KİMLER OBEZİTE AMELİYATI OLABİLİR?

Yazar Görkem ÖzgenGenel Cerrah • 28 Kasım 2017 • Yorumlar:

Obezitenin derecesinin belirlenmesi için günümüzde en sık kullanılan
yöntem Beden Kütle İndeksi (BKİ) (Vücut Kütle İndeksi (VKİ) ya da
İngilizcesi Body Mass Index (BMI)) olarak ifade edilebilir. Metre cinsinden
boy uzunluğunun karesinin kilogram cinsinden vücut ağırlığına bölünmesi ile
elde edilen kg/m 2 birimindeki sonuç bize BKİ değerini verir. Örnek verilecek
olursa, 100 kg ağırlığında, 2 m boyundaki bir insanın BKİ değeri, 100 kg/(2 m x
2 m) = 25 kg/m 2 ’dir. Bu sınıflamaya göre:
BKİ < 25 ise normal,
BKİ 25-30 ise kilolu,
BKİ 30-40 ise obez,
BKİ >40 ise morbid obez olarak sınıflandırılabilirler.
Günümüzde morbid obezitenin cerrahi tedavisinin planlanmasında uluslararası
alanda kabul görmüş kriter BKİ değeridir. Her ne kadar bu değerin kullanım
sınırlarını esneterek ya da başka kriterleri esas olarak cerrahi kararı alan ekipler
varsa da bunlar uluslararası alanda çoğunluk tarafından kabul görmüş ve ilgili
meslek kuruluşlarının rehberlerine girmiş kurallar değillerdir.
BKİ esas alındığında, BKİ değeri 40 ve üzerinde olan hastalar herhangi bir başka
gerekçe olmadan cerrahi tedavi adayıdırlar. Bu hastaların cerrahi dışı tedavi
yöntemleri (diyet, spor, yaşam tarzı değişiklikleri) ile sağlıklı kiloya inebilmeleri
ve bu kiloda kalabilmeleri çok zordur (ortalama % 3). Herşeye rağmen cerrahi
öncesinde hekim kontrolünde sıkı bir program ile kilo verebilmeleri mümkünse
de, bu hastalar büyük oranda cerrahi yöntemle tedavi edilebilmektedir.
Yukarıda listesi verilen obezite beraber ortaya çıkan ya da obezite ile seyri
kötüleşen hastalıkların varlığında ise BKİ için eşik değer 35 olur. Şeker hastalığı,
hipertansiyon, metabolik sendrom vb. gibi hastalık bulunan insanlar, BKİ
değerleri 35 ve üzerindeyse cerrahi tedaviden fayda görürler.
Özetle, hastalık varlığına bakılmaksızın BKİ 40’ın üzerinde ise ya da yandaş
hastalık varlığında BKİ 35’in üzerinde ise hastalar cerrahi tedaviden fayda
görebilirler.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)