendrom olmadığı anlaşılarak Kawasaki Hastalığı tanımı kabul edilmiştir.
Kawasaki ; Ateş
Döküntü
Vaskülitle seyreden bir hastalık tablosudur. Çocukluk yaş grubunda görülmektedir. Erişkinlerde nadir görülür.En sık görüldüğü yaş 6ay-5yıl olup, 6 aydan küçük çocuklarda nadir görülür. Görülme sıklığı, ülkelere göre değişmektedir.A.B.D, yılda 4000 ile 5500 yeni vakanın olduğu bildirilmektedir. Ülkemizde ise, verilerin yetersiz olduğu görülmektedir.Tek veri 2009 yılına ait olup, yılda 30 yeni vakanın tanımlanmış olduğu bildirilmiş ise de, Kawasaki Hastalığının daha fazla olduğunu düşünülmektedir.İnatçı ateşle gelen çocuk hastalarda, tanının başlangıçta düşünülmemesi ve laboratuvar testlerinin özgül olmayışı nedeni ile tablo çoğu kez atlanmakta ve bir kısım hastalar, gelişen komplikasyonlarla doktor’a başvurmaktadır.Kuluçka süresi bilinmemektedir.

Etken virüs veya geçirilmiş bakteriyel enfeksiyona bağlı toksinlerdir.Hastalık belirli mevsimde kış ve ilkbahar aylarında görülmektedir. Salgınlar şeklinde seyredebilir.Hasta çocukların kardeşlerinde, hastalık görülme sıklığı fazladır.Bütün bu veriler hastalığın bir enfeksiyon hastalığı olduğunu, bazı vakalarda da genetik yatkınlığın olabileceğini düşündürmektedir.

Kawasaki Hastalığının Klinik Bulguları ;
Ateş,
İltihaplı olmayan konjuktival kanama,
Dudak ve ağız mukozasındaki kızarıklık,
Boyundaki lenf bezlerinde büyüme,
Döküntü,
El ve ayaklarda şişme ve kızarıklıklar.
Esas bulgu, ateştir. Ateşle birlikte, yukarıda belirttiğim 5 bulgudan 4’ünün olması halinde Kawasaki düşünülmelidir. Bulguların hepsi aynı anda bulunmayabilir ve hastaların takiplerinde ortaya çıkabilirler.Ateşi devam eden bir hastanın, dikkatli izlenmesi ve gelişen bulguların değerlendirilmesi önemlidir.

Bu bulgular dışında;
Üretrit
Üveit,
Artrit
BCG aşı bölgesinde kızarlık
Safra kesesi hidropsu
Perianal bölgede soyulma
Karaciğer fonksıyon testlerinde bozulma görülebilir.

Tanı koydurucu spesifik bir laboratuvar yöntemi yoktur. Eritrosit sedimentasyon hızı, CRP düzeyinde yükselme görülebilir. Trombosit sayısı yüksektir, Steril pyuri saptanabilir. Kawasaki hastalığındaki ateş tanı konulmayan vakalarda 12 gün sürer ve ateş kendiliğinden düşer. Yaygın vaskülite neden olan bu hastalıkta tedavi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlar gelişebilmektedir.

Koroner arter bozuklukları çok önemlidir. Tedavi edilmeyen vakaların %20 sinde koroner damarlarda anevrizma gelişmektedir. Kawasaki geçiren hastalarda arterio sklerotik kalp hastalığı riski yüksektir. Çocuklukta bu hastalığı geçiren erişkinler erken yaşta enfarktüs geçirebilmektedir. Tedavi edilen vakalarda bu risk söz konusu mudur ? Bu sorunun yanıtını vermekte güçtür. Kawasaki hastalığı tanısı olan bir çocuğun 6 ayda bir ECHO kontrollerinin yapılması gerekir. Komplikasyon gelişen vakalarda uygun tedavi yaklaşımı planlanmalıdır.

Kawasaki hastalığı yaygın enfeksiyöz bir vaskülittir. Esas bulgusu ateştir. Bu tabloya mukoza ve deri bulguları eklenir.  Kawasakili hastalarda tanı çoğu kez konulamamaktadır. Klinik tablonun çeşitliliği ve labarotuvar bulgularının özgül olmayışı tanının gözden kaçmasına neden olmaktadır. Hastalık kendiliğinden iyleşme gösterirse komplikasyonlar ağır seyretmekte ve ölümcül olabilmektedir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Nuran Gürses Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Prof. Dr.

Randevu al Profili görüntüleyin

Yorumlar: (0)