Mizaç Tıbbı Muayenesi

Yazar Doğu YıldırımAkupunktur Uzmanı • 18 Şubat 2021 • Yorumlar:

Geleneksel Selçuklu-Osmanlı tıbbını anlamak için Antik yunandan İslam medeniyeti de dâhil olmak üzere, Rönesans’a kadar hastalıkların oluş mekanizmasını ve tedavi prensiplerini açıklayan, yaklaşık 2500 yıl tıpta egemenliğini sürdürmüş Hipokratik Humoral patoloji Teorisini –Mizaç Tıbbı yaklaşımını bilmek gerekir.

Bu anlayışa göre canlılık, bedenin katı kısımlarını oluşturan toprak, sıvı kısımlarını oluşturan su, solumayı sağlayan hava ve canlılığın özü olan ruh u oluşturan ateşten oluşur. Evrenin bir parçası olan insan da, bu dört elementten meydana gelmiştir.

Elementlerden kompozisyonları farklı dört temel vücut sıvısı meydana gelir.

Kan, Balgam, Safra ve Souda

Sıvılarının her biri elementler gibi ikili özelliğe sahiptir. 

Safra: Sıcak-Kuru olan Ateş e, 

Kan: Sıcak ve Nemli olan Havaya, 

Balgam: Soğuk ve Nemli Olan Su ya, 

Souda: Soğuk ve Kuru olan Toprağa karşılıktır. 

Her organda bu sıvılar farklı, fakat kendi içinde belirli oranlarda denge halinde bulunurlar.

İnsanlar element ve sıvıların farklı oranlarda karışmış olmasına göre, özel bir mizaca sahip olurlar. 

Bedendeki sıvıların fazlalığına göre insanın mizacı :

Sıcakkanlı: Demevi, 

Sakin Tembel: Balgami

Öfkeli az canlı: Safravi

Karamsar: Soudavi olarak belirler.

Vücut sıvılarının uygun ve dengeli birleşmesi sağlığı, uygun olmayan birleşimi veya kalitesinin bozulması ise hastalığı oluşturur. Hastalığın teşhisi vücutta hangi sıvının arttığını tespit etmekle olur. 

Dengesizliğin teşhisi sıvılar arasındaki bozulan dengenin yeniden nasıl sağlanacağını araştırmaktan geçer. Hastalığın mizacı iklim, mevsim, coğrafya, gıdalarla bağlantılı olduğundan tedbirler, tedavi planı ve ilaç hazırlanırken bütün bu unsurlar göz önüne alınır.

V.M.T: YÜZ ANALİZİ

Visseral Manuel Terapi

İç organların ciltte yansıma bölgelerini değerlendirerek hastalık tanısı koyma ve el manuplasyonları ile tedavi etme yöntemidir.

Bu yolla iç organların fonksiyonları düzeltilebilir, birçok hastalığın tedavisine tek başına ya da diğer tedavilere ek olarak destek sağlanabilir.

Visseral Manuel Terapi ve Manuplasyon Rus bilim adamı Aleksandr Timofeyeviç Ogulov ve Fransız osteopat olan Jean Pierre Barral tarafından geliştirilmiştir.
 

DURUŞ BOZUKLUKLARI MUAYENESİ:

Posturoloji, Kas-iskelet sistemi ve omurganın çeşitli hastalıklarındaki mekanik faktörleri düzelterek skolyozis, femoropatelar sendromlar, fibromiyaljiler gibi çeşitli hastalıkları daha iyi anlamamızı ve semptomlar yerine hastaları tedavi etmemizi sağlar

Tıp geleneklerimizde( Selçuklu Hekimleri) var olan ve modern tıbbın içinde de yer edinmiş, çeşitli testler ve muayene teknikleri ile kronik sorunlara bütüncül bakmamızı sağlayan  tıbbi yaklaşımdır. 

ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER

 

Bedenin fizyolojik –fonksiyonel durumunun tespitinde kullanılan testlerdir

 

1-Modern Yöntem: E.A.V: Vegatest-Elektrotomografi

 

2-Geleneksel Yöntem: E.S.D:  Ryodoraku- Elektro Segmental Diagnoz

 

VEGATEST:EAV

’Modern tıbba göre bedende bir aksiyonun gerçekleşebilmesi için sinyal iletimi gereklidir. 

Sinyaller hücreden hücreye elektrik akımı halinde hedefe ulaşana dek iletilir. Bu elektrik akımı gerçekte hücre zarının iki yüzeyinde + ve – yüklerin değişimidir. Bu değişim Na+ ve K+ iyonlarının zarın diğer yüzeyine değiş tokuşu ile gerçekleşir. Elektrik akımı hücreden hücreye iletilirken, tüm organlarda görev ve fonksiyonuna göre, bedende aksiyonu gerçekleştiren spesifik proteinlerin salınımını sağlar. 

Bu elektrik akımı her dokuda farklı dalga uzunluğu ve frekansına sahiptir. Fizyolojide ‘’Aksiyon potansiyeli’’ olarak da adlandırılır. Aksiyon potansiyeli,: henüz gerçekliğe kavuşmamış bir aksiyon/olayın potansiyel durumda oluşu demektir. 

ELEKTROAKUPUNKTUR TEST YÖNTEMİ: 

ESD: Elektro Segmental Diagnoz

Akupunktur meridyenlerinin deri yüzeyine yerleşmiş noktalarındaki elektrik potansiyelleri ile iç organların fonksiyonel durumları arasındaki bağlantıyı araştıran bilim yöntemidir. Deri üzerindeki akupunktur noktası dermatomlar-segmentler aracılığı ile omuriliğe ve beyne bağlantılıdır. Avuç elektrotu hastanın elinde iken test probu ile ölçüm noktasına dokunulduğunda 200 mikroamperi geçmeyen bir akım dermatomlar-segmentler aracılığı ile omurilik üzerinden beyine ulaşır. Beyin uyarıyı algılar ve ilgili ganglion ona bir cevap verir, bu da ölçüm sırasındaki elektriksel direnci etkileyerek akupunktur meridyeni ve ilgili iç organın fonksiyonel durumu hakkında bilgi verir.

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)

Yazar