YENİDOĞAN SÜNNETİ FAYDALI MIDIR?

Yazar Selçuk SılayÇocuk Üroloğu • 11 Temmuz 2017 • Yorumlar:

Sünnet yeryüzünde uygulanan en eski cerrahi işlemlerden birisidir. Birçok toplumda gerek dini olarak gerekse hijyenik amaçlarla uygulandığı görülmektedir. Öte yandan sünnetin uygulanması için en uygun yaş döneminin hangisi olduğu hep bir tartışma konusu olmuştur. Tarihsel olarak bakıldığında sünnetin kökeni 3 büyük dindeki peygamberlerin atası olarak bilinen Hz. İbrahim’e kadar dayanmaktadır. Hz. İbrahim, oğlu İshak’ı 8. Günde sünnet etmiştir. Bu uygulamaya binaen Yahudi toplumunda da sünnet, yenidoğan döneminde 8. günde dini bir ritüel olarak yüzyıllardır uygulanmaktadır. Müslüman toplumunda çok farklı yaş dönemlerinde uygulandığı bilinmekteyse de

Hz. Muhammed’in kendi torunlarını 7 günlük iken, yani yenidoğan döneminde sünnet ettirdiği kayıtlara geçmiştir. Günümüzde ise Amerika Birleşik Devletleri’nde yenidoğan erkek çocuklarının yaklaşık olarak %60’ı doğar doğmaz, ilk 2 gün içerisinde sünnet edilmektedir.

Sünnetin tarihsel boyutu bir kenara bırakıldığında ve ‘kanıta dayalı tıp’ anlamında irdelendiğinde ise sünnet için en doğru yaşın ‘YENİDOĞAN DÖNEMİ’ olduğu birçok bilimsel makalede gösterilmiştir. Brian Morris ve arkadaşları yaptıkları bir sistematik derleme ve metaanaliz çalışmasında yenidoğan döneminde yapılan sünnetin ileri yaşlarda yapılan sünnet uygulamalarına göre komplikasyon oranının daha az olduğu gösterilmiştir. Aynı çalışmada yenidoğan döneminde yapılan sünnetin faydalarının da ileri dönemlerde yapılanlara göre daha fazla olduğu oransal olarak gösterilmektedir. Örneğin idrar yolu enfeksiyonu geçirme oranı yenidoğan döneminde sünnet edilen erkek çocuklarda sünnet edilmeyenlere oranla 10 kat daha az olduğu bildirilmiştir. Bunların haricinde uzun dönemde penis kanseri görülme riski 22 kat azalmakta, ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıkların (AIDS, sifiliz, gonore) riskinin de anlamlı olarak azaldığı tespit edilmiştir.

Yenidoğan sünnetinin avantajlarını sıralamak gerekirse;

  1. Genel anestezi gereksinimi ORTADAN KALKAR!
  2. Lokal anestezi uygulaması ile kısa süre (5-10dk) içerisinde tamamlanır.
  3. Yara iyileşmesi ÇOK HIZLI olmaktadır. 
  4. Komplikasyon yaşanmazı riski ileri yaşlara göre DAHA AZDIR.
  5. Çocuklar psikolojik olarak OLUMSUZ ETKİLENMEZLER.

 

İki Ve 5 yaş arasında lokal anestezi ile yapılan sünnet kısa süreli psikolojik bozulmalara yol açabilir. Ancak yenidoğan döneminde yapılan sünnet uygulamalarında bebeğin psikolojik olarak olumsuz etkilendiğine yönelik bir bilgi bulunmamaktadır.  
Günümüzde pratik anlamda ‘yenidoğan’ dönemi lokal anestezinin rahatlıkla yapılabildiği ilk 6 ay olarak düşünülebilir. 
T

üm bu bilgiler dahilinde erkek çocuklarını sünnet ettirmek isteyen anne ve babaların ilk 6 ay içerisinde bir üroloji veya çocuk ürolojisi uzmanına başvurmaları önerilmektedir.      

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Yorumlar: (0)

Yazar

Selçuk Sılay

Çocuk Ürolojisi Prof. Dr.

Randevu al