Adres

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Allianz Sigorta, Inter Partner Assistance, Mapfre Sigorta, + 20 daha fazla

Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı +79 daha fazla

Ablasyon

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Damar Sertliği
  • Mitral Kapak Sorunu
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Randevu


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Ablasyon


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Anjiyografi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Anjiyoplasti


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Arteriografi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Aterektomi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Eforlu Ekg


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Ekg


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Enjeksiyon Im


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Hemaferez


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Holter Izlemi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Homogreft Kapak


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Homosistein


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Kalp Nakli


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Kardiyak Stent


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Kardiyoversiyon


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Kolesterol Testi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Komissürotomi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Nebulizatör


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Perikardiyosentez


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Venografi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Mevlana Bulvarı No:86/88, Çankaya

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
28 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
E
Konum: Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi

2015 yılında geçirdiğim kalp krizi sonucu iki ana damara sten takıldı. Hastaneden her yıl kontrol kaydıyla sağlıklı olarak taburcu oldum. Bu yıl kontrol için bazı rahatsızlıklarımda başvurduğum hastane ve doktorlarından çok memnun olduğum Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege hastanesi radyoloji bölümüne başvurmaya karar verdim. Radyoloji bölümünde tavsiye edilen Doç.Dr. Berkay Ekici'den randevu aldım. Dikkatli ve titizlikle yaptığı muayene, eko ve kan testi sonucu koyduğu teşhis, tedavi ile sorulu cevaplı yaptığı detaylı izahat beni oldukca tatmin ve memnun etti. Berkay hoca bu yaşıma "ki yaşım 78 dir" karşılaştığım en bilgili, en titiz ve hasta ilişkileri en üst sevide olan az sayıdaki doktorlar içerisindedir. Hocamı butün kalp hastalarına tavsiye ediyorum.
Mehmet Emin Başer


H
Konum: Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Kalp Yetmezliği Tedavisi

3.5 yıl önce gebeliğe bağlı kalp yetmezliği teşhisi konuldu farklı doktorlara gittim ve tedavi gormeye başladım fakat Son zamanlarda artan şikayetlerim nedeniyle en iyi doktoru bulma arayışına girdim ve Berkay hocamin ismine ulastim.Berkay hocama ilk gittiğimde nefes darlığı çok artmış durumda oturdgum yerde yorulur vaziyetteydim.ef degeri%27 pro-BNP 3000 kusurdu.Hocam kalp yetmezliğinde kullanılmaya başlanan yeni ilaclardan bahsetti fakat SGK nin karşılamadığını soyledi.kullanmaya basladim.iki ayda kalbim çok iyi toparlandı halada toparlama eğiliminde olduğunu söyledi hocam.ef%35e yukseldi pro-BNP ise 254 e dustu.simdi temennim,bana umut olan bu ilaçların SGK listesine alınıp herkesin yararlanabilmesi ve Berkay hocam gibi mükemmel doktorların sayısının artmasidir.


J
Konum: Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Normal Randevu

Hastaneye, bu site vasıtasıyla tanımış olduğumuz Berkay Hocamıza yüksek tansiyon hastası olmam sebebiyle muayene olabilmek için ilk olarak 2018 yılında kızım ile birlikte başvurduk ve sitede yer alan görüşlerin hasta ve yakınları tarafından ne kadar doğru bir şekilde aktarıldığına da bizzat tanık olduk. Muayene süresinin öğle tatiline uzamasına rağmen hastalara olan ilgisi, tetkik sonuçlarını ve kullanacağı ilaçları hastaların anlayacağı şekilde sabırla tek tek anlatması ve soracakları bir soru ya da takıldıkları bir konu olduğu takdirde saat kaç olursa olsun telefonla kendisine rahatlıkla ulaşabilecekleri konusunda hastaları rahatlattığını gördük. Daha sonra 2019 yılında göğsümde hissettiğim baskı sebebiyle Berkay Hocamıza tekrar muayene oldum. Hocamız yapılan tetkikler sonucunda bana PAF teşhisi koyarak anjiyo yaptı. Anjiyo sonucunu, konulan teşhisi, kullanmam gereken ilaçları dikkat etmem gereken hususları bir öğrenciye anlatır gibi psikolojimi de dikkate alarak bana anlattı. Hatta takıldığım noktalarda saat bile gözetmeksizin telefonla kendisine ulaşabileceğimi söyleyerek beni rahatlattı. Kısacası, hocamızın gün boyunca çok yoğun olmasına rağmen hastalarına bunu yansıtmadan gösterdiği yakın ilgi, onların psikolojisini dikkate alması, muayene süresini kısa tutmaması, tetkik sonucunda belirlemiş olduğu bulguları ve hastanın yaşamı boyunca yapması gerekenleri, kullanacağı ilaçları hiç sıkılmadan tane tane anlatması, buna rağmen takıldıkları noktalarda hangi saatte olursa olsun telefonla bilgilendirmesi. İlginize çok teşekkürler hocam iyi ki varsınız. JALE UĞURLU


