Psikoterapi Kirliliği

Yazar Hayriye Pervin Karakaş ÖztürkPsikiyatrist • 30 Haziran 2021 • Yorumlar:

Kişilerin kendi içinde yaşadığı sıkıntılar ,iletişim ve ilişki problemleri ve ruhsal hastalıklar psikoterapi ihtiyacı doğurmaktadır. Bunun yanında psikiyatrik ilaçlara olumsuz bakış ve eksik bilgilenme rahatsızlık yaşayan kişileri farklı bir tedavi arayışına yöneltebilmektedir. Bu tedavi ihtiyacının ve tedaviye ilginin artması birçok yanlış uygulamaları da beraberinde getirmektedir.

Psikoterapiyle ilgili söylenecek çok şey olmasına rağmen,en basit tanımıyla konuşma tedavisidir. Psikoterapiyi uygulayan kişiye psikoterapist denir. Psikoterapist olmak için çok zorlu ve uzun bir eğitim sürecinden geçmek gereklidir. Bu eğitimi almamış kendileri de psikoterapi sürecinden geçmemiş kişilerin psikoterapi yapması danışan kişiye zarar vereceği gibi tamiri zor yaralara neden olabilir. Denetimin yetersiz olması ve yasal boşluklar yetersiz ve ne yaptığı belirsiz kişilerin bu alanda çalışmasına yol açmaktadır.

Kişilere öğüt veren, her hangi bir kurama dayanmayan tedavi yöntemleri psikoterapi değildir. Bu nedenle Psikoterapist olan kişinin nitelikleri ve nasıl bir eğitim sürecinden geçtiği çok önemlidir. Uygulanan yöntemlerin bilimsel gerçekliği sorgulanmalıdır.

Psikoterapi zaman alan ve emek isteyen bir tedavidir.Psikoterapinin amacı terapi sürecine giren danışanın içgörüsünün, farkındalığının, kendine güveninin, zorluklarla baş edebilme gücünün artması ve sosyal becerilerinin gelişmesidir.  Terapi ilişkisinde öğrenilenlerin gerçek yaşama taşınması hedeflenir. Uzun ve zahmetli olduğundan caydırıcı bir yanı vardır ancak psikoterapi gerçek anlamda bir insanın kendine, dolayısıyla da ailesi, işi, sosyal çevresi ve kariyerine yapacağı en büyük yatırımdır. 

Sık olarak duyduğumuz ,kişilerin duygularını suiistimal eden, öğüt vermeye dayalı ve hipnozla sorunlarının çözüme ulaşacağını söyleyen kişilere karşı dikkatli olunmalıdır. Psikoterapi ve psikoterapist karmaşasının ve kirliliğinin çözümünde yasal denetimlerin artması ve sınırların belirlenmesine ciddi olarak ihtiyaç vardır. 

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)