Psikolog ve Psikoterapi

Yazar Kadriye TokerPsikolog • 17 Kasım 2022 • Yorumlar:

Psikolog Kimdir?

Psikolog, psikoloji lisans bölümünden mezun olup bireylerin duygu, düşünce ve davranış süreçlerini inceleyen bilim insanıdır. Bu süreçte kişilerin tanı, değerlendirme ve tedavilerine yönelik çeşitli terapi yaklaşımlarını ve tekniklerini kullanırlar. Gerekli durumlarda çeşitli test, ölçek (zeka, tutum vs.) gözlem yoluyla değerlendirme ve psikoterapi sürecini desteklerler.

Psikologlar psikolojik desteğe ihtiyaç duyan birey, çocuk, aile ve gruplara destek sağlamaktadırlar. Bu süreçte semptoma özel iyileşmenin yanında bireyin sosyal ve baş etme becerilerini de destekleyerek farkındalık kazanmalarına, iyi oluş düzeylerine yönelik çalışmaktadırlar.

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, bilimsel araştırmalarca kanıtlanmış müdahale yöntemi ve tekniklerin kullanılarak bireyin duygu, düşünce ve davranış süreçlerinde değişikliği amaçlayan, bireyin var olan psikolojik ve somatik belirtilerinin (tanı kriterlerini sağlasa da sağlamasa da) sağaltımı sağlanarak iyi oluşuna katkı sağlayan bir süreçtir.

Psikoterapi yalnızca bir rahatsızlık söz konusu olduğunda değil bireyin yaşamsal aktivitelerinin ve günlük işlevselliğinin olumsuz etkilendiği durumlarda, bireyin var olan iyi oluş düzeyine, baş etme becerilerine, duygu düzenleme süreçlerine ve kendisi, çevresiyle ilgili farkındalık süreçlerine destek olmak amacını da taşımaktadır. 

Psikologların Yaklaşımı Nasıldır?

Psikologlar, psikoterapi sürecinde danışan ile profesyonel bir ilişki içinde bulunmaktadır. Bu süreçte danışana terapi sürecinin işleyişi ve içeriği, etik ilkeler ve sınırlar, danışanın hakları, terapistin sorumlulukları gibi konularda açık ve şeffaf bir tutum içindedir. 

Psikolog, danışana fikir veya tavsiye vermez, danışanı eleştirip yargılamaz. Koşulsuz kabulü temel alan bir süreçtir. Bu süreçte terapist danışanı aktif şekilde dinler, var olan zorlanma veya durumlarla ilgili farklı bakış açıları ve bunlara yönelik nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda birlikte çalışılır. 

Psikolog, danışan ile işbirliği içinde çalışarak hedeflenen değişim için danışanı destekler ve bu süreçte ona eşlik eder.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)