Depresyon ve Tedavi Yöntemleri

Yazar Leyla Kaya AlkılıçPsikolog • 25 Mart 2021 • Yorumlar:

Depresyon; toplumda sık görülen, temelde kendisini depresif duygudurum veya ilgi kaybı ile gösteren psikolojik bir rahatsızlıktır. Bunlara eşlik eden belirtiler arasında yorgunluk, iştah değişikliği, uygun olmayan suçluluk veya değersizlik hisleri, uyku bozukluğu, dikkati toplama veya sürdürmede güçlük, intihar düşünceleri gibi belirtiler yer almaktadır. Depresyon tanısı konulabilmesi için bu belirtilerin; en az iki hafta süresince hemen her gün var olması ve kişinin işlevselliğini bozması gerekmektedir.

Depresyonun tek bir nedeni bulunmamaktadır. Çeşitli psikolojik, biyolojik ve sosyal faktörler ayrı ayrı veya birlikte depresyona yol açabilmektedir.

Depresyon; iş, aile, sosyal ve gündelik hayatın hemen her alanını olumsuz etkilemekte ve kişi için işleri içinden çıkılması daha zor bir hale getirebilmektedir. Örneğin; kişiyi kendisine iyi gelecek şeyleri yapmaktan alıkoymakta ve kişi kendisine iyi gelecek şeyleri yapmadıkça depresyonu şiddetlenmektedir. Böyle bir kısırdöngüden çıkmak ise söylendiği kadar kolay değildir.

Halk arasında depresyonun ‘zayıflık’ olduğu; ‘irade’ ile yenilebileceği; bir hastalık olmadığı ve kendiliğinden düzelebileceği gibi pek çok yanlış inanış vardır. Ancak bu ve benzeri kalıpyargıların aksine depresyon, tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Ve bu yanlış inanışlar nedeniyle pek çok depresyon hastası, tedaviye başvurma konusunda zaman kaybedebilmektedir.

Depresyon tedavisinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte, ilaç kullanımı en sık tercih edilenlerdendir. Ancak tek başına ilaç tedavisinin, ilaç kesildikten sonra yineleme riskini ortadan kaldırmadığı çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Bu sebeple depresyonu olan kişilerin psikoterapi alması da önerilmektedir. Hafif ve orta şiddetli depresyonda tek başına veya ilaç tedavisiyle birlikte kullanılan terapilerden biri, Bilişsel-Davranışçı Terapidir. Bilişsel-Davranışçı Terapi ile depresyon tedavisinde kişinin bilişsel süreçleri ve düşünce içerikleri incelenmekte, depresyonu pekiştiren davranış örüntüleri (sosyal çekilme gibi) ele alınmakta ve ayrıca davranışçı tekniklerle de terapinin seanslarla sınırlı kalmaması sağlanmaktadır.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)