Voiding Sistoüretrografi (İşeme Sistoüretrografisi) Nedir?

Yazar Aydın ÖzgülÜrolog • 9 Ağustos 2016 • Yorumlar:

Voiding Sistoüretrografi (İşeme Sistoüretrografisi) Nedir?
    
Voiding Sistoüretrografi (VSUG) mesane ve alt üriner sistemin değerlendirilmesi için kullanılan bir röntgen görüntüleme yöntemidir.

Voiding Sistoüretrografiye Neden İhtiyaç Vardır?
Çocuklarda üriner sistem infeksiyonunu takiben vezikoüreteral reflü şüphesi varlığında VSUG incelemesine gerek duyulmaktadır.
 İdrar böbreklerde yapılarak üreterler aracılığı ile mesanede toplanır. İşeme ile mesaneden üretra sayesinde idrar dışarı atılır. Bazı çocuklarda çeşitli nedenlere bağlı olarak üreterler içerisindeki geri akım oluşur ki, bu durum vezikoüreteral reflü olarak tanımlanır. Orta dereceli kaçaklarda, idrar üreterlerin alt seviyelerine kadar kaçabilirken; ciddi olgularda böbreklere kadar çıkmakta ve böbreklerde genişlemeye sebep olabilmektedir.
Vezikoüreteral reflü genellikle doğumdan itibaren bulunmakla beraber mesane çıkışında darlık, mesanenin yetersiz boşalımı, çok yüksek basınçla işeme ve üriner sistem enfeksiyonları da reflünün diğer sebepleri arasında sayılabilir.
 Reflü sıklıkla üriner sistem enfeksiyonu ile birlikte görülmekte olup bu oran yenidoğanlar ile 1 yaş altı bebeklerde %40, 1 yaş üstü çocuklarda ise %25'tir.
Bu tetkik ayrıca posterior üretral valv denen erkek çocuklarda görülen önemli bir darlık nedeninin tanınmasına olanak verir.
 İşeme disfonksiyonu ve nörojenik mesane gibi bazı durumlarda da bu inceleme sırasında elde edilen mesane görüntüleri hekim için aydınlatıcı olur.

Voiding Sistoüretrografi Tetkiki Nasıl Yapılır?
Özellikle enfeksiyon olmadığından emin olunduktan sonra yapılması gerekir. Hastanın yaşına uygun bir kateter ile mesane doldurulur, mesane tam dolunca kateter alınır ya video şeklinde ya da spot filmler alınarak: 
·    Mesane boyunun değişiklikleri
·    İşeme disfonksiyonu
·    Üreterlerde genişleme
·    Posterior üretral valvler ve üretra darlıkları değerlendirilir.

Voiding Sistoüretrografi Tetkikinin Çocuğuma Ne Faydası Var?
VSUG, hekimlerinize kalıcı böbrek hasarına yol açabilecek idrar yolu hastalıkları hakkında ayrıntılı bilgi vererek doğru tanıya ulaştırmada ve sizin için en iyi tedavinin planlanmasında yardımcı olacaktır. 
VSUG, genellikle idrar yolu patolojilerine bağlı oluşan reflünün tanısında ve gerekli tedavinin belirlenmesinde yeterli bilgi sağlamaktadır. Bu sayede çoğu zaman tanısal cerrahi yöntemlerin uygulanmasına gerek kalmamaktadır.

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Yorumlar: (0)