Adres

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Kardiyak Kateterizasyon

Aritmide Ablasyon Tedavisi

Elektrofizyolojik Test +84 daha fazla

Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi

Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)

Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • damar hastalıkları
  • Kalp Ritim Bozukluğu
  • Mitral Yetmezlik
Tümünü göster

Hizmetler

Kardiyak Kateterizasyon


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Elektrofizyolojik Test


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Eko(Ekokardiyografi)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Karotis Ultrasonu


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Efor Treadmil Testi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Komissürotomi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Enjeksiyon Iv


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Nükleer Stres Testi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Karotis Endarterektomi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Kolesterol Testi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Kalıcı Kalp Pili


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Kardiyoversiyon


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Kardiyak Anjiyografi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Nebulizatör


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Anjiyogram


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Kalp Transplantasyonu


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Kalp Kapakçığı Tamiri


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Koroner Anjiyoplasti


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Periferal Vasküler Bypass


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Anjiyografi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Mekanik Protez Kapak


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Homosistein


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Hdl Kolesterol Testi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Farmakolojik Stres Testi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Mikrovasküler Kırpma


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Perikardiyosentez


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Enjeksiyon Im


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Yüzeyel Ekokardiyografi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Kan Elektrolit Testi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Aterektomi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Arteriografi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Biventriküler Pacemarker


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Triküspid Kapak Replasmanı


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Hemaferez


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Miyokardiyal Biyopsi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Stres Ekokardiyografi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Plazmaferez(Hemaferezis)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Balon Valvüloplasti


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Eforlu Ekg


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Cox-Maze Prosedürü


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Homogreft Kapak


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Geçici Kalp Pili


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Ldl Kolesterol Testi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Radyal Anjiyografi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Pacemarker Implantasyonu


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Esd (Sedimantasyon)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Ekg


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Kalp Pili Takılması


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Aort Kapak Replasmanı


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Holter Izlemi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Koroner Anjiyogram


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Anjiyoplasti


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Karotis Ameliyatı


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Kalp Kapağı Replasmanı


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Kalp Nakli


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Ablasyon


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Perkütan Komissürotomi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Ekogram(Ultrason)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Venografi


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Kalp Bypass Ameliyatı


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Kardiyak Stent


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Adnan Adıvar Cad., Fatih

İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • damar hastalıkları
  • Kalp Ritim Bozukluğu
  • Mitral Yetmezlik
Tümünü göster