Ahmet Seçkin Çetinkaya, Kardiyoloji Osmangazi

Uzm. Dr. Ahmet Seçkin Çetinkaya

Kardiyoloji

8 görüş

Adres

Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +82 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Anevrizmalar
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Ablasyon


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Anjiyografi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Anjiyogram


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Anjiyoplasti


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Arteriografi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Aterektomi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Eforlu Ekg


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Ekg


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Enjeksiyon Im


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Hemaferez


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Holter Izlemi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Homogreft Kapak


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Homosistein


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Kalp Nakli


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Kardiyak Stent


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Kardiyoversiyon


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Kolesterol Testi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Komissürotomi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Nebulizatör


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Perikardiyosentez


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Venografi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Hüdavendigar Mah. 2, Nazlı Cad,, Osmangazi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
8 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
E

Doktor bey sayesınde bybass olmaktan kurtulan annem hergün doktor beye dua ediyor,herkese tavsiye ederim


E

Kardeşimin damar tıkanıklığı nedeniyle gitmiştik. Damar yapısındaki bozukluk nedeniyle çok riskli olan operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi ve operasyon sonrası son derece ilgiliydi. Ailece bundan sonra kesinlikle başka doktora gitmeyiz


erken teşhisle hayatımı kurtaran can dostumuz allah herzaman yolunu açık etsin inşallah


Y

Babamı ona borçluyuz .. Türkiye'deki aksi doktor tabusunu çürütücek kadar güler yüzlü ve merhametli bi insan . Gözünüz kapalı güvenenileceğiniz sayılı hekimlerden biri ve kendisinin yeri bizim ailemiz için çok özel..


A

tanıyorum ve ona bir can borçluyum eşimi onun sayesinde hayata döndürdük allah ondan razı olsun iki cihandada allah yüzünü güldürsün onun ASUMAN YETİKER


N

annemin yaşadığı kanser hastalığı nedeni ile aldığımız kemoterapi tedavisinin kişi üzerinde yaptığı farklı etkileşimler, daha önceden var olan kalp ve tansiyon sorunu daha yoğun olarak yaşandı ve bu süreçte doktorumuz Ahmet Seçkin Çetinkaya ile tanıştık annemin kalp yetmezliği solunum yetmezliği sorunları ile ilgilendi ve elinden geleni halen yapmaktadır.Doktorumuzun yakın ilgisi ve bilgisi sayesinde annem bugünlerde kendini daha iyi hissetmektedir.Doktorumuza ilgisi bilgisi ve daha da önemlisi tüm hastalarına ve bize sevgi dolu yaklaşımı için teşekkür ederiz.


A

dr seçkin beye ilk gittiiğimde biraz tedirgin gitmiştim hastalığım ne acaba diyeama dr beyle tanıştıktan sonra ve bana yaptığı açıklamaladan sonra ve özelliklede ona herşeyi rahatlıkla sorabiliyor olmam beni dahada rahatlattı yani dr hasta ilişkisi çok ii ona teşekkür ederim


I

babamı yoğun bakım ünitesine alarak uyguladığı tedavi süreci son derece başarılı olmuştur.kendisine şükranlarımızısunuyoruz.koyduğu teşhis ve hastane sürecinden sonraki tedavi uygulamalarıda çok isabetli olduğu da kesindir.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Anevrizmalar
Tümünü göster