Adres

Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi
Özel Ceylan International Hospital (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin
Anadolu Anonim Türk Sig. Şti. Memurları Emekli Sand. Vakfı, Mapfre Sigorta, Demir Hayat Sigorta, + 12 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +81 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Dr. Afşın Çulhaoğlu, Özel Ceylan International Hospital'da hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Yetmezliği
  • Mitral Yetmezlik
  • Hiperlipidemi
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Ablasyon


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Anjiyografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Anjiyogram


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Anjiyoplasti


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Aort Kapak Replasmanı


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Arteriografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Aterektomi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Balon Valvüloplasti


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Biventriküler Pacemarker


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Cox-Maze Prosedürü


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Efor Treadmil Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Eforlu Ekg


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Ekg


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Eko(Ekokardiyografi)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Ekogram(Ultrason)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Elektrofizyolojik Test


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Enjeksiyon Im


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Enjeksiyon Iv


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Esd (Sedimantasyon)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Geçici Kalp Pili


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Hdl Kolesterol Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Hemaferez


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Holter Izlemi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Homogreft Kapak


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Homosistein


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kalp Kapakçığı Tamiri


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kalp Kapağı Replasmanı


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kalp Nakli


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kalp Pili Takılması


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kalp Transplantasyonu


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kalıcı Kalp Pili


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kan Elektrolit Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kardiyak Anjiyografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kardiyak Kateterizasyon


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kardiyak Stent


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kardiyoversiyon


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Karotis Ameliyatı


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Karotis Endarterektomi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Kolesterol Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Komissürotomi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Koroner Anjiyogram


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Koroner Anjiyoplasti


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Ldl Kolesterol Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Mekanik Protez Kapak


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Mikrovasküler Kırpma


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Miyokardiyal Biyopsi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Nebulizatör


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Nükleer Stres Testi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Pacemarker Implantasyonu


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Periferal Vasküler Bypass


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Perikardiyosentez


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Perkütan Komissürotomi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Plazmaferez(Hemaferezis)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Radyal Anjiyografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Stres Ekokardiyografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Triküspid Kapak Replasmanı


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Venografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital


Yüzeyel Ekokardiyografi


Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi No:614, Osmangazi

Özel Ceylan International Hospital

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
18 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan

serkan değirmenci afşin hocam gerçekten insanı rahatlatıyor babam kalp krizi geçirdi ve aritmi hastanesine acill bir şekilde gitdik afşin hocam babama stend taktı çok başarılı geçti hocam sağolsun hasta yakınlarına gerçekten sakin ve tatlı dille anlatıyor ve içini rahatlatıp gönderiyor hocama çok çok teşşekür ediyorum çok ilgili ve çok bilgili ve espirili yaklaşımları dört dörtlüktük elllerine sağlık tşk......


Çok değerli Afşın hocam...
Sizinle ilk tanışmam; İzmir de Dişhekimi olarak çalıştığım muayenehanemde bir hastamın dolgusunu yaparken, o an bir tv kanalındaki sağlık programıydı.Elim işte,hastam ve benim kulaklarımızsa televizyondaydı. Okadar bilgi donanımlı ve sevecen bir anlatımınız vardı ki; dolgular bitti, hastamla tv karşısına geçip tv programını bitirdik..
Kalp rahatsızlığımla ilgili olarak İzmirden kalkıp Bursada Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi başhekimi çok değerli Prof.Dr.Halit Andaç hocama kendimi emanet ettim. Halit hocam da,anjiyografi için beni size emanet etti. Hayatın cilvesi; birde baktımki o tv programındaki doktorsunuz!
O sevecen ve esprili samimi yaklaşımınızla; nezaman damarıma girdiniz, nezaman çıktınız inanın hiç anlıyamadım.
Ama şunu bilinki; damarımdan kateteri çıkardığınızda; sevginizi ve adınızı bıraktınız.. Mükemmel hekimliğinizi ve sıcaklığınızı hiç unutmıyacağım Afşın Hocam..
Sevgiler ve teşekkürler..
Dişhekimi Sarper Gürol


E

ben erol selvili 2009da kalp aritmide bay pas ameliyatı oldum, aradan 1 sene geçti kolestrolim yüksekliğinden bir damarım daha tıkandı anjiyo oldum bu esnada dr avşin bey beni anjiyoya aldı fakat damar tıkalı olduğu için sten takmak mecburiyetinde kaldı bu sayede dr beyle o zaman bu zaman tanıştık bir abi kardeş gibi sağ olsun benim sihhatimle ilgileniyor başta baş hekiminize bay pas yapan dr um faruk beye . ve diyer drlara teşekkürler tabiiki avşin beyede ayrıyeten teşekkürler. bence kalp aritminin tüm drları ayırmaksızın güvenilir hepsini tavsiye edebilirim.


