Mehmet Vedat Koca, Kardiyoloji Nilüfer

Doç. Dr. Mehmet Vedat Koca

Kardiyoloji

6 görüş

Adres

Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer
Bursa Özel Anadolu Hastanesi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Sigortasız hastalar


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Mitral Kapak Sorunu
  • Aritmiler
  • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Ablasyon


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Anjiyografi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Anjiyogram


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Anjiyoplasti


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Arteriografi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Aterektomi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Eforlu Ekg


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Ekg


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Enjeksiyon Im


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Hemaferez


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Holter Izlemi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Homogreft Kapak


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Homosistein


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Kalp Nakli


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Kardiyak Stent


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Kardiyoversiyon


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Kolesterol Testi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Komissürotomi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Nebulizatör


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Perikardiyosentez


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Vega


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Venografi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Beşevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:105, Nilüfer

Bursa Özel Anadolu Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
6 görüş

Bursa Anadolu Hastanesi saygı değer hocam Vedat Koca ve ekibinin 4 nisan 2017 tarihinde bana yaptıkları anjiyo sayesinde sağlığıma kavuştum. hastaya yaklaşımı sevgi dolu bakan gözleri ben panik hastası olduğum halde bana o kadar güven verdiki güven içinde anjiyo oldum.sizi çok seviyorum Vedat hocam.. Allah sizin gibi değerli doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin.ömrüm boyunca size duacıyım saygı ve sevgiler..Sibel Yayla


Bursa Anadolu Hastanesi ve Dr.Vedat Koca bize tavsiye üzerinde bildirildi.Balıkesir Marmara Adasından kendisine gittik eşimi anjiyo yapıp tıkalı olan 2 damara stend takmıştır yaklaşık 3 yıl oldu eşimde ağrılar ve aşırı yorulmalar devam ettiğinden sık sık kontrollere gittik her kontrolde eşimi tekrar anjiyo etti bu anjiyo 4 sefer oldu her sefer her şey normal deyip bir sıkıntı olmadığını söylemiştir şahsım adına kendisini çok seviyor ve ona çok güveniyoruz ancak eşimin sıkıntıları devam etmektedir Çevremiz Hastahane ve doktor değiştir dese bile biz önce Allaha sonrada size inandık ve güvendik sevgili Dr.Vedat Koca tekrar kontrole geleceğiz..


E

Vedat bey alanında en iyi hekim diyebiliyorum insanlara yakın oluşu hastalarına özverili oluşu herseyden önemlisi halden anlıyor olması daha bi güzelleştiriyor kendisini kalp hastalığı konusunda herkese tavsiye edebilirim...


G

sayın dr.vedat koca hastalığım ilerlediği için bursadan bir çok kişi bana bakmaya cesaret edemediler TABİKİ sizden başka size ulaşmamıza yardım eden dr.kerim beyede teşekkürlerimi sunarım.sizin sayenizde iyiyim ve allahın izniyle dahada iyi olmaya çalışacağım.TEŞEKKÜR EDERİM.


I

Vedat Hocam sizie ilk görüşte kanım ısındı.iyi ki varsınız.işinizin ustasısınız çoğunu bu alemde tek geçersiniz..size ve ekibinize HELAL olsun.Saygılarımla...


M

ben emekli polisim aniden rahatsızlanma sonucu hastaneye geldim kalp krizi geçirdiğimi söyleyerek acilen ameliyathaneye aldılar ve anjiyo yapıldı 1 damar tkalı olduğundan stand takıldı ve şimdi iyiyim anjiyomu yapan doktoru öğrendiğimde ise vedat koca olduğunu öğrendim kendisine ve asistanına tüm içten şükranlarımı sunarım


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Mitral Kapak Sorunu
  • Aritmiler
  • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
Tümünü göster

İlgili aramalar