Adres

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Bu adreste kabul edilen sigortalar

Sigortasız hastalar

Axa Sigorta

Demir Hayat Sigorta + 4 daha fazla


Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı +121 daha fazla

Alt Ekstremitelerde Venografi

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Arter Hastalığı
  • Kalbin Hızlı Atması
  • Varis Ülseri
Tümünü göster

Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Randevu


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Alt Ekstremitelerde Venografi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Anjiyografi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Anjiyogram


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Anjiyoplasti


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Anterior Mediastinotomi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Aort Kapak Replasmanı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Arteriografi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Arteriyel Switch Ameliyatı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Aterektomi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Balon Valvüloplasti


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Bebek Kalp Ameliyatları


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Biventriküler Pacemarker


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Cox-Maze Prosedürü


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Damar Ameliyatları


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


David Ameliyatı (Prosedürü)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Disseksiyon Ameliyatları


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Efor Treadmil Testi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Eforlu Ekg


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Ekg


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Eko(Ekokardiyografi)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Ekogram(Ultrason)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Endarterektomi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Endovasküler Cerrahi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Enjeksiyon Im


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Enjeksiyon Iv


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Esd (Sedimantasyon)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Femoropopliteal Bypass


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Filebografi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Hemaferez


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Holter Izlemi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Homogreft Kapak


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Homosistein


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Jackson Pratt Dren


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kalp Bypass Ameliyatı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kalp Kapakçığı Değişimi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kalp Kapakçığı Tamiri


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kalp Kapağı Replasmanı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kalp Transplantasyonu


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kalp Tümörü Ameliyatları


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kan Elektrolit Testi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kardiyak Anjiyografi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kardiyak Kateterizasyon


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kardiyak Stent


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kardiyoversiyon


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Karotis Ameliyatı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Karotis Endarterektomi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Karotis Ultrasonu


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kateter Yerleştirme


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Kolesterol Testi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Komissürotomi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Koroner Anjiyogram


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Koroner Anjiyoplasti


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Koroner By-Pass Ameliyatı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Laparoskopi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Laserasyon Onarımı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Mekanik Protez Kapak


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Mikrovasküler Kırpma


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Mikrovasküler Oklüzyon


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Mitral Kapak Tamiri


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Miyokardiyal Biyopsi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Nebulizatör


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Normal Randevu


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Norwood Ameliyatı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Nükleer Stres Testi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Pacemarker Implantasyonu


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Periferal Vasküler Bypass


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Perikardiyosentez


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Perkütan Komissürotomi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Plazmaferez(Hemaferezis)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Preoperatif Değerlendirme


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Robot Destekli Cerrahi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Robotik Cerrahi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Ross - Konno Ameliyatı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Ross Ameliyatı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Skleroterapi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Torakotomi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Transjugüler Şant (Tips)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Transkateter


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Triküspid Kapak Replasmanı


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Variköz Ven Skleroterapisi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Vasküler Cerrahi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Vega


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Venografi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Yüzeyel Ekokardiyografi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital


Çocuk Kalp Ameliyatları


Gmk Bulvarı No: 81, Çankaya

Kudret International Hospital

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
11 görüş

K
Konum: Kudret International Hospital Atriyal Septal Defekt Onarımı

Ben daha 16 yaşındayım benim asd ameliyatımı yaptı hayatımda gördüğüm görebileceğim en iyi en tatlı doktor diyebilirimm gerçekten yılın en iyi doktoru olabilir benim çok korkularım vardı ameliyattan öncesi sonrası hep benim yanımda durup birlikte korkularımı yenmeme yardımcı oldu benim için dünyanın en iyi doktoru ameliyatım başarılı geçti üzerinden 2 hafta geçti şuan çok şükür iyiyim. Ve bunu özkan hocaya borçluyum bana yeni bi kalp verdi kendi kalbi gibi güzel bi kalbim oldu iyi ki varsın hayatımda tanıdığım en iyi doktor❤


Y

sevgılı dr özkan bey 1992 den butarafa kendısını tanırım bıranşında çok kıral olarak bılırım ben yüksel bostan burger hastasıyım yıllardır benı bıkmadan tedavı ettı allahım yolunu açık etsın dualarım onunla çok sagol hocam nere gıderse gıtsın hep yanımdaydınız hıç yılmadan bana baktınız sıze mınnektarım


B

Yaklaşık 5 ay önce geçirmiş olduğum Kalp Krizi sonucu kaldırıldığım Ankara Özel 100. Yıl Hastanesinde ameliyatımı yapan Sayın Harun TATAR ve Sayın Özkan AKKOÇ iki harika meslek erbabını saygı ve sevgiyle anıyor başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.


