Adres

İstanbul
Muayenehane

Bu adres online randevuya açık değil


Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı +85 daha fazla

Ablasyon

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Uzman Doktor Aida Bavçiç kardiyoloji alanında çalışan doktor, Sarajevo Üniversitesi Sarejevo Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlayıp uzmanlığını is...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Anevrizma
  • Miyokard Enfarktüsü
  • Kalp Yetmezliği
Tümünü göster

Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Randevu


İstanbul

Muayenehane

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


İstanbul

Muayenehane


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


İstanbul

Muayenehane


Ablasyon


İstanbul

Muayenehane


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


İstanbul

Muayenehane


Anjiyografi


İstanbul

Muayenehane


Anjiyogram


İstanbul

Muayenehane


Anjiyoplasti


İstanbul

Muayenehane


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


İstanbul

Muayenehane


Aort Kapak Replasmanı


İstanbul

Muayenehane


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


İstanbul

Muayenehane


Aritmide Ablasyon Tedavisi


İstanbul

Muayenehane


Arteriografi


İstanbul

Muayenehane


Aterektomi


İstanbul

Muayenehane


Balon Valvüloplasti


İstanbul

Muayenehane


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


İstanbul

Muayenehane


Biventriküler Pacemarker


İstanbul

Muayenehane


Cox-Maze Prosedürü


İstanbul

Muayenehane


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


İstanbul

Muayenehane


Efor Treadmil Testi


İstanbul

Muayenehane


Eforlu Ekg


İstanbul

Muayenehane


Ekg


İstanbul

Muayenehane


Eko(Ekokardiyografi)


İstanbul

Muayenehane


Ekogram(Ultrason)


İstanbul

Muayenehane


Elektrofizyolojik Test


İstanbul

Muayenehane


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


İstanbul

Muayenehane


Enjeksiyon Im


İstanbul

Muayenehane


Enjeksiyon Iv


İstanbul

Muayenehane


Esd (Sedimantasyon)


İstanbul

Muayenehane


Farmakolojik Stres Testi


İstanbul

Muayenehane


Geçici Kalp Pili


İstanbul

Muayenehane


Hdl Kolesterol Testi


İstanbul

Muayenehane


Hemaferez


İstanbul

Muayenehane


Holter Izlemi


İstanbul

Muayenehane


Homogreft Kapak


İstanbul

Muayenehane


Homosistein


İstanbul

Muayenehane


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


İstanbul

Muayenehane


Kalp Bypass Ameliyatı


İstanbul

Muayenehane


Kalp Kapakçığı Tamiri


İstanbul

Muayenehane


Kalp Kapağı Replasmanı


İstanbul

Muayenehane


Kalp Nakli


İstanbul

Muayenehane


Kalp Pili Takılması


İstanbul

Muayenehane


Kalp Transplantasyonu


İstanbul

Muayenehane


Kalıcı Kalp Pili


İstanbul

Muayenehane


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


İstanbul

Muayenehane


Kan Elektrolit Testi


İstanbul

Muayenehane


Kardiyak Anjiyografi


İstanbul

Muayenehane


Kardiyak Kateterizasyon


İstanbul

Muayenehane


Kardiyak Stent


İstanbul

Muayenehane


Kardiyoversiyon


İstanbul

Muayenehane


Karotis Ameliyatı


İstanbul

Muayenehane


Karotis Endarterektomi


İstanbul

Muayenehane


Karotis Ultrasonu


İstanbul

Muayenehane


Kolesterol Testi


İstanbul

Muayenehane


Komissürotomi


İstanbul

Muayenehane


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


İstanbul

Muayenehane


Koroner Anjiyogram


İstanbul

Muayenehane


Koroner Anjiyoplasti


İstanbul

Muayenehane


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


İstanbul

Muayenehane


Ldl Kolesterol Testi


İstanbul

Muayenehane


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


İstanbul

Muayenehane


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


İstanbul

Muayenehane


Mekanik Protez Kapak


İstanbul

Muayenehane


Mikrovasküler Kırpma


İstanbul

Muayenehane


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


İstanbul

Muayenehane


Miyokardiyal Biyopsi


İstanbul

Muayenehane


Nebulizatör


İstanbul

Muayenehane


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


İstanbul

Muayenehane


Nükleer Stres Testi


İstanbul

Muayenehane


Pacemarker Implantasyonu


İstanbul

Muayenehane


Periferal Vasküler Bypass


İstanbul

Muayenehane


Perikardiyosentez


İstanbul

Muayenehane


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


İstanbul

Muayenehane


Perkütan Komissürotomi


İstanbul

Muayenehane


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


İstanbul

Muayenehane


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


İstanbul

Muayenehane


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


İstanbul

Muayenehane


Plazmaferez(Hemaferezis)


İstanbul

Muayenehane


Radyal Anjiyografi


İstanbul

Muayenehane


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


İstanbul

Muayenehane


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


İstanbul

Muayenehane


Stres Ekokardiyografi


İstanbul

Muayenehane


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


İstanbul

Muayenehane


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


İstanbul

Muayenehane


Triküspid Kapak Replasmanı


İstanbul

Muayenehane


Venografi


İstanbul

Muayenehane


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


İstanbul

Muayenehane


Yüzeyel Ekokardiyografi


İstanbul

Muayenehane

Hasta / Danışan Görüşleri

3

Genel skor
2 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
M

mehmet çakar bir doktorun yaması gerekenleri yaptığına inanıyorum ikinci hayatımı bana hediye etti teşekkürlerrrrr aida hanım yolun açık olsun


B

Ne yazık ki hayal kırıklığı yaratan bir tarzı var... Hastayla yakından ilgilenmeyi bırakın bir holter raporu için günlerdir kendisinin yorumunu bekliyoruz... Bu ilgisizlik, özellikle kalp hastası olduğunu düşünen bir hasta için gerçekten güvensizlik yaratıyor...


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Uzman Doktor Aida Bavçiç kardiyoloji alanında çalışan doktor, Sarajevo Üniversitesi Sarejevo Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlayıp uzmanlığını is...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Anevrizma
  • Miyokard Enfarktüsü
  • Kalp Yetmezliği
Tümünü göster