Kekemelik

Yazar Berk Horzum • 9 Kasım 2023 • Yorumlar:

Kekemelik terapilerinde amacımız akıcılığın arttırılmasıdır.Çocuklarda/yetişkinlerde kekemeliği kontrol altına almak ve akıcı konuşmayı sağlamak mümkündür. Kekemelik bireyin konuşurken yaşadığı duraksamalar tekrarlamalar ve uzatmalara denir.Üç tip kekemelik vardır tekrarlama ça ça çanta ,uzatma çaaaanta ve blok …..çanta

Kekemelik tedavisinde değerlendirmede fark ettirme değiştirme (tedavinin özü)ve genelleme çalışmaları yapılmaktadır. Kekemeliğin nedeni bilinmemektedir ancak günümüzde yaygın olarak kabul edilen düşünce bu durumun genetik olduğu düşünülmektedir.

Yaygın bilinen yanlışlardan biri kekemeliği psikolojik nedenlere bağlamaktır.Tabiki psikoloji işin içindedir duygu durumu kekemeliğin şiddetinde değişiklik yaratabilir.

Kekemelik karşısında tepkimiz sadece dinlemek olmalıdır göz kontağı kurmalıyız ve sözcüklerini tamamlamayız.Görmezden gelme kuralını uygulayabilirsiniz.

GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUĞU

GDB’nin nedeni bilinmemektedir ancak çalışmalar güçlü bir genetik öykü ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. GDB herhangi ek bir sendrom, zihin engeli, nörogelişimsel bozukluk ya da işitme kaybının olmadığı durumlarda yaşanan bir dil bozukluğudur.

GDB’nin belirtileri çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir ancak genellikle çocukların yaşıtlarına göre daha az kelime kullanması, cümleleri tamamlamada zorluk çekmesi, anlamadığı kelime ve cümleleri tekrar sorma, konuşmayı başlatmada zorlanma, doğru sesleri çıkarmada zorluk yaşama gibi durumlar görülebilir.

Gelişimsel Dil Bozukluğu (GDB) tedavisi, çocuğa özgü olarak gerçekleştirilir.

Çocukların sözcük dağarcığını güçlendirip bu sözcükleri doğru bağlamlarda kullanabilmesi, edinemediği dilbilgisi kurallarını edinmesi, ve sosyal iletişimsel becerileri kazanabilmesi süreçlerine yönelik olarak şekillenmektedir. Bunun yanında okul çağı çocuklarına yönelik yapılan müdahale ise çocukların; akademik yönergergelerin takibi, öğretmeninin kullandığı sözcüklerin anlamlarını kavrayabilme, bilgiyi organize edebilme, konuşma,okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmesi süreçlerini hedefleyen klinik eylemlerden oluşmaktadır.

Ayrıca GDB, Disleksi ve diğer öğrenme güçlükleri için risk faktörü oluşturur.

OTİZM

Otizimde en önemli sorunlardan biri iletişim sorunu olarak konuşma geriliği veya konuşamama durumudur. Dil ve konuşma terapisti olarak  çocuğun konuşulanları anlama ve kendini ifade etme becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz.

Otizmli çocuklarda dil yeteneğinin kazanılması tipik gelişen çocuklara göre daha fazla zamanımızı alır. Bu yüzden ailenin de aynı aktiviteleri yapması ve aynı yaklaşımı izliyor olması ilerlemenin daha fark edilebilir şekilde olmasını sağlar çünkü çocuğunuz terapi seansları dışındaki vakitlerinin çoğununu sizlerle geçirir.

Değerlendirme seansında elde edilen bilgilerin doğrultusunda çocuğun dil ve konuşma terapilerine başlamaya hazır olup olmadığı kararı verilir ve bireyselleştirilmiş hedeflerden oluşan terapi programı oluşturulur.

Terapilerde öncelikli olarak konuşulan dilin içeriğini anlama, etkileşim kurma, talep etme becerisi, iletişim başlatma ve sürdürme gibi dili anlama ve kullanmaya yönelik hedefler üzerinde çalışılır. Dil bilgisi eksiklikleri veya yanlış konuşma sesi üretimleri terapilerin daha sonraki hedefleri arasındadır. Çocuğa uyguladığımız dil ve konuşma terapisi sırf dil ve konuşmanın ötesinde bir tedavidir. Göz teması, mimiklerin kullanımı, sohbete başlama ve sürdürmede motivasyon oluşturma becerisi kazandırır.

Terapilerde otizmli bireyin desteğe ihtiyaç duyduğu becerilere göre davranışçı yaklaşımlardan, floortime gibi etkiletişim temelli yaklaşımlardan, sözel çıktıyı arttırmak için prompt tekniğinden, geleneksel dil ve konuşma terapisi yaklaşımlarından ve alternatif iletişim sistemlerinden uygun olanlarıyla destek verilebilir.

Terapi sürecinde hedefimiz dil ve konuşma becerilerinin edinimini hızlandırmaktır.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Yorumlar: (0)