F

Annem yaklaşık 1,5 ay önce Özkan hoca ve Harun Hoca tarafından başarılı bir aort ameliyatı geçirdi. İyi İnsanın özetidir Özkan Hoca kendilerine sağlıklı ve huzur dolu ömür diliyorum.


N

kişiliglede.işiylede ülkemizin yetiştirdiği değerlerden birisidir .her konuda allah yolunu açık etsin.


S

sayın ozkan hocam ınsallah bu mesajımı okursunuz bu mesajı annem suzan yıldırım ve aılem adına yazıyorum (annemın okuma yazması olmadıgı ıcın ben yazıyorum)hastanenızden ve ozelıkle basta sız olmak uzere tum hastane calısanlarına tesekuru bır borç bılıyoruz annemızı hayata gerı dondurdunuz cok rısklı bır amelıyatıı allaha sukur su anda annem amelıyatın uzerınden 5 ay gectı ve saglık durumu ıyı ve elerınız dert gormesın ..basarılarınızın devamını dılıyorum sıze ne kadar tessekur etsek azdır .yıldırım ailesi


E

2003 senesinde annemin kalp kapakçığı daralması sonucu Kardiyoloji uzmanımız Gülümser Heper Sayesinde Özkan Hocamızla tanıştık,biz annemin kalp kapakçığının değişmesini beklerken Allahtan kalp kapakçığının sağlam olduğunu sadece daralmayı açtığını söyleyen ve Ameliyathaneden o yorgunlukla çıkmasına rağmen o yüzündeki Nur ile hala bize gülümsemeyi başaran dünyanın en iyi insanı Özkan Akkoç.... Annemizi kurtaran,gözü tok,gönlü tok,yüzündeki gülümsemesi hiçbir zaman eksik olmayan,pozitif,ptz sonuçlarımızı telefonla bildirdiğimizde bile bir kere bile offf demedi,herzaman yumuşak bir ses tonuyla insanları incitmeden konuşan,hafta sonları bile işini gücünü bırakıp hastalarını kontrole gelen bir insandır,Allah başımızdan eksik etmesin,Yüce Rabbim ailesiyle mutlu,uzun bir hayat geçirmeyi nasip etsin Özkan Hocaya,Özkan Hocanın bu Tavrı tüm asık suratlı,moral vermekten ziyade insanla dövecekmiş konuşan tüm doktorlara ders olsun,bir hastaya moral vermek iyileşmenin yarısıdır,kendisine ailecek,sevgi ve saygılarımızı iletiyor,kendisini çok seviyoruz....


H

doktorumuzu çok seviyoruz bizimle çok mükemmel ilgilendi 14 yıl da her konturolda bütn doktorlar özkan akkoç gibi olsa hayatta başaılar dileriz kendisine


M

hekim olarak tabiki bir numara ama birde insani yonü varya işte her hekim malesef böyle hem alçak gönüllü hemde çok başarılı olamıyor. kendisine en iyi dileklerimi sunar daha uzun yılar türk milletine hizmet etmesini temenni eder,ailesi ile mutluluklar diler saygılarımı sunarım.


Z

Oğuz bey,Özkan beyin başında bulunduğu ekip tarafından aort anevrizması,kalp kapakçığı düzeltilmesi,vb.amacıyla yaklaşık 7 saat süren risk oranı yüksek bir açık kalp ameliyatını başarıyla gerçekleştirmişler ve sonrasında bizi her aşamada desteklemişlerdir.teşekkür etmek için üç kez hastaneye gitmeme rağmen ameliyat saatine rastladığı için göremediğim tüm ekibe ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim.işyerimde,çevremde eşimle ilgili tüm soru soranlara ekibi tavsiye ediyorum.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Arter Hastalığı
  • Kalbin Hızlı Atması
  • Varis Ülseri
Tümünü göster

İlgili aramalar