MASTALJİ (MEME AĞRISI)

Yazar Oğuz Uğur AydınGenel Cerrah • 22 Kasım 2017 • Yorumlar:

MASTALJİ (MEME AĞRISI)

“Mastalji” meme dokusundan kaynaklanan ağrıyı tanımlar . Mastalji (meme ağrısı), meme ile ilgili şikâyetler ile hekime başvuran kadınların önde gelen yakınmalarından biri olmasına rağmen, hâlen yeterince iyi tanınmayan bir belirtidir.

Mastalji yakınması hastada endişe yaratır. Hastaların çoğunda, meme ağrısına neden olacak organik bir patolojinin olmadığının açıklanması (ki bu en çok korkulan durum olan meme kanserinin dışlanması demektir!) mastalji yakınmasının ortadan kalkması için yeterli olur. Mastalji üreme çağındaki kadınların yaşamlarının bir döneminde %70 sıklıkta görülmektedir Meme Klinikleri’ne başvuran hastaların % 50 sinde mastalji yakınması görülmektedir Mastaljisi olan hastalarda sonuçta sadece % 0.5 inde neoplazi gözlenir

Hastaların %85’i özel bir tedavi gerektirmez., sadece %15 hasta ciddi şekilde etkilenmekte ve ilaç tedavisi kullanmaktadır. Bu hastaların 2/3 ünde siklik, 1/3 ünde siklik olmayan mastalji saptanmıştır

Siklik % 70 (Döngüsel)

Non-siklik % 30 (Döngüsel olmayan)

Siklik mastalji ;

•Bilateral ya da tek taraflı
•Simetrik ya da asimetrik
•Üst dış kadranlara lokalize – gezici

•Koltuk altına yayılma
•Künt – keskin
•Memede şişlik hissi yaratan
•Nodülaritede artışla beraber
•Fizik muayene ve US’de kistler ile beraber olabilir.

Küçük bir grup hastada mastalji şiddetlidir, meme kanseri olmadığı tespit edilmiş ve hasta bilgilendirilmiş de olsa sürebilir ve psikiyatrik değerlendirmeyi gerektirebilir

Ciddi ve ısrarcı mastalji tedavi gerektirir, bu oldukça nadirdir.

Mastalji ve yaşam stili arasında küçük ama önemli bazı bağlantılar bulunmaktadır. Bunlar arasında sigara kullanımı, kafein alımı ve stres sayılabilir

Mastalji tedavisi

•Psikolojik destek

•Mekanik destek

•Diyet
•Medikal Tedavi

Diyet

•Metil ksantin kısıtlaması •Yağ kısıtlaması

Medikal tedavi

•Analjezik – antiinflamatuarlar

•Endokrin tedavi

Mastalji çoğu zaman bir “hastalığa” bağlı değildir

• “Tedavi”edilmez

• Hastanın yakınması ortadan kaldırılmalı, hayat kalitesi yükseltilmelidir

Doğru bilinen yanlışlar!!!

“Meme ağrısı psikolojiktir”

“Meme ağrıyorsa kanser yoktur”

“Meme ağrıyorsa hekime başvurulmaz”

 

 

 

 

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)