Ruken Hanadeloğulları, Kardiyoloji Kağıthane

Uzm. Dr. Ruken Hanadeloğulları

Kardiyoloji


Adres

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane
Özel Derindere Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Homogreft Kapak

Nebulizatör

Hemaferez +81 daha fazla

Miyokardiyal Biyopsi

Biventriküler Pacemarker

Venografi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Reyno Sendromu
  • kalp çarpıntısı
  • Panik Atak
Tümünü göster

Hizmetler

Homogreft Kapak


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Nebulizatör


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Hemaferez


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Venografi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Kardiyoversiyon


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Anjiyoplasti


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Aterektomi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Perikardiyosentez


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Anjiyogram


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Arteriografi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Kalp Nakli


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Komissürotomi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Ablasyon


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Homosistein


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Anjiyografi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Eforlu Ekg


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Ekg


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Kolesterol Testi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Holter Izlemi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Enjeksiyon Im


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi


Kardiyak Stent


Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:9, Kağıthane

Özel Derindere Hastanesi

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Reyno Sendromu
  • kalp çarpıntısı
  • Panik Atak
Tümünü göster