Panik Atak ve Panik Bozukluk

Yazar Çağlar ElbirlikPsikolog • 5 Nisan 2022 • Yorumlar:

Bende panik atak var, annem panik atak gibi çevremizde sıkça buna benzer şeyler duyuyoruz. Aslında Panik atak tek başına psikiyatrik bir hastalık veya tanı değildir. Panik atakları, kaygı bozuklukları bağlamında ortaya çıkabildiği gibi diğer ruhsal bozukluklarda (örn. depresyon bozuklukları, örselenme sonrası gerginlik bozukluğu, madde kullanım bozuklukları) ve birtakım sağlık durumlarında (örn. kalple ilgili, solunum la ilgili, dengeduyumsal [vestibüler], mide-bağırsakla ilgili) da ortaya çıkabilir.

Panik atak,

Ansızın başlayıp hızla şiddetlenen ve çoğu zaman beraberinde şiddetli bir tehlike hissinin eşlik ettiği, başlangıcı ve sonu belli olan yoğun bir korku veya sıkıntı nöbetidir.

Panik bozukluğu

Anksiyete bozukluklan arasında en sık görülen, kronik yada yineleyici seyreden, aileyi, sosyal ve işlevsel yeti yitimine neden olan bir bozukluktur. Panik bozukluğu klinikte en sık agorafobi ile birlikte görülür. Panik bozukluğu ve agorafobinin birlikte olduğu grup hastaların yaklaşık % 50'sinden fazlasını oluşturur.

 

Tanım: Belli bir nesneyle ya da durumla düzenli ve devamlı bir biçimde bağlantılı olmayan, ve sıklıkla kendiliğinden tekrarlayan panik ataklar geçirilmesi.

Panik atak fiziksel yorgunluk veya yaşamı tehdit edici veya tehlikeli bir durumla karşılaşmaya bağlı değildir.

 

 Panik Bozukluk Neden Olur¿

1  Bedensel Yatkınlık (Kalıtım) 

2  Kişilik Özellikleri (Bağımlı-

Çekingen Kişilik Özellikleri) 

3  Çevre ve yaşam olayları

 

Özel olarak panik odaklı bilişsel davranışçı terapi ve ilaç tedavisinin her ikisinin de panik bozukluk için etkili olduğu gösterilmiştir.

NEDEN BDT

•  Panik bozukluğun tedavisinde etkili olduğu ampirik verilerle gösterilmiş

•  Bilinen bir yan etkisi yok

•  Uygulama alanı geniş (ilaçlar her hastaya

uygulanamaz)

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)