ÇOCUK İSTİSMARI

Bu yıl en iyi film oscarını alan spotlight filmin de kilisede yıllar boyu gerçekleşen çocuk istismarı ,bu

durumun üstünün kapatılması ve gazetecilerin olayın ortaya çıkması mücadelesini izledik. İstismar

yıllarca gizlenmiş, istismarcılarla ilgili cezalandırmaya yönelik bir girişim olmamış ve en önemlisi de

istismar olağan bir hale getirilmeye çalışılmıştı. Hatta kendisi de çocukluk çağında istismara uğrayan

istismarcının durumu olağan algılanması dikkat çekiciydi.

Ülkemizde de patlak veren benzer bir skandaldan sonra çocukluk çağı istismarları gündeme oturdu.

Ülke gündemindeki şiddet olaylarıyla birlikte istismar olayları da toplumda güvensizlik ve tedirginlik

yarattı. Çocukluk çağında yaşanan bir çok olayı istismar olarak görmeyen, üstünü kapatmayı tercih

eden, konuşmaktan ve tartışmak tan kaçınan bir toplumda yaşamaktayız. Bunun anlamı yıllarca

çocukluk yaşında evlendirilmenin olağan sayıldığı, ensest olaylarının kapatıldığı aile içi sır olarak

saklandığı, tecavüzlerin korku ve yanlış anlaşılma korkusuyla gizlendiği, aile içi şiddetin, çocuğa

uygulanan duygusal yoksunlukların önemsenmediğidir.

Çocukluk yaşı istismarlarından bahsettiğimizde sadece cinsel değil, fiziksel, duygusal istismarları da

unutmamalıyız.

Pek çok çalışma istismara maruz kalan çocuk ,ergen ve yetişkinlerin psikolojik sorunlarının daha

yüksek olduğunu göstermiştir. Bu çocuklarda depresyon, kaygı ve kişilik bozuklukları daha çok

görülmektedir. İstismar yaşantısı ile ilgili olarak istismarın şiddeti ve süresi ve istismarcının kimliği ve

çocuğa yakınlık derecesi gibi özelliklerin de risk faktörleri olarak gelişimsel sonuçlarla ilişkili olduğu

bilinmektedir. İstismarcı ,çocuğun yakınıysa ve özellikle de anne-babasıysa ,istismar uzun süre

yaşanmışsa ve çocuğa şiddetli istismar uygulanmışsa çocuk üzerindeki yıkıcı etkileri daha ağır

olmaktadır.

Aynı zamanda dikkat edilmesi gereken durum istismara uğrayan kişilerin kendilerinin de istismarcıya dönüşebileceğidir.

Toplumsal duyarlılık, gereken önlemlerin alınması , sağlıklı aile yapısı, çocuğu koruyan yasal

düzenlenmelerin alınması, suçların cezasız kalmaması önemlidir.

Tecavüze uğrayan kişilerin arandığı düşüncesi, kızını dövmeyen dizini döver anlayışının benimsendiği,

çocuğun duygusal ihtiyaçlarının yok sayıldığı bir anlayışın değişmesi önceliğimiz olmalıdır.

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)