Prostat Kanseri

Yazar Osman ÇelikÜrolog • 19 Aralık 2019 • Yorumlar:

Prostat mesane( idrar torbası ) ve penis arasında bulunan bir salgı bezidir. Prostat bezi üreme için gerekli olan salgılar üretir ve spermin dölleme yeteneğinin gelişmesini sağlar. Yaş aldıkça testeron ( erkeklik hormonu) etkisiyle hacmen büyür . Bu büyüme prostatın daha çok iç yüzünde işeme borusunu kapatacak şekilde meydana gelir ve işeme sorunlarına neden olan BPH ( iyi huylu prostat büyümesi) gelişir. Prostatın dış zarında ise yine testesteron etkisiyle Prostat Kanseri gelişir. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserdir. Fakat diğer kanserlerin aksine yavaş seyirli bir kanser olduğu için kansere bağlı ölüm sıramasında daha aşılarda yer alır.

Prostat kanserinin belirtileri nelerdir ?

Prostat kanserinin kendine has bir belirtisi yoktur. Diğer tüm idrar yolu hastalıkları ile ortak belirtilere sahiptir. Hastalara genelde rutin üroloji kontrolleri esnasında tanı konulur. Bu nedenle hastaların herhangi bir şikayetin tetiklemesine gerek kalmadan düzenli üroloji uzmanı kontrolüne gitmesi gerekmektedir. 

 

Prostat Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

 

    Prostak kanserinin tanısıöncelikle yapılan parmakla rektal muayene esnasında ele gelen bir kitle ile en basitçe konulabilir. Ayrıca yapılan rutin PSA tetkikinde bir şüphe olması durumunda prostat biyopsisi yapılarak patolojik olarak prostat kanserinin tansı konulabilir. Mevcut  bilgiler ışığında PSA normal değeri ve ne zaman hangi hastaya prostat biyopsisi yapılması gerektiğiyle ilgili bir tane doğru bulunmamaktadır. Buna rağmen yaş gruplarına göre PSA > 2.5 mg/dl üzerinde olması 50 -60 yaş için PSA > 3.5 60-7 yaş için ve PSA> 4 70 yaş üzeri için prostat biyopsisi için sınır kabul edilebilir.  Prostat biyopsisi genel olarak USG kılavuzluğunda rektal yolla ve en az 12 kadran olarak yapılmalıdır. Son gelişmeler ışığında prostat kanserini daha iyi yakalanması amacıyla prostat MR görüntüsü ve USG görütüsü birleştirilerek daha doğru sonuçlara ulaşılabilien bir biyopsi tekniği son yaygınlaşmış ve popüler olmuştur. Göreceli olarak maliyeti yüksek olan bu tekniği şimdilik sadece belli merkezler yapabilmekte yaygın olarak kullanımı henüz mevcut değildir. 

 

Prostat Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

 

    Prostat kanserinin yakalandığı evreye bağlı olarak 9 tip tedavisi mevcuttur

    1- Aktif izlem

    2-Bekle gör

    3-Cerrahi tedavi ( Radikal Prostatektomi)

    4-Brakiterapi

    5-Radyoterapi

    6-Hormonal tedavi

    7-Kemoterapi

    8-Nükleer tıp tedavileri

    9-Hedefe yönelik ajanlarla tedavi 

 

    Prostat kanseri ilk lenf nodlarına ardından kemiklere metastas yapar sonrasında diğer organlara. Metastas yapmış hastalıkta bir kaç seçeneğimiz var ve burada kişiye özel durumlar göz önüne alınarak bunlardan biri seçilir. Standart başlangıç tedavisi hormal tedavisi ve kemoterapi uygulanır . Bu tedavilere yanıt alınamazsa hedefe yönelik tedaviler ve nükleer tıp yöntemleri devreye girer. Aynı zamanda yaşam konfronu arttırmak ve kemik ağrısını azaltmak için ilave tedaviler uygulanır.

Erkeklerin erken evrede hastalığın tanısının konulması ve tamamen tedavi şansının yakalanması için 45 yaşından itibaren düzenli üroloji uzmanı kontrolünde olması gerekmektedir. 


 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)