OBEZİTE AMELİYATI HAZIRLIĞI

Yazar Görkem ÖzgenGenel Cerrah • 28 Kasım 2017 • Yorumlar:

Morbid obezite ameliyatlarının diğer ameliyatlara göre nispeten uzun
sayılabilecek bir hazırlık süreci vardır. Bunun sebebi obezitenin tedavisinde ilgili
birçok birimin (Genel Cerrahi, İç Hastalıkları/Endokrinoloji, Psikiyatri/Psikoloji,
Göğüs Hastalıkları, Anestezi, Beslenme ve Diyetetik) bir arada çalışma
zorunluluğudur. Tüm bu birimler, uyum içinde çalışarak hastanın ameliyat
öncesi hazırlığında aktif rol oynar ve sonrasında çıkabilecek sorunların en aza
indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
Hazırlığın ilk aşaması kan tetkikleridir. Bu tetkiklerle hastanın genel olarak sağlık
durumu hakkında bilgi elde edilir. Kan değerleri, sistemlere ait bulgular
(karaciğer, böbrek, bağışıklık sistemi vb.), hormon bozuklukları, şeker düzeyleri,
böbreküstü bezlerin durumu değerlendirilir. Kilo olmaya neden olabilecek
herhangi bir bozukluğun varlığı araştırılır.
Kan tetkikleri sonrasında karın bölgesi ultrasonografi ile değerlendirilir.
Karaciğer yağlanması, safra kesesinde taş varlığı araştırılır. Ameliyat sonrasında
kilo verme aşamasında safra kesesinde taş gelişme olasılığı yüksek olduğundan,
eğer ameliyat öncesi safra kesesinde taş varsa ameliyatta aynı seansta safra
kesesinin de alınması gerekir.
Akciğer filmi ve elektrokardiyografi (EKG, kalp filmi, elektro) yapılır.
Endoskopi ile midenin iç yapısı ve anatomisi değerlendirilir. Mide içindeki olası
kütle ya da ülserler, reflü hastalığı varlığı değerlendirilir ve gerekli önlemler
alınır.
Kadın hastalarda meme muayenesi ve görüntüleme ile memede herhangi bir
hastalık olmadığı kesinleştirilir, kadın hastalıkları muayenesi yapılır.
Obez hastaların akciğer fonksiyonları da bozulmuş olabileceğinden solunum
fonksiyon testi ile değerlendirme yapılır, gereklilik halinde uygun önlemler
alınır. Uyku apne sendromu varlığında uyku testi yapılır.
İç hastalıkları/Endokrinoloji, Psikiyatri, Anestezi, Göğüs Hastalıkları ve gereklilik
halinde Kardiyoloji muayeneleri yapılır.
Obezite ameliyatları sonrası hastaların hekimleri ilgili yüksek bir uyum
göstermesi ve tedavi süreçlerinde tam bir işbirliği içinde olması şarttır, bu
nedenle hastaların mental düzeyleri ve ruh sağlıklarının yerinde olması gerekir.

Bu bağlamda Psikiyatri muayenesi çok önemlidir. Mental kapasitesi yetersiz ve
ruh sağlığı bozuk hastaların ameliyat sonrası sorun yaşamaları ve kilo vermede
başarısız olma olasılıkları çok yüksektir.
Ameliyat kararı verildikten sonra, ameliyatın 15 gün öncesinden başlayarak
hastalar bir diyet programı uygularlar. Bu program hastaların ameliyat sonrası
uygulayacakları diyetin bir provası niteliğinde olacağından, ameliyat sonrası
uyumun öngörülebilmesi için de bilgiler verir. Bunun yanında bu diyetle
karaciğer hacminde bir miktar küçülme sağlanarak ameliyat sırasında teknik
olarak daha uygun bir ortam hazırlanır.
Tüm bu hazırlıkların yapılması yaklaşık 15 ila 30 günlük bir süreyi bulabilir.
Morbid obezite ameliyatlarına hazırlıkta acelecilik önerilmez. Sürecin doğal
akışında ilerlemesi hastanın lehinedir.
Ameliyat öncesi hazırlıklar bittikten sonra hasta ve doktoru tarafından ameliyat
günü kararlaştırılır. Hasta ameliyat günü sabahı hastaneye yatar ve gün içinde
ameliyatını olur. Ameliyat süresi ortalama 1,5 – 2 saattir, ancak hastaya göre
(anatomik nedenlerden) bu süre bir miktar uzayabilir. Bu, sorun olduğu
anlamına gelmez.
Hasta, eğer olumsuz bir gelişme olmazsa, hastanede 2 gece yatar ve ameliyat
olduğu günün 2 gün sonrasında evine ya da kalacağı otele gidebilir. Ameliyat
olduğu günden 7 gün sonra hasta kontrol muayenesi için çağrılır, bu nedenle
hastanın ameliyat sonrasında hastaneden çıktıktan sonra 5 gün daha ameliyat
olduğu şehirde kalması istenir. Eğer şehir dışından gelmişse, hasta ilk kontrol
sonrası kendi şehri ya da ülkesine geri dönebilir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)