Normal Gebelik Takibi

Gebelik ve doğum her ne kadar hayatın olağan akışı içerisinde devam etse de gebelik sırasında herhangi bir sorun olup olmadığını anlamak, sorun varsa güncel bilgiler içerisinde çözümü için çaba harcamak gerekmektedir. O nedenle gebe olduğunu düşünen her olgunun belirli bir muayene ve değerlendirme sistematiği içinde olması önerilmektedir. Bu sayede hem anne ile ilgili hem de fetus ya da yenidoğan ile iligili herhangi bir sorun olup olmadığı güncel imkânların elverdiği ölçüde anlaşılabilmekte, hem de varsa sorun çözülmeye çalışılmaktadır.

İlk visit

Gebe kaldığını düşünen ve adet rötarı olan her birey gebeliğin var olup olmadığının anlaşılabilmesi, için muayene edilmelidir. Bu muayene sırasında hem gebelik tanısı konulabilir hem de başlangıçta herhangi bir risk olup olmadığı ortaya konulabilir. İlk muayenede kan uyuşmazlığı, gebeliğin varlığı, fetus sayısı (tekiz ya da çoğul) ilave sorunlar (annenin hastalıkları, uterusa ait myomlar, overe ait kistler vs gibi) tanınabilir ve bunların varlığına ya da yokluğuna göre bir yönetim planı yapılabilir

İlk visitte sağlıklı intrauterin gebeliğin anlaşılması, fetusun kalp atımlarını görülmesi ilave sorun olmayışının ortaya konulması durumunda genellikle ikinci visit 11-14 hasta arasında planlanmaktadır

11-14 hafta arasında yapılan muayenede ilave sorunlar yok ise genellikle fetusun yaşı teyid edilmekte, ense saydamlığı (NT) ölçümü yapılmakta ve ilave değerlendirmeler (ikili ya da kombine test, ductus venosus kan akımı, trikuspit kapak kan akımı değerlendirilmekte, ayrıca fetusa ait bazı büyük anomaliler ve sorunlar tanınabilmektedir. CVS planlanıyorsa CVS bu dönemde yapılmaktadır. İkinci visitte yani 11-14 hafta arasında ilave risk bulunmayan tekiz gebelikler genellikle gebeliğin yirminci haftasında kontrole çağrılmaktadır. İlave risk taşıyan olgular bu yönetimin dışında ve riske göre takip edilmektedir

20-22 hafta değerlendirmesinde anne anemi, erken doğum vb. sorunlar bakımından araştırılırken fetus da gelişiminden herhangi bir sorun olup olmadığı, varsa bunun ne olduğu  ve yönetiminin nasıl olacağının anlaşılabilmesi için değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu dönemde yapılan ayrıntılı ultrasonografik inceleme, anne ile ilgili faktörler, teknik imkanlar ve fetusun pozisyonu gibi durumlardan etkilenmekle birlikte pek çok büyük anomalinin görülebilmesine ve mümkün ise tedavi planlanmasına yardımcı olmaktadır.

20-22 hafta değerlendirmesinde herhangi ilave risk taşımayan olgular genellikle 24-28. Haftalarda hem fetal gelişimin değerlendirilmesi hem de gebelikte diyabet taraması için çağrılmaktadır. Kan uyuşmazlığı olan olgularda 28. Haftada uygulanan Rh immunglobulini (RhoGam ya da Anti D olarak da adlandırılmaktadır) uygulaması, doğum sırasında annenin duyarlanmasını engellemeye yöneliktir ve oldukça başarılıdır.

  1. hafta değerlendirmesinde sorun tespit edilmeden önce genellikle 32-34 hafta civarında hem fetal gelişimin değerlendirilmesi hem de herhangi bir diğer sorun olup olmadığının değerlendirilmesi için çağrılmaktadır. Bu ziyarette de hem anne hem de fetus değerlendirilmektedir.

Gebeler, daha önceki visitlerde herhangi bir ilave risk taşımıyorsa genellikle doğumdan önce doğum şeklinin kararlaştırılması, fetusun durumunun değerlendirilmesi için 38 hafta civarında son kez visite çağrılmaktadır. Doğumu gerektirecek herhangi bir durum yoksa genellikle 40. Haftaya ziyaret planlanmakta, 40 haftada doğum gerçekleşmezse miad aşımı açısından ileri takibe alınmaktadır.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Selahattin Kumru Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Perinatoloji Prof. Dr.

Randevu al Profili görüntüleyin

Yorumlar: (0)

Yazar

Selahattin Kumru

Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Perinatoloji Prof. Dr.

Randevu al