Adres

Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy
Diyabet Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin
SGK, Acıbadem Sigorta, Anadolu Sigorta, + 6 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +85 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Takvimden alınan randevular kesin değildir. Bir sorun olmaması için hastaneden aranıp, randevu tarihi ve saati teyit edilecektir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Anevrizmalar
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Ablasyon


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Anjiyografi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Anjiyogram


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Anjiyoplasti


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Arteriografi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Aterektomi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Eforlu Ekg


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Ekg


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Enjeksiyon Im


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Hemaferez


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Holter Izlemi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Homogreft Kapak


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Homosistein


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Kalp Nakli


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Kardiyak Stent


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Kardiyoversiyon


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Kolesterol Testi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Komissürotomi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Nebulizatör


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Normal randevu


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Perikardiyosentez


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Venografi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1, Kadıköy

Diyabet Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
A

Kendi doktorumun yönlendirmesiyle gitmiştim.Kansızlık şikayetiyle gittiğim doktorum yönlendirdi. Edibe Hocama Hastasıyla çok ilgilenen bir doktor. Kalbimde çarpıntım vardı. Tetkikler yapıldı efor ve ekg gibi. Edibe Hnm dan aldığım sonuçlarla kendi doktoruma gittim ve tedavim o şekilde başladı. İlgisinden çok memnun kaldım.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Takvimden alınan randevular kesin değildir. Bir sorun olmaması için hastaneden aranıp, randevu tarihi ve saati teyit edilecektir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Anevrizmalar
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster