Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

Yazar Seher SönmezDil Ve Konuşma Terapisti • 18 Şubat 2019 • Yorumlar:

Dil ve Konuşma Terapisi mesleği ‘’biyomedikal bilimler, dil ve konuşma bozuklukları meslek bilimleri, klinik dilbilim, davranış bilimleri, halk sağlığı ve araştırma bilimlerini kapsayan disiplinlerarası ve çoklu-disiplinli bir bilim alanıdır’’

“Dil ve konuşma terapisti/patoloğu insan iletişimi ve dil (lisan)-konuşma ile ilgilenir ve nedenlerine bakmaksızın çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda tüm ses, konuşma, yutma fonksiyonları ve dil (lisan) bozukluklarını tedavi eder.

Dil ve konuşma terapisti/patoloğu, insan iletişimi ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesi, ayırıcı tanısı, değerlendirmesi, tedavisi ve bilimsel incelemesinden sorumlu bir meslek erbabıdır.

Dil ve Konuşma Terapistlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

Dil ve Konuşma Terapistlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şöyle sıralanabilir:

 • Çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılarda insan iletişimini ilgilendiren tüm bozuklukları önleme, ayırıcı-tanısını koyma ve müdahale (tedavi terapi-öğretim) programı hazırlayıp uygulamadan sorumlu olma

 • Artikülasyon (dudak-damak yarığı, serebral palsi v.b bağlı ya da işlevsel gelişimsel yetersizlik, geç gelişme ya da nedeni belli olmayan) ve diğer konuşma sesi bozukluklarının tanı ve tedavisi

 • Ses bozuklukları tanı ve tedavisi

 • Özgül (spesifik) dil bozukluklarının tanı ve tedavisi

 • Dili yazarak ifade etmede karşılaşılan bozukluklar (disleksi,disgrafi, disortografi) ile mantıksal işlemlemeyi/akıl yürütmeyi etkileyen bozukluklarda tanı ve tedavi

 • Özel gereksinimli, gelişimsel yetersizliği olan (otizm gibi) çocuklara yönelik erken dil ve konuşma eğitimi ve terapisi

 • İşitme kayıplı çocuklara ve edinilmiş işitme kaybı olan bireylere konuşma ve dil terapisi

 • Afazi (inme sonrası dil ve konuşma kaybı) ve diğer nörolojik kökenli (dizartri, apraksi) konuşma ve dil bozukluklarını değerlendirme ve terapi

 • Yutma, yutkunma ve östaki borusunu etkileyen bozuklukların terapisi

 • Larenjektomi, trakeoktomililerde konuşma terapisi

 • Yaşlanmaya bağlı serebral bozuklukları (ALS, Parkinson, Alzheimer, Demans olan bireylere iletişim terapisi

Kimler Dil ve Konuşma Terapisine İhtiyaç Duyar?

 • Artikülasyon bozukluğu, yani bazı sesleri söyleyememe ya da yanlış söyleme (Halk arasında harfleri söyleyememe)

 • Konuşurken sesin kısılması, çatlaması gibi ses problemleri

 • Gecikmiş konuşma, örneğin üç yaşına gelmiş bir çocuğun konuşmaması ya da çok kısa cümleler kurarak konuşması

 • Kekemelik

 • Afazi, dizartri gibi beyin kanaması, kaza gibi travmatik beyin hasarlarının neden olduğu dil ve konuşma bozuklukları

 • Yutma problemleri

 • Down sendromu, otizm gibi nedenlerden kaynaklanan dil ve konuşma bozuklukları

 • Dudak ve damak yarıklığı gibi anomalilere bağlı dil ve konuşma problemleri

 • İşitme engeline bağlı dil ve konuşma bozuklukları

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Seher Sönmez Dil ve Konuşma Terapisi, Pedagoji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzm. Dkt.

Randevu al Profili görüntüleyin

Yorumlar: (0)