Adenovirüs İshalleri

Günümüzde en önemli viral enfeksiyonlarından biri olan adenovirüslar çeşitli klinik tablolarla karşımıza çıkmaktadır.

Adenovirüslar Solunum yolu enfeksiyonları

Nörolojik hastalıklar

Üriner sistem enfeksiyonları

Gastrointestinal hastalıklara yol açarlar.

Adenovirüs 60 dan fazla serotipi mevcuttur. Klinik tablo serotiplere göre değişkenlik gösterir. Kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyondan hastanın kaybedilmesine yol açacak bir klinik tabloda da  görülebilir.

Adenovirüs enfeksiyonu ;

 • Bebek ve çocuklarda 

 • Bağışıklık sistemi zayıf hastalarda ağır seyreder.

Bu yazımızda adenovirüsların neden olduğu ishal vakalarına değineceğiz.

İshal bebek ve çocukların önemli sağlık sorunlarından biridir.

Adenovirüsların yol açtığı ishaller en sık 1-2 yaş da görülür. Adenovirüs F grubu 40-41’ci serotipleri ishale yol açar.

Kreşlerde, okul ve kamplarda salgınlara  neden olur. Yıl boyunca bu enfeksiyon görülürse de en sık Mayıs – Temmuz ayları arasındaki dönemde görülür.

Fekal – Oral yol veya damlacık yoluyla virüs bulaşım gösterir.

Virüs enfekte atıklarda bulunur ve uzun süre canlı kalır. Bu yolla da bulaşım olmaktadır. Adenovirüslar birçok dezenfektana karşı dirençli oldukları için bulundukları ortamdan kolaylıkla temizlenemezler.

Hastalığın klinik bulguları 

 • Ateş 

 • İshal ve 

 • Kusmadır.

Adenovirüslar diğer virüslarla birlikte ishale neden olabilirler. En sık adenovirüs ve rotavirüsların birlikteliği görülür. 

Son yıllarda rotavirüs  aşılarının uygulamaya girmesi ile birlikte rotavirüs ishalleri azalmıştır. Adenovirüs ishallerinin görülme sıklığında artış mevcuttur.

Çocukluk dönemi ishallerinin %10- 13 ‘u adenovirüslara bağlıdır ve klinik tablo diğer ishallerin aksine ağır seyretmektedir.

Tedavi:  

Kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konmasıdır.

Bebek ve çocukların yeterli beslenmesi  sağlanmalıdır.

 • Antibiotik tedavisinin yeri yoktur.

 • Probiotik tedavisi  uygulanmalıdır.

 • Hastalar yakından izlenmelidir.

 • Adenovirüsların  terminal ileuma yerleşerek persistant  enfeksiyona neden olduğu bilinmektedir.

 • Bebek ve çocuklarda ölümcül olan bu enfeksiyonda komplikasyonlar önemlidir.

 • Viral bağırsak enfeksiyonunu erken çocukluk döneminde geçirenlerden çölyak hastalık gelişme riski yüksektir.

 • Adenovirüs ishali seyrinde barsak düğümlenmesi görülebilir.

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Nuran Gürses Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Prof. Dr.

Randevu al Profili görüntüleyin

Yorumlar: (0)