SERTLEŞME PROBLEMİ

Yazar Evren IşıkÜrolog • 22 Ocak 2018 • Yorumlar:

ERKEKTE NORMAL SERTLEŞME


Sertleşme, erkekte istenen normal bir ereksiyon halidir. Bu olayın meydana gelmesinde beyin, omurilik, sinirler, kan damarları, penis içerisindeki düz kas dokusu ve hormonlar rol almaktadır. Sertleşme için görüntü, düşünme, dokunma, koku, ses veya bunların birleşimi sonucu en önemli dürtü olan 'uyarılma' gerekmektedir.

 

Penisin içerisinde sertleşmeyi sağlayan kemik veye kıkırdak benzeri bir doku yoktur. Bunun yerine, gereğinde sertleşebilen ve penis dokusu içinde yan yana duran iki adet silindir tüp bulunmaktadır. Bu tüpleri ise elastik bir kapsül çevrelemektedir. Uyarı sonucunda, tüplere gelen kan miktarı artar ve sonuçta penis genişleyerek boyu uzar. Kanın penisten uzaklaşmasını sağlayan toplar damarlar ise kapsül tarafından sıkıştırılır. Böylelikle kan penis içerisinde hapsedilmiş olur. Cinsel uyarının devam etmesi bu sürecin ve sonuç olarak sertlik düzeyinin devam etmesini sağlar. Sertleşme, boşalmaya veya cinsel ilgi bitene kadar devam eder. Daha sonra uyarının ortadan kalkması veya boşalma ile yukarıda anlatılan mekanizma tersine döner ve penis tekrar eski yumuşak halini alır.


SERTLEŞME PROBLEMİ NEDİR ?


Sertleşme problemi, başarılı cinsel teması sağlayabilecek sertlik düzeyine ulaşamama veya bu sertlik düzeyini yeterince sürdürememe hali olarak tanımlanır. 40 yaş üstü erkeklerde daha sık görülmektedir. Ara ara karşılaşılan sertleşme sorunundan tamamıyla yitirilen sertleşme problemine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi içerir. Çoğu erkek hayatının belli bir döneminde, özellikle stres altındayken veya ciddi bir hastalık geçirdiği zamanlarda sertleşmeyle ilgili sorunlar yaşar. Bu sorun uzun süre devam ettiği takdirde tıbbi yardım aranmalıdır. İlerleyen yaşla beraber sertleşme sorununun görülme sıklığı ve şiddeti de artar. Sigara tüketimi, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kan yağlarında yükseklik, kalp hastalığı ve bazı kullanılan ilaçlar sertleşme sorunu açısından önemli risk faktörleri olarak bilinmektedir.


SERTLEŞME PROBLEMİNİN NEDENLERİ


Sertleşme sorununun çoğu zaman birden fazla nedeni vardır. Nedenler psikolojik, fizyolojik veya her ikisinin birlikteliğine bağlı olabilir. Psikolojik ve fiziksel nedenlerin birbirinden ayrımı, tedavi seçimi açısından önemlidir. Sertleşme sorununun nedenleri 3 ana grupta incelenebilir :

 

1) Psikolojik nedenler : Psikolojik nedenler içerisinde depresyon ve anksiyete başta gelir. Stres, kaygı ve anksiyete hallerinde, penisteki sertleşmeyi sağlayıcı mekanizmalar normal olarak izlenir fakat beynin penise gönderdiği sinyaller baskılanabilir. Başarısızlık korkusu ise sertleşme sorununun bir başka önemli nedenidir. Cinsel teması başarabilme kabiliyeti hakkında endişe duyan bir kişi başarılı cinsel temas sağlayamazsa endişesi daha da artar. Depresyon gibi psikiyatrik hastalıklar da sertleşme sorununa yol açabilir.


2) Fiziksel nedenler :


• Damar hastalıkları : Sertleşme sorununun en sık görülen fiziksel nedeni penisin damarları ile ilgili hastalıklardır. Damar hastalıkları penise ulaşan ve sertleşme sağlayan kan miktarını etkiler. Aynı zamanda kanın penis içinde kalması ve dolayısıyla sertleşmenin sürdürülmesi de etkilenebilir. Damarların sertleşmesi ve damar sistemini etkileyen herhangi bir hastalık sertleşme sorunu açısından ciddi bir risk faktörüdür. Damar sertliği, penise giden atardamarları daraltarak besleyici kan akımını azaltmakta ve özellikle elli yaş üstü erkekler için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Sigara kullanımı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı ve kan yağlarının yüksek olması ise diğer önemli risk faktörlerindendir.


• Sinir sistemi hastalıkları : Bu grup hastalıklarda beyin-omurilik ve penis düz kası arasındaki sinyal sistemi engellenmektedir. Örnek olarak omurilik yaralanmaları, beyin damarları ile ilgili hastalıklar, multiple skleroz ve geçirilmiş karın içi cerrahileri verilebilir. Diyabet gibi bazı hastalıklar ise, hem damar hem de sinir sistemini etkileyerek sertleşme sorununa yol açar.


• İlaçlar : Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve psikiyatrik hastalıklar için kullanılan birçok ilaç sertleşme sorununun nedeni olabilir.


• Hormonal nedenler : Testislerde üretilen erkeklik hormonu düzeyinin düşük olması ve sertleşme sorunu arasındaki ilişki henüz netlik kazanmamıştır. Çalışmalar göstermiştir ki düşük hormon seviyeleri her zaman sertleşmeyi olumsuz yönde etkilemez ama cinsel isteği azaltabilir.


• Diğer nedenler : Leğen kemiği kırıkları veya trafik kazaları da sertleşme sorununa yol açabilir. Kaza sonucunda penisi besleyen damarlar ve/veya penisin uyarılmasını sağlayan sinirler yaralanabilir. Bazı cerrahi yöntemler ve ışın tedavileri de sertleşmeyi olumsuz etkilemektedir. Özellikle prostat, mesane ve rektum kanseri için uygulanan cerrahi tedaviler sertleşme sorunu açısından ciddi anlamda risk oluşturmaktadır.


SERTLEŞME PROBLEMİ NASIL TEŞHİS EDİLİR ?


Sertleşme sorunu ancak doktor tarafından yapılan muayene sonrasında teşhis edilebilir. Hastadan edinilen bilgiler ve fizik muayeneyle çoğu zaman tanı konulur ancak tanı koymaya yardımcı basit tetkikler de istenebilir. Bunların başında da penil renkli doppler ultrason ve bazı hormon tetkikleri gelir.


Penil renkli doppler USG : Bu detaylı ultrasonografi tetkiki ile, penisi besleyen atar damar ve sertleşmede çok büyük katkısı olan toplar damar sisteminin akımları ölçülür.


Hormon tetkikleri : Normal sertleşmenin olabilmesi için vücuttaki bazı hormonların da dengede olması gerekir. Çeşitli nedenlerle hormon dengesizliği olan erkeklerde sertleşme bozukluğu görülmektedir. Bu gibi durumların ortaya çıkartılması için tanı öncesinde detaylı hormon incelemesinin yapılması gerekmektedir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Evren Işık Üroloji, Androloji, Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Op. Dr.

Randevu al Profili görüntüleyin

Yorumlar: (0)