S

Merhaba, annem yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği hastası. 56 yaşında. Berkay hocamız ile tanışmamız nerede ise 2 yılı aştı. İlk başlarda anneannem için gitmiştik kendisine. Son 1 yıldır ise annemin doktoru oldu. 1 yıl öncesine kadar annemdeki kalp yetmezliğini bilmiyor iken nefes darlığı yüzünden hastaneye gittiğimizde annemde kalp yetmezliği olduğunu kendisinden öğrendik. Hem de yaşam tehlikesi üst sınırlarda bulunan bir kalp yetmezliği. (EF:%20 , proBNP: 4802 ) ve ne yazık ki annem kilolu bir insan. Kalbinde ritim bozukluğu da tespit edilince vakit kaybetmeden ICD takıldı. Kapalı kalp damarlarından birine de daha sonra stent takıldı. Çok zor bir dönem yaşadık. Vücutta aşırı ödem birikmesi akciğer basıncını etkiliyor ve kan gazı 80-90 lara çıkıyordu. 1 yıl içinde 3-4 kez yoğun bakımda yattı. İlerleyen süreçte Berkay hocamızın tecrübesi ve aşırı ilgisi sayesinde bir mucize yaşadık desem abartmış olmam. S-bab tedavisi, ödem tedavisi, kalp yetmezliği ile ilgili ilaç tedavileri, tiroid kontrolleri, hormonal tahkikler, böbrek, karaciğer fonksiyonları takibini her seferinde tek tek yorumlayarak yerinde müdahale etti. Bilindik ödem sökücü ilaçların annemde kreatin değerini yükseltebileceği şüphesi ile hangi ilacı kullanmamız yönünde 1 saat boyunca yaptığımız detaylı telefon görüşmemizi hiç unutmayacağım. Şimdi gelelim mucizeye.. Annem bu süreçte kalp yetmezliğinden dolayı oluşan tüm ödemini attı ve yaklaşık 35 kg. zayıfladı. Ödem attıkça ve doğru tedaviler ile şuan değerleri çok iyi. (proBNP, CRP, kreatin vb.) Yaşam kalitesi normale döndü. Sonuç olarak annemin entübasyon eşiğinden döndüğü düşünüldüğünde ülkemizde Berkay bey gibi doktorlar oldukça umudunuzu yitirmeyin. Biz hastası ve hasta yakınları ile her konu üzerinde bu kadar ayrıntılı bilgi aktarımı yapan, bu kadar ilgili, saat kaç olursa olsun ulaşabildiğimiz ve işinde güven veren bir hoca tanıdığımız için çok mutluyuz. Her şey için çok ama çok teşekkür ederiz hocam.


M
Konum: başka bir yer Koroner Kalp Hastalığı Tedavisi

2017 yilinda 40 yasinda iken GATA'da By-Pass ameliyatı oldum. Ameliyattan bir yil sonra Tedavi ve kontrol maksatlı olarak Berkay Hoca'ya gittim. 1 yıldır da kendisine kontrollere gidiyorum. Hem insanlık hem de hekim olarak çok kaliteli bir kişilik. Doğru teşhis ve tedavi yöntemi, en ince ayrıntısına kadar açıklamaları ve yönlendirmeleri ile aklınızda soru isareti bırakmıyor. Ben kendimi ve sağlığımı gönül rahatlığıyla teslim ettim.


O
Konum: Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi

27.12.2018 tarihinde hocamızı yapılan anjiyo işlemi sonrası kontrol ve takip için ziyaret ettik. Öğle saati olmasına rağmen tüm sabrı ve ilgisi ile her sorumuzu tüm detayları ile açıkladı ve muayenesini gerçekleştirdi. Hocamızın hekimliği gibi insan sevgiside en üst düzeyde. Allah işini gücünü rast getirsin.


Konum: Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Normal Randevu

1 sene önce rahatsızlandım özel bir hastanede anjiyo oldum Anjiyo sonucunda birçok hocayla görüşmeme rağmen hiç bir şey yapilamayacagi söylendi EF değerim %25 ti ve bu değerin yükselmeyeceği söylendi Arkadaşım vasıtasıyla Berkay hocayla tanıştım 8 aydır tedavi oluyorum EF değerim şu an %60 Kendisine benden umudu kesmediği için teşekkür ederim Halen tedavim devam etmektedir


Konum: Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi

Aslında bizim hikayemiz uzun ama ben son birkaç yılını anlatmak istiyorum ☺Kayınvalidem ve annem için Berkay hocamıza ğittik.Kayınvalidemi takibe alarak sonunda bir tanı konması Berkay hocamın sayesindedir.Hastalılığımız AKCİĞER HİPERTANSİYON du.Bitmeyen enerjisi, bizeolan sabrı,hastaya karşI özverili davranışı için çok teşekkür ederim.Şimdi mi ? Çok şükür kayınvalidem kendi hayatını idare ediyor.Herkese tavsiye ederim.Bir gidin muane olun ne kaybedersiniz? Allah sizden Razı Olsun Berkay Hocam. Saygılarımla Refiye Kılınç.


Konum: Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Akciger hipertansiyon ve kalp hastalığı

Merhabalar annem 78 yaşında kuah hastasıdır .2012yılından beridir doktorumuzdur annem için hipertansiyonu için yeni bir tedaviye başladık iki ay oldu ve bu bizim hayatımızı çok rahatlattı ve nefes darlığı geçti ve hayatı daha rahatladı rahat nefes almaya başladı .Burdan Berkay hocama bize yardımlarından dolayı ona minnettarım sayğılarımla çok teşekkür ederim

Çeynep Top


G
Konum: Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Genel kontrol

Annem için Berkay beye gittik.İnanılmaz memnuniyetle ayrıldık. Annemi ve bizi hastalığın bütün detaylarıyla öyle bilgilendirdiki. Yetmedi hocamız annemi takibe aldı.Sandıkki bu annemin şansı. Daha sonraki ziyaretlerimizde gördükki Berkay bey işini ınanılmaz bir özveriyle yapıyor. Nasıl mı? Bıtmeyen bir sabır, enerji ve her hastasına aynı özveriyle ilgilenmek. Disiplin ama sanki ailemizden biriymiş gibi olmak. Ve Annemden sonra babam,ben , kızım ve bütün çevremiz aynı doktordayız. Allah sizden razı olsun. Hiç değişmemeniz dileğiyle.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Damar Sertliği
  • Mitral Kapak Sorunu
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Diğer içerikler