Yetişkinlerde EMDR

Yazar Zübeyde Ezgi HorzumPsikolog • 18 Mayıs 2021 • Yorumlar:

EMDR’ın türkçe açılımı “Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme”dir. EMDR bireylerin maruz kaldığı olumsuz yaşam deneyimleri sebebiyle ortaya çıkan semptomların iyileşmesini ve bireylerin sahip olduğu duygusal sorunlardan kurtulmalarını sağlamaktadır. EMDR, bireylerin geçmiş travmatik yaşantılarının bugüne yansıyan etkilerini hafifletmede etkililiği kontrollü çalışmalar ile de ispatlanmış bir psikoterapi tekniğidir.

EMDR Neyi Amaçlamaktadır?

Günlük hayatımızı etkileyen bir çok sorunun sebebini direkt bulamayabiliriz. “Neden sürekli kaygılıyım?”, “Neden bu davranışları tekrarlıyorum?” gibi çeşitli sorular zihnimizde dolaşır. Bu noktada EMDR günlük hayatımızı etkileyen sorunların ortaya çıkmasına neden olan geçmiş yaşantıları yani bu sorunların kökenini araştırmaktadır. EMDR’da kişi için travma yaratan anılar ele alınmaktadır. Bu travmatik anılar bir taciz anısını içerebileceği gibi bir aile içi tartışmayı da içerebilir. Bir olayın travmatik olarak nitelendirilip nitelendirilmediği tamamen kişinin o andaki deneyimine ve bu deneyimi nasıl içselleştirdiğine göre değişmektedir. EMDR doğrudan ya da dolaylı olarak deneyimlenen travmaları ele almaktadır. Bu travmaların kişinin zihninde nötr hale gelmesini sağlamakta ve böylelikle kişi bu travmatize edici anıya karşı duyarsız hale gelmektedir. Elbette ki bu deneyimlenen anın, kişinin zihninden tamamen silinmesi anlamına gelmez, sadece anının kişinin zihni üzerinde etkileri hafifletilmektedir. Anının, kişi üzerindeki etkileri değiştikçe var olan semptomların da kaybolduğu gözlemlenmektedir. Bu süreçte danışan gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar ile nasıl mücadele edebileceğini de öğrenmektedir. EMDR sadece danışanın geçmişte deneyimlediği rahatsız edici anıları ele almakla kalmaz, şu anda sahip olduğu güncel sıkıntılara ve ilerisi için geliştirmek istediği becerilere de odaklanmaktadır.

EMDR Nasıl Uygulanır?

EMDR’da danışanın gözleri sağdan sola, soldan sağa hareket ettirilir ve böylelikle beynin sağ ve sol lobuna çift yönlü uyarım verilmektedir. Bu göz hareketleri, terapistin elini sağdan sola, soldan sağa hareket ettirmesi ile ya da danışana kulaklıktan sağ ve sol taraftan sırayla ses verilmesi ile ya da sol ve sağ omuza sırayla vurulması ile sağlanabilmektedir. Çift yönlü uyarım ile beynin sağ ve sol lobu arasında geçiş sağlanır, böylelikle bilgi işleme ve yeni öğrenmeler kolaylaşmaktadır. Çift yönlü uyarım verilmeden önce danışandan kendisini travmatize eden anıyı canlandırması istenmektedir. Danışan bu anıyı zihninde ayrıntılı bir şekilde canlandırmaktadır. Bu canlandırma net bir görsel sahne şeklinde olmalıdır. Bu anıyı canlandırırken danışanın anıya dair duyguları ön plana çıkartılmaktadır. Canlandırılan anının adım adım beyne gönderilen çift yönlü uyarım ile birlikte eşlenmesi ile kişi bu anıya karşı duyarsızlaştırılmaktadır.

 EMDR Kaç Seans Sürmektedir?

  Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişecektir. Bu yüzden net bir cevap yoktur. Süreç danışanın özelliklerine, terapiye getirdiği sorunlara ve terapiden beklentilerine göre farklılaşmakta ve buna bağlı olarak terapi sürecinin uzunluğu da değişmektedir. Araştırmalar EMDR’ın birçok psikoterapi yaklaşımına kıyasla daha kısa sürede sonuç verdiğini öne sürmektedir.

EMDR Hangi Problemlerde Uygulanmaktadır?

  EMDR, yas, fobiler, cinsel veya fiziksel taciz, panik bozukluk, stres, performans kaygısı, depresyon, çeşitli kompleks travmalar başta olmak üzere birçok semptomun tedavisinde kulanılabilmektedir. 

EMDR’ın Zararları Var mıdır?

  EMDR, eğitimli bir uygulayıcı tarafından gerçekleştirildiğinde oldukça güvenli bir tekniktir. EMDR, danışanın geçmiş travmalarının işlemlenmesi tekniği ile çalıştığı için danışan seans esnasında duygusal olarak yoğunluk yaşayabilmektedir. Fakat amaç bu duygusal yoğunluğun azalması olduğu için, uygulanan teknikler ile danışanın daha iyi hissetmesi sağlanmaktadır. Travmatik anılar ile çalışmaya başlamadan önce danışanın özelliklerine bağlı olarak süresi farklılaşan bir hazırlık süreci vardır. Bu hazırlık süreci, danışan travmatik anılarını çalışmaya hazır olduğu zaman sonra erer ve böylelikle EMDR uygulamaları başlamaktadır. 

Kimler EMDR Uygulayabilir?

  Ruh sağlığınız için EMDR terapisi aldığınız kişinin EMDR Türkiye Derneği’nde eğitim almış bir psikoterapist olmasına özellikle dikkat etmelisiniz. Bilinçsiz ve yanlış müdahalelere engel olmak amacıyla sadece EMDR uygulama sertifikasını almış uzmanlardan bu desteği almalısınız. EMDR sadece EMDR Türkiye Derneği’nin EMDR sertifikalı eğitimini tamamlamış uzmanlar tarafından uygulanabilmektedir. 

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)