Öpücük Hastalığı (EBV) Enfeksiyöz Mononükleoz

Öpücük hastalığı Epstein – Barr virüsü (EBV)nın neden olduğu bir hastalıktır.

Herpes grubu virüs olan EBV vücut salgıları ile bulaşır.

Tükürük

Kan

Semenle bulaşım olmaktadır.

Organ transplantasyonu sonucunda enfeksiyonun gelişebildiği bilinmektedir.

Kuluçka dönemi 4- 7 haftadır.

Bulaştırma süresi uzundur. Kuluçka döneminde başlar ve 18 aya kadar devam eder.

Klinik belirtiler ;

 • Ateş

 • Lenf bezlerinde büyüme

 • Farenkste eksudasyon

 • Karaciğer ve Dalakta büyüme ile karekterizedir.

Bebek ve küçük çocuklarda çoğu kez hastalık fark edilmez. Yaş büyüdükçe klinik belirtiler ortaya çıkar ve ileri yaşlarda ağır seyreder. Gelişmekte olan toplumlarda bu hastalık erken çocukluk döneminde geçirilir. Gelişmiş toplumlarda ise ergen yaşlarda görülür.

EBV  enfeksiyonu ciddi komplikasyonlara neden olur.

 • Karaciğer de iltahaplanma

 • Anemi

 • Dalakta yırtılma

 • Kalp ritminde bozukluk görülebilir.


 

Ciddi seyreden vakalarda ise;

 • Kalp kası iltahabı (Miyokardit )

 • Beyin iltahabı (Ansefalit) tabloları gelişebilir.

Öpücük hastalığı geçirildikten sonra virüs yaşam boyu vücutta kalmaktadır. Bazı şahıslarda virüs yıllar sonra aktivite olmakta ve reaktivasyon bulguları görülmektedir.

EBV ‘nın bazı lenf kanserleri ile ilişkisi mevcuttur. İmmun yetmezliği olan  hastalarda EBV lenfomaya yol açabilir. Doğu toplumlarında da Nazofarenks kanseri ile ilintilidir.

EBV virüsü

 • Sistemik lupus eriteromatozus

 • Multipl skleroz

 • Romatoid artrit

 • İltahabı barsak hastalıkları

 • Çölyak

 • Tip 1 diyabet hastalığı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Öpücük hastalığın tanısı

 • Klinik bulgular

 • Kan testleri ile konur.

Ve gereken vakalarda karaciğer  ve dalak büyüklüğünü izlemek için batın USG yapılabilir.

EBV  hastalığından klinik tablosu 1-3 ay içinde düzelme gösterirse bazı vakalarda bu süreç 6 aya kadar uzayabilir.

Belirtiler 6 aydan daha uzun sürdüğü vakalar kronik  olarak tanımlanmaktadır.

Laboratuvar incelemesi ile vakanın akut veya kronik olduğunu ayırt etmek mümkün değildir.

Öpücük hastalığının tedavisinde belli bir protokol mevcut değildir.

 • Yatak istirahatı

 • Bol sıvı tüketimi

 • Ağız bakımı

 • Ağrı kesiciler önerilir.

Özel durumlarda kortizon tedavisi uygulanır.

Ağır vakalarda antiviral tedavi yaklaşımına başvurulur.

Hastaların genellikle birkaç ay ağır aktivitelerden kaçınması önemlidir.

Sonuç olarak ;

Son derece de bulaşıcı olan öpücük hastalığı

 • Ciddi bir klinik tablodur.

 • İki yaşından küçük çocuklarda belirtisiz enfeksiyon şeklinde seyreder.

 • Ergenlik döneminde sık görülür ve belirtiler tipikdir.

 • Yaşam boyu bu virüs vücutta kalmaktadır. Ne zaman ve ne şekilde  aktive olacağı bilinmemektedir.

 • EBV  enfeksiyonu geçiren gençlerde beta streptokok enfeksiyonları da sıklıkla birlikte seyreder.

 • Tedavi

                    istirahat

                   Bol sıvı

                  Enfeksiyonlardan korunmadır.

 • Ağır seyreden vakalarda antiviral tedavi başlanabilir. Antiviral tedaviye başlanırken dikkatli ve seçici olunmalıdır.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Nuran Gürses Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Prof. Dr.

Randevu al Profili görüntüleyin

Yorumlar: (0)