Adres

Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak
Özel Su Hospital

Bu adres online randevuya açık değil


Nakit, Kredi kartı, SGK, + 5 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +82 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

3 yıldır Özel Su Hospital'da İnvaziv Kardiyolog olarak görev yapmaktayım.Ağırlıklı olarak koroner Anjiyografi,kalp pili implantasyonu ve poliklinik h...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Koroner Arter Hastalığı
  • Aort Koarktasyonu
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Ablasyon


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Anjiyografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Anjiyogram


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Anjiyoplasti


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Aort Kapak Replasmanı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Arteriografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Aterektomi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Balon Valvüloplasti


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Biventriküler Pacemarker


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Cox-Maze Prosedürü


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Efor Treadmil Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Eforlu Ekg


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Ekg


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Eko(Ekokardiyografi)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Ekogram(Ultrason)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Elektrofizyolojik Test


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Enjeksiyon Im


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Enjeksiyon Iv


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Esd (Sedimantasyon)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Farmakolojik Stres Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Geçici Kalp Pili


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Hdl Kolesterol Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Hemaferez


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Holter Izlemi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Homogreft Kapak


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Homosistein


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kalp Kapakçığı Tamiri


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kalp Kapağı Replasmanı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kalp Nakli


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kalp Pili Takılması


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kalp Transplantasyonu


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kalıcı Kalp Pili


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kan Elektrolit Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kardiyak Anjiyografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kardiyak Kateterizasyon


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kardiyak Stent


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kardiyoversiyon


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Karotis Ameliyatı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Karotis Endarterektomi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Kolesterol Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Komissürotomi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Koroner Anjiyogram


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Koroner Anjiyoplasti


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Ldl Kolesterol Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Mekanik Protez Kapak


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Mikrovasküler Kırpma


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Miyokardiyal Biyopsi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Nebulizatör


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Normal Randevu


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Nükleer Stres Testi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Pacemarker Implantasyonu


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Periferal Vasküler Bypass


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Perikardiyosentez


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Perkütan Komissürotomi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Plazmaferez(Hemaferezis)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Radyal Anjiyografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Stres Ekokardiyografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Triküspid Kapak Replasmanı


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Venografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital


Yüzeyel Ekokardiyografi


Kahramanlar Mahallesi 1397. Sokak No:1, Konak

Özel Su Hospital

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
6 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
P
Konum: Özel Su Hospital ANJİYOPLASTİ

Özel Su hastanesinde 2 kez anjiyo stent uygulaması geçirdim. 7 Mayıs taki 2. uygulamada uzun süredir kronik tıkalı olan cx damarımın açılıp-açılmayacağı belirsizken Bekir bey özenli dikkatli çalışmasıyla damarı açarak beni sağlığıma kavuşturdu.
Hastasını durumuna titizlenerek tedavi eden Bekir beyi tanımaktan hastası olmaktan çok mutlu oldum.
Sonsuz teşekkürlerle esenlikler dilerim.
SERVET KEMAL TAŞKAN


SERVET KEMAL TAŞKAN


R
Konum: Özel Su Hospital Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü

Bekir Bey ile tansiyon düzenlemesi yaptık kendisi harika bir insan .Tüm doktorlarımız Bekir Bey kadar anlayışlı ve alçak gönüllü olabilse


G
Konum: Özel Su Hospital Kalp Kapağı Replasmanı

Merhabalar Kasım ayının başıydı eşim Bülent Vatansever çok rahatsızdı biz midesinden şüpelendik aile hekimimize danıştık oda kardiyoloji bölümüne gitmeniz gerekiyor dedi midesinde bi şişlik hissi vardı ve bu yüzden nefes alamıyordu çok uzun süren öksürük geceleri oturarak uyuyordu tesadüfen Bekir bey için randevu aldık iyiki de almışız muayenemizi olduk güler yüzüyle ilgisiyle mest olduk teşhiside kalp kapakçıklarnın değişmesi gerektiyiydi ama onun öncesinde hemen servise yatışımızı yaptırdı çünkü kapakçıklardan dolayı ciğerleri su toplamıştı bir gece hastanede kaldık ertesi gün taburcu olduk ve elhamdülillah nefes alıp verişi düzelmişti 1hafta ilaç kullandıktan sonra kontrole gittik ertesi gün anjiyo için çağırdı damarlarda bir şey çıkmadı kasıltan olduğu için 1 gece kaldık onun sayesinde allah bin kere razı olsun 3 hafta sonrada kalp ameliyatımız başka bir hastanede oldu ama Bekir bey sayesinde Rabbim size uzunnn sağlıklı huzurlu mutlu ve başarılı ömürler versin inşallah iyiki tanıdık sizi


Konum: Özel Su Hospital Kalp krizi

Ambulansla acil sevkedildiğim Özel Su Hastanesinde Doktor Bekir Akkaya’ nın kendinden emin tavrı; yoğun bakım, anjio öncesi ve sonrası süresince ilgisi ve bilgilendirmesi bizi çok memnun etti. Herşey için teşekkür ederiz.

Hüseyin Horzum


H

Bekir Hocam bizim anlayabileceğim dilde hastalıklarla ilgili detaylı bilgi aktaran ,hastasını güler yüzüyle karşılayan bir doktor..Babam hocamda anjou oldu ve stent takıldı.Çok ağırdı babamın durumu önce Allah'ın izniyle sonra hocamın elinin sayesin şuan sağlığına kavuştu.Babam kalp krizi geçirince tesadüfen acil olarak gitmişti.Ama biz çok memnun kaldık .Hocamdan Allah razı olsun.


M

Çok memnunum hocam.Hastalara karşı ilgili ve tedavi konusunda başarılı bir doktor.Anjou oldum.Bir keresinde hocamdan başka bir hekime gittim ama çok pişman oldum.Herkes tavsiye ediyorum ve buradan da herkese tavsiye ederim.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

3 yıldır Özel Su Hospital'da İnvaziv Kardiyolog olarak görev yapmaktayım.Ağırlıklı olarak koroner Anjiyografi,kalp pili implantasyonu ve poliklinik h...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Koroner Arter Hastalığı
  • Aort Koarktasyonu
Tümünü göster