Güllü Özdemir, Kardiyoloji Osmangazi

Uzm. Dr. Güllü Özdemir

Kardiyoloji

12 görüş

Adresler (4)

Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi
Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi

Bu adres online randevuya açık değil


Herhangi bir hizmet eklenmemiş
Osmangazi
Özel Ceylan International Hospital

Bu adres online randevuya açık değil


Kabul edilen yaş grubu: yetişkin, en az 5 yaşındaki çocuklar
Herhangi bir hizmet eklenmemiş
Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi
Özel Ceylan International Hospital

Bu adres online randevuya açık değil


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +82 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi
Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi

Bu adres online randevuya açık değil


Herhangi bir hizmet eklenmemiş

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Arter Tıkanıklığı
  • Çarpıntı
  • Atrial Fibrilasyon
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Ablasyon


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Anjiyografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Anjiyogram


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Anjiyoplasti


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Aort Kapak Replasmanı


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Arteriografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Aterektomi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Balon Valvüloplasti


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Biventriküler Pacemarker


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Cox-Maze Prosedürü


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Efor Treadmil Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Eforlu Ekg


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Ekg


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Eko(Ekokardiyografi)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Ekogram(Ultrason)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Elektrofizyolojik Test


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Enjeksiyon Im


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Enjeksiyon Iv


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Esd (Sedimantasyon)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Farmakolojik Stres Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Geçici Kalp Pili


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Hdl Kolesterol Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Hemaferez


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Holter Izlemi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Homogreft Kapak


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Homosistein


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kalp Kapakçığı Tamiri


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kalp Kapağı Replasmanı


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kalp Nakli


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kalp Pili Takılması


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kalp Transplantasyonu


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kalıcı Kalp Pili


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kan Elektrolit Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kardiyak Anjiyografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kardiyak Kateterizasyon


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kardiyak Stent


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kardiyoversiyon


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Karotis Ameliyatı


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Karotis Endarterektomi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kolesterol Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Komissürotomi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Koroner Anjiyogram


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Koroner Anjiyoplasti


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Ldl Kolesterol Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Mekanik Protez Kapak


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Mikrovasküler Kırpma


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Miyokardiyal Biyopsi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Nebulizatör


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Nükleer Stres Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Pacemarker Implantasyonu


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Periferal Vasküler Bypass


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Perikardiyosentez


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Perkütan Komissürotomi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Plazmaferez(Hemaferezis)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Radyal Anjiyografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Stres Ekokardiyografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Triküspid Kapak Replasmanı


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Venografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Yüzeyel Ekokardiyografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
12 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
K

Bu zamana kadar bir çok kardiyoloğa gittim hatta doktora diyelim ama ben bu kadar güler yüzlü, bu kadar samimi, iç rahatlatıcı bir doktor görmedim. Aklınızdaki tüm soruların yanıtını Güllü hanımdan en iyi şekilde alabilirsiniz. Çıktığında insanın kafasında soru işareti kalmıyor. Kendisine çok ama çok teşekkür ederim.


Y

kendisi tanıdığım en mükemmel doktor... hem güleryüzü ile hastayı sakınleştırıyor hem de bilgisi ile en uygun tedaviyi sunuyor... allah kendisine uzun ömürler versin


E

Bu güne kadar tanıdığım doktorlardan en iyisi hiç şüphesiz diyebilirim tabi yardımcısı da çok nazik ve kibar bir kız uzun zamandır hastanelere sürekli gidiyorum fakat beni gülümseyerek karşılayan bir doktor hanım bir de sekreteri aslı kızım raporumun ne zaman biteceğini bile hatırlatıyor hep böyle kalmaların dilerim hayatta başarılar.Tüm komşularıma anlattım ne kadar iyi oldukların tavsiyeleriyle ve ilaçlarıyla çarpıntımı kesti.


G

Güler yüzünüz tatlı dilinizle gerçekten iyi geliyorsunuz hastalarınıza :) Sizi ilk babam hasta olduğunda araştırıp bulmuştum.Şimdi hem babamın hem de benim doktorum oldunuz iyi ki varsınız.


N

Güllü Hanım... iyi ki varsınız... Güler yüzünüz tatlı dilinizle gerçekten iyi geliyorsunuz. Hastaneye ne düşüncelerle ne hallerde geliyoruz..hastanede birde asık surat ilgisiz doktorla karşılaşınca insan daha kötü oluyor.ama siz öyle değilsiniz sizi görüp konuşunca insan kendini iyi hissediyor. üstüste ne kadar soru sorsanızda ve bu sorular benzer sorular olsada size güler yüzüyle cevap veriyor.Allah yolunuzu açık etsin. Rabbim sizi ve sizin gibi doktorların önünü açık etsin.Çok teşekkür ederim çoook....


E

doktorumla san eserı tanıstım belkı ben cok panıyım bılmıyorum ama her seferınde bana her sorrduma anlıcam sekılde yanıt alıyorum belkı hastalım konusunda net bır bılgım yok ama bunuda asıcamızı bır sonuca varcamıza ınanıyorum cunkı ben doktoruma guvenıyorum


I

güllü hanım gerçekten iyi bir doktor fakat ben tedaviye tam olarak başlamıyor oyaladığını düşünüyorum sanırım bu hastane politikasıyla ilgili genç hastalarından birisiyim daha çok ilgilenmesini isterdim saygılar


R

tanıdım en iyi doktorların başında geliyor.uyguladığı tedaviden çok memnunum ve rahatım ayrıca güler yüzlü ve hastasını motive eden bir hekim.2011 yılından beri hastasıyım bursadan giderse hastaları için kayıp olur.kısaca saygı duyulacak bir hekim.


V

Kafamızda bir çok soru işareti vardı bir önceki doktorumuzdan kaynaklı fakat dr güllü özdemir, kafanızdaki tüm soru işaretlerinizi gideriyor insani ilişkileri üst seviyede kendisine çok teşekkür ederiz sağolsun.


Ü

sevgili doktorum güllü hanım sizin gibi bir doktorum olduğu için kendimi çok şanslı sayıyorum rahatsızlandığım günden buyana altı ay geçti ve ben kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum sizin tedaviniz bana çok iyi geldi kendimi çok iyi hıssediyorumbunun için size çok teşekkür ederim allah sizi ve sizin gibi hekimlerimizi başımızdan eksik etmesin dilerim her zaman zirvede olun başarılarınızın devamı dileğiyle saygılar


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Arter Tıkanıklığı
  • Çarpıntı
  • Atrial Fibrilasyon
Tümünü göster