N

KENDİSİNİ TAMAMEN TESADÜFÜ BULDUM.AMA !!! BU TESADÜFÜN RABBİMİN BANA LÜTFU OLARAK GÖRÜYORUM.SAĞLIK LA İLGİLİ KİTABLARDAN OKUDUĞUM TEDAVİNİN EN ÖNEMLİ KISMININ DR.LA OLAN İLETİŞİMDEN GEÇDİĞİNİ OKUMUŞDUM.AMA TEORİK BİR SAPLAMANIN ÖTESİNE GEÇEMEYEĞİ KANATİNDEYDİM AMA SEVGİLİ DR AFŞİN BEYİ TANIDIKDAN SONRA BU TANININ NE DENLİ DOĞRU BİR GÖRÜŞ OLDUĞUNU ANLADIM.GÜLER YÜZÜ HASTALIĞI EN ESPRİLİ BİÇİMDE HER HASTANIN ANLAYABİLEÇEĞİ EN UYGUN DİLLE ANLATIMI.VE TEDAVİSİNDEKİ BAŞARISINDAN DOLAYI SEVGİLİ DOKTORUMA SONSUZ TEŞEKKÜRLER ..VE BU BRANŞIN TÜM HASTALARINA EN SAMİMİ DUYGULARIMLA TAVSİYE EDEBİLEÇEĞİM TEK DOKTOR


A

afşin bey , şen şakrak şakacı bi doktor. ayrıca işinde uzman. insan muayane olmaya gittiğinde hastalığını unutuyor. böyle doktor bu devirde zor. bi dahakine yanına giderken tavla ile gidicem.


Ü

16.04.2014 tarihinde muayene için gittiğim Uzm.Dr.Afşin ÇULHAOĞLU ve sekreteri Nuray hanımın güler yüzlü yaklaşımları ve int sitesi üzerinden almış olduğum olumlu yorumlara istinaden seçmiş olduğum doktorum için yapılan güzel yorumların az bile olduğunu düşünerek hem hekimime hem sekreterine Bimer,Sabim kanalıylada Teşekkür etmiş bulunmaktayım..Gerçekten işini çok güzel yapan hastasıyla nasıl sohbet edeceğini muhabbetinin güzelliğini buradan anlatmayla bitiremem.Tekrardan sizlerin huzurunda Dr Afşin bey ve sekreteri Nuray hanıma sonsuz teşekkür ediyorum.


N

Göğsüm sıkıştı, kustum, arkadaşlarım kalple ilgili problem olabileceğini söylediler. Komşum ve güvendiğim arkadaşım Dr. İbrahim SEMPEK Beyefendinin tavsiyes ile Afşın Bey'e gittim. Gereken her şeyi yaptı ben ve ailem kendisine müteşekkiriz. Sağ olsun. Mükemmel insan, arkadaş, kafa dengi ve çok çok iyi bir hekim. Başka ne olsun. Tanrı yolunu açık etsin.


S

Hastasına değer veriyor ilgileniyor, güler yüzlü ve cana yakın birisi. uygulama yapıldıktan sonra kontrole çağırıp takibini yapıyor. kendisine başarılarının devamını diliyorum.


Ö

Yaklaşık 2,8 yıl önce daha önce ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE TAKILMIŞ olan KALP PİLİ Mİ değiştiren bu değerli Doktor kardeşim.O değiştirme Operasyonunu adeta tereyağından kıl çeker gibi rahatça gerçekleştiriken.Operasyon sırasında da gerek benim ve gerekse o anda Operasyonda bulunan bütün Personelinin MORAL - MOTİVASYONUNU daima en üst seviyede tutmasını başarmış ve benim çok başarılı bir şekilde KALP PİLİMİ değiştirmiştir.Bütün bu KRİTİK OPERASYON boyunca olsun daha sonraki rutin kontroller sırasında olsun YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME ve hareketelerindeki SICAKLIK ve davranışlarındaki SAMİMİYET o günden bu yana devam etmektedir...


M

Kalbimde birsey var diye korkuyla gittigimde beni gule oynaya odadan cikarmayi basaran harika bir doktordur. Panik atak oldugum teshisini koyarak beni rahatlatmak icin dakikalarca konustu. İyiki varsiniz Afsin hocam sizin gibi doktorlar zor bulunuyor


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Dr. Afşın Çulhaoğlu, Özel Ceylan International Hospital'da hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Yetmezliği
  • Mitral Yetmezlik
  • Hiperlipidemi
Tümünü göster

Diğer içerikler