OMURGA TÜMÖRLERİ

Tümör, dokunun anormal büyümesidir. Omurgamızda ve komşuluğunda gelişen bir çok tümör vardır. Omurga tümörleri primer yani omurgadan kaynaklanan ve sekonder yani başka bir kaynaktan omurgaya yayılan olmak üzere ikiye ayrılır. Omurga tümörlerinin çoğu sekonderdir. En sık kaynak, melanoma (deri kanseri), meme, akciğer, prostat, böbrek ve tiroid kanserleridir.

Tümörler yine bening (masum-kanser olmayan) yada maling (kanser) olarak ikiye ayrılır. Bening tümörler oluştukları dokuda sınırlı kalırlar ve genellikle komşu yada uzak dokuya yayılmazlar. Maling tümörler ise komşu dokulara ve uzak dokulara yayılır ve hasar verirler.

Omurga tümörleri, omurilik yada sinire baskı uygulayarak problem ve hatta felç oluşturabilirler. Hastanın idrar ve gaita kontrolü bozulabilir. Yine bulunduğu kemik yapıyı zayıflatarak patolojik kırıklara sebep olabilirler. Oluşan kırık omurganın stabilitesini bozarak ağrı oluşturur ve hatta yine omuriliğe baskı uygulayarak felç tablosunu oluşturabilir.

Omurga tümörlerinin tanısında röntgen ile bazı bulgular elde edilebilse de genellikle BT (Bilgisayarlı Tomografi), MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ile ayrıntılı bir inceleme gerekecektir.Doku tanısı gereken hastalarda ameliyathane koşullarında, görüntüleme altında iğne ile biopsi alınabilecek ve doku tanısı (patolojik inceleme) konulmasına çalışılacaktır.

Omurga tümörlerinde tedavi çok değişkendir. Doku tanısı, hastanın genel durumu, hastalığın ne kadar yayıldığına bağlı olarak karar verilir. Omurga tümörlerinin erken tanı ve tedavisi son derece önemli olup uygulanacak tedavi yöntemini ve iyileşme şansını belirlemekte önemlidir.

Yanıtsız ağrılarda Radyofrekans Tümör Ablasyon(tümörün yakılarak tedavisi) tedavisi ile ağrı kontrol edilebilir. Oluşan patolojik kırıkların tedavisinde bazı hastalarda Kifoplasti uygulamaları ile ciddi ağrı kontrolü sağlanır.

Primer tümörlerde daha çok cerrahi tedavi uygulanır. Tümör çıkarılmaya çalışılarak omurilik ve sinirler üzerindeki baskı kaldırılır, felç önlenmeye çalışılır.


 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Yorumlar: (0)